Інші завдання дивись тут...

Завдання для самоконтролю

Вправа 1. Як ви уявляєте рух електронів в атомі хімічного елемента? Відповідь обгрунтуйте. Електрон має подвійну природу, бо одночасно виявляє властивості частинки і хвилі. Під час руху електрон виявляє хвильові властивості, тобто його неможливо описати певною траєкторією. Рухаючись в атомі, електрон займає тривимірну ділянку простору біля ядра, межі якої чітко визначити не можна, бо цей простір заповнюється у вигляді хвилі, яку можна уявити як "електронну хмару". Електронні хмари, що утворюються окремими електронами в атомі, разом утворюють спільну електронну хмару атома — електронну оболонку. 

 

Вправа 2. Яку форму має s-орбіталь; р-орбіталь? S-орбіталь має форму кулі (сферичну), p-орбіталь має форму об'ємної вісімки (гантелі, причому  ядро атома міститься у місці звуження гантелі).

 

Вправа 3. Накресліть три осі координат і намалюйте вздовж них три р-орбіталі.

Три р-орбіталі розташовуються у просторі вздовж осей х, у, z і мають гантелеподібну форму, тому їх ще називають Рх-, Ру-, Рz-орбіталями.

 

Вправа 4. Виліпіть із пластиліну модель s-орбіталі. За допомогою сірників зобразьте її розміщення відносно осей координат. Так само виготуйте моделі р-орбіталей і розмістіть їх у просторі одну відносно одної.

s-орбіталь у просторі сферична, в центрі координат розміщене ядро атома.

Моделі р-орбіталей дивись вправу 3.

У кінцевому випадку отримаємо:


 

Інші завдання дивись тут...