Інші завдання дивись тут...

Завдання для самоконтролю

Вправа 1. Знаючи місце Алюмінію в Періодичній системі, схарактеризуйте цей елемент.

1. 3-й період, ІІІ група головна підгрупа, протонне число - 13; Ar(Al)=27.

2. Al  13p+; 27-13=14 n0; 13e.

3. 1s22s22p63s23p1. Алюміній р-елемент.

4. Алюміній міститься на початку 3 періоду, радіус атома великий, притягання до ядра трьох електронів незначне, атом втрачає їх, тому виявляє металічні властивості, його валентність ІІІ.

    Проста речовина, утворена атомами Алюмінію як хімічного елемента, алюміній - метал. Основний оксид Al2O3, йому відповідає гідрат оксиду Al(OH)3 - алюміній гідроксид.

 

Вправа 2. В якого елемента сильніше виявлені металічні властивості: а) у Літію чи Берилію; б) у Берилію чи Магнію? Відповідь поясніть. а) Літій (№3) і Берилій (№4) - це елементи одного періоду, а у періодах із зростанням порядкового номера елемента металічні властивості послаблюються зліва направо.

б) Берилій (№4) і Магній (№12) - це елементи одної групи головної підгрупи, а у групах із зростанням порядкового номера елемента металічні властивості посилюються зверху донизу.

 

Вправа 3. В якого елемента сильніше виявлені неметалічні властивості: а) у Сульфуру чи Фосфору; б) у Сульфуру чи Селену? Відповідь поясніть.а) Сульфур (№16) і Фосфор (№15) - це елементи одного періоду, а у періодах із зростанням порядкового номера елемента неметалічні властивості посилюються зліва направо Періодичної системи.

б) Сульфур (№16) і Селен (№34) - це елементи одної групи головної підгрупи, а у групах із зростанням порядкового номера елемента неметалічні властивості послюблюються зверху донизу Періодичної системи.

 

Вправа 4. За розподілом електронів по енергетичних рівнях в атомі хімічного елемента 2,8,2 електронів визначте:

а) місце елемента в періодичній системі; Атом має три енергетичні рівні, тому це елемент 3 періоду. На зовнішньому енергетичному рівні 2 електрони, тому це елемент ІІ групи головної підгрупи і є s-елементом (клітинка рожевого кольору). Загальне число електронів 12, протонне число (порядковий номер елемента) - 12. Це Магній.

б) властивості простої речовини; Містить два валентні електрони, які легко віддає, тому є металічним елементом. Проста речовина, утворена атомами Магнію як хімічного елемента, магній - метал.

в) склад і властивості вищого оксиду й відповідного йому гідроксиду; Основний оксид MgO, йому відповідає гідрат оксиду Mg(OH)2 - магній гідроксид.

г) склад леткої сполуки з Гідрогеном, якщо цей елемент її утворює. Леткої сполуки з Гідрогеном не утворює.

 

Вправа 5. У Періодичній системі періодично змінюються:

А  величина заряду ядра атома;

Б  відносна атомна маса елементіа;

В  кількість енергетичних рівнів у електронній оболонці атомів;

Г  кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні.

Електрони зовнішнього енергетичного рівня атома називаються валентними і періодично змінюються від 1 до 8.

 

Додаткові завдання.

Вправа 6*. Формула вищого гідроксиду елемента зі скороченою електронною конфігурацією ... 3s23p4:

А  Е(ОН);   Б  НЕО4В  Н2ЕО4;  Г  Е(ОН)3;

Атом елемента на останньому енергетичному рівні містить 6 електронів (2s-електрони і 4р-електрони), тому є елементом VI групи головної підгрупи і має вищу валентність VI.

 

Вправа 7*. Елемент зі скороченою електронною конфігурацією... 3s23p3:

А  неметалічний;

Б  перебуває у 3-му періоді;

В  має п'ять зовнішніх (валентних електронів);

Г  перебуває у підгрупі ІІІА.

Атом має 3 енергетичні рівні, тому це елемент 3 періоду. Має 5 валентних електронів (2 s-електрони і 3 р-електрони), тому є елементом V групи головної підгрупи. Останнім заповнюється р-підрівень, тому є р-елементом, тобто, неметалічним елементом (розміщується у клітинці Періодичної системи жовтого кольору).

 

Вправа 8*. Скорочені електронні конфігурації атомів елементів підгрупи VIIA:

А  ...3s23p5;

сім валентних електронів

В  ...2s22p3;

п'ять валентних електронів

Б ...3s23p63d34s2;

два валентні електрони

Г  ...3s23p6.

вісім валентних електронів

Номер групи головної підгрупи вказує на число валентних електронів - це електрони останнього енергетичного рівня.

 

Вправа 9. Конфігурація зовнішнього електронного шару атома елемента 4s1. Складіть повну електронну формулу атома цього елемента. Зазначте період і групу Періодичної системи, де він розміщений, а також склад ядра його атома, і назвіть елемент.

1s22s22p63s23p64s1

Атом має 4 енергетичні рівні, тому розміщений у 4 періоді, має один валентний електрон,тому це елемент головної підгрупи І групи. Загальне число електронів 19 (2+2+6+2+6+1=19). Протонне число (порядковий номер елемента) - 19. Це Калій. Відносна атомна маса Ar(K)=39. Число нейтронів 39-19=20.

 

Вправа 10*. За розподілом електронів по енергетичних комірках зовнішнього рівня визначте елемент з найбільш вираженими металічними властивостями: Б - лужний елемент.

Атом має один валентний електрон, який легко втрачає, тому виявляє яскраво виражені металічні властивості. Відноситься до родини лужних елементів.

 

Вправа 11*. Найсильніше виражені металічні властивості в елемента, скорочена електронна конфігурація якого:

А 1s22s2;   Б 3s23p3;  В 3s23p6.

 

Вправа 12*. Елементи, що розміщені в одній і тій самій групі А, - це:

А ...2s1

один

валентний

електрон

Б ...3s23p3;

п'ять

валентних

електронів

В  ...4s2;

два

валентних

електрони

Г...4s24p3.

п'ять

валентних

електронів

Номер групи головної підгрупи вказує на число валентних електронів - це електрони останнього енергетичного рівня.

Інші завдання дивись тут...