Інші завдання дивись тут...

Завдання для самоконтролю
Вправа 1. Зважили 2,7 г алюмінію. Якій кількості речовини відповідає ця порція алюмінію?
Відомо:  m (Al)=2,7 г.
Знайти:  n(Al)-?

Розв’язання:

І спосіб

n=m/M, де M=Mr г/моль
Mr(Al)=Ar(Al)= 27; M(Al)=27 г/моль.
n(Al)=2,7 г: 27 г/моль =0,1 моль

ІІ спосіб

Беремо до уваги те, що маса 1 моль речовини чисельно дорівнює молярній масі речовини.

27 г містить 1 моль алюмінію, тоді

2,7 г буде містити х моль алюмінію.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

27 г / 2,7 г = 1 моль / х моль

х моль • 27 г = 2,7 г • 1 моль

х = 2,7 г • 1 моль / 27 г

х = 0,1 моль
Відповідь: 0,1 моль.

Вправа 2. Для реакції потрібно взяти сірку S і цинк кількістю речовини по 0,5 моль.  Яку масу кожної з речовин потрібно зважити?
Відомо: n(S)=0,5 моль, n(Zn)=0,5 моль.
Знайти: m(S)-?; m(Zn)-?
Розв’язання:

І спосіб
З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо m=n•M.
Mr(S)=Ar(S)= 32; M(S)=32 г/моль.
m(S)=0,5 моль•32 г/моль=16 г.
Mr(Zn)=Ar(Zn)= 65; M(Zn)=65 г/моль.
m(Zn)=0,5 моль•65 г/моль = 32,5 г.

ІІ спосіб

Беремо до уваги те, що маса 1 моль речовини чисельно дорівнює молярній масі речовини.

1 моль сірки містить 32 г, тоді

0,5 моль сірки буде містити х г.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

1 моль / 0,5 моль = 32 г / х г

х г • 1 моль = 32 г • 0,5 моль

х = 32 г • 0,5 моль / 1 моль

х = 16 г, отже, m(S)=16 г.

1 моль цинку містить 65 г, тоді

0,5 моль цинку буде містити х г.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

1 моль / 0,5 моль = 65 г / х г

х г • 1 моль = 65 г • 0,5 моль

х = 65 г • 0,5 моль / 1 моль

х = 32,5 г, отже, m(Zn)=32,5 г.

Відповідь: m(S)=16 г, m(Zn)=32,5 г.

Вправа 3. Обчисліть, яку кількість речовини становить метан СН4 масою 1 г.
Відомо: m (СН4)=1 г.
Знайти: n(CH4)-?
Розв’язання:
n=m/M, де M=Mr г/моль
Mr(CH4)= Ar(C)+4•Ar(H)=12+4•1=16. M(CH4)=16 г/моль.
n(CH4)=1 г:16 г/моль=0,06 моль
Відповідь: 0,06 моль.

 

Вправа 4. Столова ложка вміщує 18 г води. У склянку налито 3 столові ложки води. Скільки молекул води міститься в склянці?

Відомо: m(Н2О)=18 г•3=54 г.
Знайти: N(H2O)-?
Розв’язання:
n=m/M, де M=Mr г/моль
Mr(H2O)=2•Ar(H)+Ar(O)=2•1+16=18; M(H2О)=18 г/моль.
N(H2O)=54 г:18 г/моль=3 моль
З формули n=N/NA, де NA- стала Авогадро і дорівнює 6
1023 моль-1, знаходимо число молекул N=n•NA.
N(Н2O)= 3 моль•6
1023 моль-1=181023 
Відповідь: 18
1023 молекул води.

 

Додаткові завдання

Вправа 5. Обчислити масу 121023 молекул кисню.

Відомо: N(О2)=121023 молекул.
Знайти: m(О2)-?
Розв’язання:
I спосіб
n=N/NA, де NA- стала Авогадро і дорівнює 6
1023 моль-1.
n(О2)=12
1023 : 61023 моль-1=2 моль

З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=n•M.
Mr(О2)=
2•Ar(О)= 2•16=32; M(О2)=32 г/моль.
m(О2)=2 моль•32 г/моль=64 г.

ІІ спосіб
6
1023  молекул кисню міститься в 1 моль, тоді
12
1023  молекул кисню буде міститися в х моль.
Складаємо пропорцію і розв’язуємо її.
6
1023 / 121023 = 1 моль / х моль, звідси
Х моль•6
1023=1 моль•121023 ,
Х = (1 моль•12
1023):61023 
Х = 2 моль
З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=n•M.
Mr(О2)=
2•Ar(О)= 2•16=32; M(О2)=32 г/моль.
m(О2)=2 моль•32 г/моль=64 г.

Відповідь: 64 г.

 

Вправа 6. Яку кількість речовини натрій хлориду NaCl містить пачка кухонної солі масою 1 кг?

Відомо: m(NaCl)=1 кг = 1000 г.
Знайти: n(
NaCl) -?
Розв’язання:
n=m/M, де M=Mr г/моль
Mr(
NaCl)=Ar(Na)+Ar(Cl)=23+35,5=58,5; M(NaCl)=58,5 г/моль.
n(
NaCl)=1000 г:58,5 г/моль=17 моль
Відповідь: 17 моль.

 

Вправа 7*. Як показав аналіз, зразок хімічної сполуки масою 160 г містить 128 г Купруму і 32 г Оксигену. Визначте формулу сполуки.

Відомо: m(Cu)=128 г; m(O)=32 г.
Знайти: формулу сполуки
-?
Розв’язання:
n=m/M, де M=Mr г/моль
Mr(
Cu)=Ar(Cu)=64; M(Cu)=64 г/моль.
n(
Cu)=128 г:64 г/моль=2 моль

Mr(O)=Ar(O)=16; M(O)=16 г/моль.
n(
O)=32 г:16 г/моль=2 моль

n(Cu):n(O)=2 моль : 2 моль = 1 моль :1 моль

На один моль атомів Купруму припадає один моль атомів Оксигену, тому формула сполуки CuO.

Відповідь: СuO.

Інші завдання дивись тут...