Інші завдання дивись тут...

Завдання для самоконтролю
Вправа 1. Азот N2 кількістю речовини 2 моль за н. у. займає об'єм:

А 22,4 л;
Б 11,2 л; В 44,8 л; Г 5,6 л.

Відомо: n(N2)=2 моль.
Знайти: V(N2)-?
Розв’язання:
I спосіб
З формули n=V/Vm, де Vm- постійна величина і дорівнює 22,4 л/моль за н.у, знаходимо об'єм V=n
Vm 
V(N2)=2 моль
22,4 л/моль = 44,8 л
ІІ спосіб
1 моль азоту за н.у.
займає об'єм 22,4 л, тоді

2 моль азоту за н.у. займуть об'єм х л.
Складаємо пропорцію і розв’язуємо її.
1 моль / 2 моль = 22,4 л / х л, звідси
х л • 1 моль
=22,4 л • 2 моль,
х = (22,4 л • 2 моль
) : 1 моль, 
х = 44,8 л

Відповідь: 44,8 л.

 

Вправа 2. Маса сірководню H2S кількістю речовини за н.у. 0,5 моль становить:

А 17 г;
Б 34 г;
В 68 г; Г 136 г.

Відомо: n(Н2S)=0,5 моль.
Знайти: m(Н2S)-?
Розв’язання:
З формули n=m/M, де M=Mr г/моль, знаходимо масу m=n•M.
Mr(Н2S)=
2•Ar(H)+Аr(S)=21+32=34; M(H2S)=34 г/моль.
m(H2S)=0,5 моль•34 г/моль=17 г.
Відповідь: 17 г.

Інші завдання дивись тут...