Інші завдання дивись тут...

Завдання для самоконтролю
Вправа 1. Знаючи валентність елементів, напишіть формули оксидів Гідрогену, Магнію, Натрію, Алюмінію, Силіцію, Фосфору, Сульфуру, Барію. Запишіть назву кожного оксиду.

Формула оксиду Назва оксиду

Н2О

MgO

Na2O

Al2O3

SiO2

P2O5

SO3

BaO

гідроген оксид

магній оксид

натрій оксид

алюміній оксид

силіцій (IV) оксид

фосфор (V) оксид

сульфур (VI) оксид

барій оксид

Вища валентність хімічного елемента співпадає з номером групи Періодичної системи, в якій він розміщується.

 

Вправа 2. З наведеного переліку формул сполук NaOH, СаО, НзРО4, SO2, Р2О5, ZnO випишіть формули оксидів і зазначте їх назви.

Формули оксидів Назви

СаО

SO2

Р2О5

ZnO

кальцій оксид

сульфур (IV) оксид

фосфор (V) оксид

цинк оксид

Вправа 4. Обчисліть, у якому з оксидів - у нітроген (ІV) оксиді чи у нітроген (III) оксиді - масова частка Нітрогену більша.

Mr(NO2)=Ar(N)+2Ar(O)=14+216=46

ω(N)=Ar(N)/Mr(NO2)=14/46=0,30 або,

помноживши знайдене значення на 100%, одержимо 30%

Mr(N2O3)=2Ar(N)+3Ar(O)=214+316=76

ω(N)=2Ar(N)/Mr(N2O3)=214/76=0,37 або,

помноживши знайдене значення на 100%, одержимо 37%

Відповідь: масова частка Нітрогену більша у нітроген (ІІІ) оксиді.

 

Вправа 5. Яка кількість речовини алюміній оксиду містить Оксиген масою 24 г?

Відомо: m(O)= 24 г.

Знайти: n(Al2O3)-?

Розв'язання:

n=m/M, де М=Мr г/моль.

n(O)=24 г:16 г/моль=1,5 моль

В 1 моль Al2O3 міститься 3 моль Оксигену, тому

в х моль Al2O3 міститься 1,5 моль.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

1 моль / х моль = 3 моль / 1,5 моль, звідси

х моль 3 моль = 1 моль 1,5 моль

х = 1 моль 1,5 моль / 3 моль

х=0,5 моль

Відповідь: 0,5 моль

Інші завдання дивись тут...