Інші завдання дивись тут...

Завдання для самоконтролю

Вправа 1. У чому полягає суть амфотерності? У здатності деяких речовин виявляти подвійні хімічні властивості: основні і кислотні.

 

Вправа 2. Як здійснити перетворення:

Zn->ZnO->Zn(NO3)2->Zn(OH)2->Na2ZnO2 Напишіть відповідні рівняння реакцій і зазначте назви продуктів реакцій

2Zn + O2 = 2ZnO - цинк оксид

ZnO + 2HNO3 = Zn(NO3)2 + H2O - цинк нітрат і вода

Zn(NO3)2 + 2NaOH = Zn(OH)2+ 2NaNO3 - цинк гідроксид і натрій нітрат

Zn(OH)2 + 2NaOH = Na2ZnO2 + 2H2O - натрій цинкат і вода

 

Вправа 3. Для добування цинк гідроксиду можна використати реакцію, що відбувається за схемою:

A ZnO + Н2О-> ;

 

В ZnCl2+ NaOH ;

            нестача

В ZnCl2+ NaOH ;

            надлишок

Г ZnO + NaOH

           розчин

ZnCl2 + 2NaOH = Zn(OH)2 + 2NaCl

Без надлишку, бо інакше утворений амфотерний гідроксид буде вступати ще в реакцію з надлишковим натрій гідроксидом, тобто, його осад здатний розчинятися.

Zn(OH)2 + 2NaOH = Na2Zn(OH)4 - натрій тетрагіроксоцинкат - розчинна сіль.

Скласти формулу сполуки Na2Zn(OH)4 можна, замінюючи у формулі цинкату Na2ZnO2 кожний атом Оксигену (двовалентний елемент) на дві ОН-групи (одновалентні). 

 

Додаткові завдання

Вправа 4*. На сплавляння берилій гідроксиду з лугом витрачено калій гідроксид масою 28 г. Кількість речовини калій берилату, що утворився при цьому, становить:

А 1 моль; Б 5 моль; В 0,25 моль; Г 0,125 моль

Відомо: m(КOН)=28 г. Знайти  ν2ВеO2)-?

Розв'язування:

І спосіб

Записуємо рівняння реакції.

                   28 г       x моль  

   Ве(ОН)2 +  2КOН = К2ВеO2 + 2H2O

                   112 г      1 моль

Над формулами речовин записуємо дані, що є за умовою задачі.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль калій гідроксиду КОН з утворенням 1 моль калій берилату К2ВеO2Обчислюємо молярну масу (M=Mrг/моль) калій гідроксиду й, відповідно, масу 2 моль.

Mr(КOН)=Ar(К)+Ar(О)+Ar(Н)=39+16+1=56; M(К2ВеO2)=56 г/моль. 

Маса 1 моль=56 г, а маса 2 моль=256 г=112 г.

Відповідні значення записуємо під формулами речовин у рівнянні реакції.

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її.

28 г / 112 г = х моль / 1 моль, звідси

х моль • 112 г = 28 г • 1 моль

х=28 г • 1 моль / 112 г

х=0,25 моль

Відповідь: ν(К2ВеO2)=0,25 моль.

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: Ве(ОН)2+2К2ВеO2+ 2H2O

Обчислюємо кількість речовини калій гідроксиду масою 28 г за формулою y=m/M, де М=Мr г/моль.

Mr(КOН)=Ar(К)+Ar(О)+Ar(Н)=39+16+1=56; M(КOН)=56 г/моль

ν(КOН)=m(КOН):M(КOН)=28 г:56 г/моль=0,5 моль.

Мольні співвідношення речовин показують коефіцієнти рівняння. Прореагувало 2 моль калій гідроксиду КОН з утворенням 1 моль калій берилату К2ВеO2, кількість речовини солі у 2 рази менша, ніж гідроксиду. Отже, якщо в реакцію вступає 0,5 моль гідроксиду, то утворюється сіль кількістю речовини у 2 рази меншою, тому 

v(К2ВеО2)=v(КОН):2=0,5 моль:2=0,25 моль.

Відповідь: ν2ВеO2)=0,25 моль.

Інші завдання дивись тут...