Інші завдання дивись тут...

Завдання для самоконтролю

Вправа 1. Напишіть назви солей за їх формулами:

a) MgCO3; магній карбонат

6) CuCl2; купрум (ІІ) хлорид

в) CuCl; купрум (І) хлорид

г) Na3РO4; натрій ортофосфат

д) Ва(NO3)2. барій нітрат

 

Вправа 2. Напишіть формули солей за їхніми назвами:

а) кальцій хлорид; CaCl2

6) магній силікат; MgSiO3

в) алюміній сульфат; Al2(SO4)3

г) натрій карбонат; Na2CO3

д) цинк сульфід. ZnS

 

Вправа 3. Із наведеного переліку формул речовин випишіть окремо формули середніх і кислих солей, зазначте їхні назви: FeSО4, Fe2(SО4)3, Na24, NaHSО4, К2СО3, СаНРO4, Ва3(РO4)2, Са(Н2РO4)2, Сг(NO3)3, NaHCO3.

Середні солі Кислі солі

FeSО4, ферум (ІІ) сульфат

Fe2(SО4)3, ферум (ІІІ) сульфат

Na24, натрій сульфат

К2СО3, калій карбонат

Ва3(РO4)2, барій ортофосфат

Сг(NO3)3. хром (ІІІ) нітрат

NaHSО4, натрій гідрогенсульфат

СаНРO4, кальцій гідрогенортофосфат

Са(Н2РO4)2, кальцій дигідрогенортофосфат

NaHCO3. натрій гідрогенкарбонат

Вправа 4. Як ви думаєте, чому одноосновні кислоти не утворюють кислих солей? Відповідь обгрунтуйте. Бо одноосновні кислоти містять один атом Гідрогену. А кислі солі утворюються, якщо атоми Гідрогену заміщуються на атоми металічного елемента не всі одночасно, а послідовно, тобто, кислота повинна містити два і більше атомів Гідрогену.

 

Вправа 5*. Яка сіль - середня чи кисла - утвориться внаслідок дії надлишку кислоти на основний оксид? Кисла сіль.

Покажіть на конкретному прикладі. 

Приклад 1 Приклад 2

H2SO4 + K2O = K2SO4 + H2O. 

1 моль  1 моль   середня сіль

2H2SO4 + K2O = 2KHSO4 + H2O

2 моль    1 моль  кисла сіль

H2SO4 + Na2O = Na2SO4 + H2O

1 моль  1 моль   середня сіль

2H2SO4 + Na2O = 2NaHSO4 + H2O

2 моль    1 моль   кисла сіль

Якщо є надлишок кислоти, то утвориться кисла сіль.

Інші завдання дивись тут...