Інші завдання дивись тут...

Завдання для самоконтролю

Вправа 1. Із наведеного переліку речовин випишіть окремо формули оксидів, основ, кислот, солей і зазначте їхні назви: НСl, Н2SіО3, К2О, NaOH, К2СО3, Ва(ОН)2, HNO3, Fe(OH)3, Н3РО4, H2S, SO2, Н24, Аl2О3, Mg3(PO4)2, FeSO4, NaHCO3.

Оксид Основи Кислоти Солі

K2O

калій

оксид

SO2

сульфур (IV)

оксид

Al2O3

алюміній

оксид

 

 

 

 

NaOH

натрій

гідроксид

Ba(OH)2

барій

гідроксид

Fe(OH)3

ферум (ІІІ)

гідроксид

 

 

 

 

HCl

хлоридна

H2SiO3

силікатна

HNO3

нітратна

H3PO4

ортофосфатна

H2S

сульфідна

H2SO4

сульфатна

K2CO3

калій карбонат

Mg3(PO4)2

магній ортофосфат

FeSO4

ферум (ІІ) сульфат

NaHCO3

натрій гідрогенкарбонат

 

 

 

 

 

Вправа 3. 3 якими речовинами, формули яких наведено, може взаємодіяти кальцій оксид: НСl, NaOH, Н2О, СО2, HNO3, MgO? Напишіть рівняння можливих реакцій.

СaO + 2HCl = CaCl2 + H2O

CaO + H2O = Ca(OH)2

CaO + CO2 = CaCO3

CaO + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O

 

Вправа 4. З якими речовинами, формули яких HCl, Ca(OH)2, FeO, CO2, H2SO4, може реагувати натрій гідроксид? Напишіть рівняння можливих реакцій.

NaOH + HCl = NaCl + H2O

2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O

2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O

 

Вправа 5*. Складіть чотири рівняння відомих вам типів реакцій, в яких вода є або реагентом, або продуктом.

Варіант 1 Bаріант 2

CaO + H2O = Ca(OH)2

реакція сполучення

Fe(OH)2 = FeO + H2O

реакція розкладу

HCl + NaOH = NaCl + H2O

реакція обміну (нейтралізація)

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

реакція заміщення

SO3 + H2O = H3SO4

реакція сполучення

Cu(OH)2 = CuO + H2O

реакція розкладу

ZnO + 2HCl = ZnCl2 + H2O

реакція обміну

Сa + 2H2O = Ca(OH)2 + H2

реакція заміщення

Інші завдання дивись тут...