Інші завдання дивись тут...

Завдання 1. Вам видано два метали — магній у вигляді порошку і мідь у вигляді дротинки (або пластинки). Добудьте з них оксиди цих металів, використовуючи їхню властивість сполучатися з киснем повітря. Зазначте колір утворених оксидів.

Магній оксид добуваємо спалюванням магнію у повітрі. Спостерігаємо утворення порошку білого кольору. 

2Mg + O2 = 2MgO 

Купрум (ІІ) оксид добуваємо спалюванням мідної дротинки у надлишку кисню (при нестачі кисню утворюється купрум (І) оксид Cu2O). Спостерігаємо утворення порошку чорного кольору. 

2Cu + O2 = 2CuO

Реакції такого типу, в результаті якої з двох або більше вихідних речовин утворюється одна нова сполука, називаються реакціями сполучення.

 

Завдання 2. Користуючись виданими реактивами, добудьте купрум (ІІ) гідроксид і доведіть, що ця речовина є основою.

Нерозчинні у воді основи добувають дією лугів на водні розчини відповідних солей. Спостерігаємо утворення  осаду блакитного кольору.

CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2↓ + Na2SO4

Основи взаємодіють з кислотами. До пробірки з отриманим осадом додаємо розчин нітратної кислоти і струшуємо вміст пробірки до повного розчинення осаду.

Cu(OH)2↓ + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + H2

Реакції такого типу, які відбуваються за участю двох складних речовин, і під час яких речовини, що реагують, обмінюються складовими частинами, називаються реакціями обміну. 

 

Завдання 3. Доведіть кислотні властивості сульфатної кислоти.

Cульфатній кислоті характерні всі хімічні властивості кислот, а саме:

— змінює колір індикаторів. Наприклад, лакмус і метилоранж у кислому середовищі набувають червоного забарвлення. Фенолфталеїном не можна виявити кислоту;

— взаємодіє з металами, що стоять у ряду активності металів ліворуч від водню, утворюючи сіль і витискаючи водень, тобто вступають у реакції заміщення — це реакції, які відбуваються за участю простої та складної речовини, і в результаті яких утворюється проста та складна речовина;

H2SO4 + Zn = ZnSO4 + H2↑ 

— взаємодіє з основними оксидами, утворюючи сіль і воду, тобто вступає у реакцію обміну;

H2SO4Na2O = Na2SO4 + H2

— взаємодіє з основами (розчинними і нерозчинними)утворюючи сіль та воду, тобто вступає в реакцію обміну (реакція нейтралізації);

H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2

H2SO4Cu(OH)2 = CuSO4 + 2H2O

Окремим випадком реакції обміну є реакція нейтралізації. Реакцією нейтралізації називається реакція між кислотою та основою, внаслідок якої утворюється сіль та вода;

— взаємодіє з солями,  утворюючи нову сіль і нову кислоту, тобто вступає в реакцію обміну.

H2SO4BaCl2 = 2HCl + BaSO4 - білий драглистий осад

Реакції обміну перебігають до кінця у таких трьох випадках:

1) якщо внаслідок реакції утворюється вода;

2) якщо один із продуктів реакції випадає в осад;

3) якщо один із продуктів реакції є леткою (газоподібною) речовиною.

Для того, щоб визначити, чи є речовина розчинною, треба скористатися таблицею розчинності.

 

Завдання 4. Здійсніть взаємодію купрум (ІІ) оксид з хлоридною кислотою. 

У пробірку помістимо невелику кількість порошку чорного кольору купрум (II) оксиду (буквально на кінчику шпателя). Потім в цю ж пробірку обережно наливаємо розбавлену хлоридну кислоту. Пробірку закріплюємо в пробіркотримачі і рівномірно нагріваємо в полум'ї спиртівки до утворення розчину блакитного кольору купрум (II) хлориду (CuCl2).

CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O

Тип реакції: обміну.

Які властивості купрум (ІІ) оксиду характеризують це перетворення? Ці перетворення характеризують основні властивості цього оксиду.

 

Завдання 5. Здійсніть реакцію нейтралізації сульфатної кислоти розчином натрій гідроксиду. Який реактив ще необхідний, аби довести, що реакція відбулась і розчин у пробірці - нейтральний? Необхідний реактив - індикатор, наприклад, лакмус.

До пробірки з розчином натрій гідроксиду додаємо 1-2 краплі лакмусу. Спостерігаємо, що лакмус забарвлюється у синій колір. До вмісту пробірки краплями додаємо розбавлену сульфатну кислоту до повної нейтралізації лугу. Спостерігаємо зміну кольору з синього на фіолетовий, що свідчить про зникнення лугу і утворення нейтрального середовища: солі і води. 

H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O

Реакцією нейтралізації називається реакція між кислотою та основою, внаслідок якої утворюється сіль та вода. Реакції нейтралізації належить до реакцій обміну.

 

Завдання 6. Як, використовуючи вапняну воду (розчин Са(ОН)2 можна довести, що вуглекислий газ, який ми видихаємо, є кислотним оксидом?

У пробірку наливаємо 1 мл вапняної води. Через одноразову трубочку обережно видихаємо повітря у вапняну воду. Розчин каламутніє, бо утворюється нерозчинна сіль карбонат кальцію СаСО3 (кальцій карбонат).

Са(ОН)2 + СО2 = СаСО3+ Н2О

Кальцій гідроксид - сильна основа, проявляє всі властивості лугів, а луги взаємодіють з оксидами неметалів, утворюючи сіль і воду, тобто з кислотними оксидами. 

 

Завдання 7. Порівняйте відношення до нагрівання лугів і нерозчинних основ.

При нагріванні луги плавляться й киплять без розкладання, а нерозчинні у воді основи розкладаються на оксид металічного елемента (основний оксид) і воду.

Cu(OH)2 = CuO + H2O

Пробірку з блакитним осадом Cu(OH)2 закріплюємо в пробіркотримачі і обережно нагріваємо в полум'ї спиртівки. Спостерігаємо появу на стінках пробірки крапель води і утворення нової твердої речовини чорного кольору купрум (ІІ) оксиду.

 

Завдання 8. Порівняйте відношення до кислот розчинних і нерозчинних основ.

Розчинні (луги) і нерозчинні основи реагують з кислотами (реакція нейтралізації):

NaOH + HCl = NaCl + H2O

Cu(OH)2 + 2HCl = CuCl2 + 2H2O

Тип реакції: обміну.

 

Завдання 9. Дослідіть, чи можуть дві різні солі вступати одна з одною в реакцію обміну зазначте умови, необхідні для такої взаємодії.

Взаємодія відбувається, коли дві різні вихідні солі є розчинними у воді і одна з новоутворених солей випадає в осад. Для того, щоб визначити, чи є сіль розчинна, треба скористатися таблицею розчинності.

Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2NaCl

 

Завдання 10. Дослідіть хімічні властивості:

а) хлоридної кислоти; в) сульфатної кислоти;

Для хлоридної і сульфатної кислот характерні всі хімічні властивості кислот, а саме:

— змінюють колір індикаторів. Наприклад, лакмус і метиловий оранжевий у кислому середовищі набувають червоного забарвлення. Фенолфталеїном не можна виявити кислоту;

— взаємодіють з металами, що стоять у ряду активності металів ліворуч до водню, утворюючи сіль і витискаючи водень, тобто вступають у реакції заміщення;

2HСl + Zn = ZnCl2 + H2↑ 

H2SO4 + Zn = ZnSO4 + H2↑ 

— взаємодіють з основними оксидами, утворюючи сіль і воду, тобто вступають у реакції обміну;

2HCl  + CaO = СaCl2 + H2O

H2SO4 + CaO = СaSO4 + H2

— взаємодіють з основами, утворюючи сіль і воду, тобто вступають у реакції нейтралізації;

HCl + NaOH = NaCl + H2O

H2SO4 Cu(OH)2 = CuSO4 + 2H2

— взаємодіють з розчинами солей, утворюючи іншу сіль та іншу кислоту, тобто вступають в реакцію обміну за умови, що одна з новоутворених речовин випадає в осад чи є нестійкою сполукою. 

HCl + AgNO3 = AgCl + HNO3

H2SO4 + BaCl2= 2HCl + BaSO4 

б) кальцій гідроксиду; г) натрій гідроксиду.

Кальцій гідроксид  сильна основа, проявляє всі властивості лугів.

Для кальцій гідроксиду і натрій гідроксиду характерні всі хімічні властивості розчинних у воді основ (лугів), а саме:

— змінюють забарвлення індикаторів. Наприклад, лакмус у лужному середовищі синіє, фенолфталеїн набуває малинового забарвлення, а метил оранжевий — жовтого; 

— взаємодіють з кислотами,  утворюючи сіль і воду, тобто вступають в реакцію нейтралізації;

Ca(OH)2 + HCl = CaCl2 + H2O

NaOH + HCl = NaCl + H2O

— взаємодіють з кислотними оксидами, утворюючи сіль і воду;

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O

NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O

— взаємодіють з розчинами солей утворюючи нову сіль та нову основу, тобто вступають в реакцію обміну за умови, що одна з новоутворених речовин випадає в осад. 

Ca(OH)2 + FeCl2 = CaCl2 + Fe(OH)2

2NaOH + FeCl2 = 2NaCl + Fe(OH)2

Інші завдання дивись тут...