Інші завдання дивись тут...

Завдання 1. У трьох пронумерованих пробірках містяться розчин натрій хлориду, натрій гідроксиду і хлоридна кислота. Доведіть, в якій з пробірок міститься кожна з речовин.

До кожної пробірки додаємо 1-2 краплі розчину індикатора, наприклад, лакмусу. У пробірці з лугом NaOH розчин набуде синього кольору, у пробірці з кислотою HCl розчин набуде червоного кольору. За допомогою індикатора розпізнали луг і кислоту. Довести наявність у пробірці натрій хлориду можна за допомогою розчину арґентум нітрату AgNO3в результаті реакції утвориться білий сирнистий осад арґентум хлориду AgCl.

NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl   

 

Завдання 2. Добудьте цинк гідроксид і доведіть практично, що він - амфотерна сполука.

Нерозчинні у воді основи добувають дією лугів на водні розчини відповідних солей.

До пробірки з розчином цинк хлоридом краплями додаємо розчину лугу NaOH, злегка струшуючи при цьому пробірку. Спостерігаємо утворення осаду у вигляді білої драглистої маси

NaOH + ZnCl2 = NaCl + Zn(OH)2

Утворену драглисту масу поміщаємо у дві пробірки. До першої пробірки додаємо трохи розбавленої хлоридної кислоти, а до другої - розчину лугу. Спостерігаємо розчинення осаду у двох пробірках. Отже, реакції відбулися, цинк гідроксид прореагував з кислотою і лугом. 

Zn(OH)2 + 2HCl = ZnCl2 + 2H2O

Zn(OH)2 + 2NaOH = Na2[Zn(OH)4]

Отже, цинк гідроксид проявив подвійні хімічні властивості: у реакції з кислотою - основні, а у реакції  з лугом - кислотні, тому він - амфотерна сполука.

 

Завдання 3. У трьох пронумерованих пробірках містяться розчин сульфатної кислоти, калій сульфату і калій гідроксиду. Доведіть, в якій з пробірок міститься кожний із них.

До кожної пробірки додаємо 1-2 краплі розчину індикатора, наприклад, лакмусу. У пробірці з лугом KOH розчин набуде синього кольору, у пробірці з кислотою H2SO4 розчин набуде червоного кольору. За допомогою індикатора розпізнали луг і кислоту. Довести наявність у пробірці калій сульфату можна за допомогою розчину барій хлориду BaCl2, в результаті реакції утвориться білий осад барій сульфату BaSO4↓.

K2SO4 + BaCl2 = 2KCl + BaSO4

 

Завдання 4. 3 натрій гідроксиду добудьте натрій хлорид.

NaOH + HCl = NaCl + H2O

Сіль добули реакцією нейтралізації.

 

Завдання 5. Добудьте купрум (ІІ) гідроксид, а з нього - купрум (ІI) оксид.

Нерозчинні у воді основи добувають дією лугів на водні розчини відповідних солей. Спостерігаємо утворення осаду блакитного кольору.

2NaOH + CuSO4 = Na2SO4 + Cu(OH)2

Нерозчинні у воді основи при нагріванні розкладаються на оксид металічного елемента (основний оксид) і воду. Пробірку з блакитним осадом Cu(OH)2 закріплюємо в пробіркотримачі і обережно нагріваємо в полум'ї спиртівки. Спостерігаємо появу на стінках пробірки крапель води і утворення нової твердої речовини чорного кольору купрум (ІІ) оксиду.

Cu(OH)2 = CuO + H2

 

Завдання 6. 3 купрум (ІІ) сульфату добудьте купрум (ІІ) хлорид.

CuSO4 + BaCl2 = CuCl2 + BaSO4

 

Завдання 7. 3 купрум (ІІ) хлориду добудьте купрум (ІІ) нітрат.

CuCl2 + 2AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2AgCl

 

Завдання 8. 3 ферум (ІІІ) оксиду добудьте ферум (ІІІ) гідроксид.

Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3 + 3H2O

FeCl3 + 3NaOH = 3NaCl + Fe(OH)3

 

Завдання 9. 3 купрум (ІІ) оксиду добудьте купрум (ІІ) гідроксид.

CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O

CuCl2 + 2NaOH = 2NaCl + Cu(OH)2

 

Завдання 10. Здійсніть практично такі перетворення:

а) магній -> магній сульфат -> магній гідроксид -> магній хлорид;

Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2 

MgSO4 + 2NaOH = Na2SO4 + Mg(OH)2

Mg(OH)2 + 2HCl = MgCl2 + 2H2O

б) купрум (ІІ) оксид -> купрум (ІІ) хлорид -> купрум (ІІ) гідроксид ->купрум (ІІ) сульфат;

CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O

CuCl2 + 2NaOH = Cu(OH)2 + 2NaCl

Cu(OH)2+ H2SO4 = CuSO4 + 2H2O

в) купрум (ІІ) карбонат -> купрум (ІІ) нітрат -> купрум (ІІ) гідроксид -> купрум (ІІ) оксид;

CuCO3 + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O + CO2

Cu(NO3)2 + 2NaOH = Cu(OH)2 + 2NaNO3

Cu(OH)2 = CuO + H2O (при нагріванні)

г) ферум (ІІІ) сульфат -> ферум (ІІІ) гідроксид -> ферум (ІІІ) оксид -> ферум (ІІІ) хлорид.

Fe2(SO4)3 + 6NaOH = 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4

2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2(при нагріванні)

Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3 + 3H2O

Інші завдання дивись тут...