Інші завдання дивись тут...

Завдання для самоконтролю

Вправа 1. Як ви розумієте суть поняття "генетичний зв'язок"

Усі речовини між собою взаємопов'язані за походженням і взаємодією простих і складних речовин усіх класів неорганічних сполук. Існує два ряди речовин, утворені металічними і неметалічними елементами, між цими речовинами всередині ряду і між рядами існує взаємодія.

        Перший ряд     Другий ряд

            метал ->

               │    

               ↓    

основний оксид 

              │    

              ↓    

           основа

                   ↘ 

 

с

 

о

 

л

 

і

  ← неметал

      

      ↓ 

  ↖ кислотний оксид

   

      ↓ 

  ↖ кислота 

  ↙           

Вправа 2. Напишіть рівняння реакцій, що відображають генетичний зв'язок  між речовинами:

Ca -> CaO -> Ca(OH)2

                            

                               Ca3(PO4)2

                           ↗ 

P -> P2O5 -> H3PO4

2Ca + O2 = 2CaO

CaO + H2O = Ca(OH)2

3Ca(OH)2 + 2H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6H2O

 

4P + 5O2 = 2P2O5

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

2H3PO4 + 3CaO = Ca3(PO4)2 + 3H2O

 

Вправа 3. Напишіть рівняння реакцій, що відображають генетичний зв'язок між речовинами: натрій -> натрій гідроксид -> натрій сульфат -> натрій хлорид -> натрій нітрат.

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2

2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O

Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4+ 2NaCl

NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl

 

Вправа 4. Напишіть рівняння реакцій, що відображають генетичний зв'язок між речовинами різних класів, поданий у загальному вигляді такою схемою:

      Метал  Основний оксид  Основа

  ↙                                               

Сіль                                                Сіль

  ↖                                                                  

     Неметал  Кислотний оксид → Кислота

Варіант 1                               Варіант 2                                      

МеталОсновний оксид

2Mg + O2 = 2MgO

Основний оксидОснова

Na2O + H2O = 2NaOH

НеметалКислотний оксид

4P + 5O2 = 2P2O5

Кислотний оксидКислота

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4

Метал→Сіль і Неметал→Сіль

Mg + Cl2 = MgCl2

ОсноваСіль і КислотаСіль 

KOH + HCl = KCl + H2O 

(реакція нейтралізації)

 

 

 

 

МеталОсновний оксид

4Li + O2 = 2Li2O

Основний оксидОснова

CaO + H2O = Ca(OH)2

НеметалКислотний оксид

C + O2 = CO2

Кислотний оксидКислота

SO2 + H2O = H2SO3

Метал→Сіль

Mg + 2HCl = MgCl2 + H2

Неметал→Сіль

2Ag + S = Ag2S

ОсноваСіль

2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O

КислотаСіль 

2HCl + Na2CO3=2NaCl+H2O+CO2 

Інші завдання дивись тут...

  • Максім
    Спасібо большое
    7 травня 2018 14:28
  • Данил
    Спасибо огромное. Вы мне очень помогли. Благодарю!!!
    7 травня 2020 09:21