Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень

Вправа 1 Назвіть спільні властивості усіх твердих речовин. 

Мають певну форму і об’єм.

 

Вправа 2 Чим відрізняються кристалічні речовини від аморфних?

У кристалах частинки строго впорядковані і утворюють кристалічні ґратки, а в аморфних вони розміщенні хаотично, не мають чіткої просторової структури,

Слово «аморфос» перекладається з грецької мови як «той, що не має форми».

 

Вправа 3 Наведіть приклади кристалічних і аморфних речовин.

Кристалічні речовини: кухонна сіль, цукор, кальцит.

Аморфні речовини: смоли, гума, більшість полімерів.

 

Середній рівень

Вправа 4 Дайте визначення понять: кристалічні ґратки, вузол кристалічної ґратки. Упорядковане розміщення структурних частинок речовини у кристалі називається кристалічними ґратками. Точки, в яких містяться частинки, називають вузлами гратки.

 

Вправа 5 Наведіть по одному прикладу твердих речовин які під час нагрівання:

а) розкладаються;

малахіт.

б) плавляться;

Скло, смоли, бурштин, застиглі лаки, фарби та клеї.

в) сублімують.

Йод, вуглекислий газ, нафталін. 

 

Достатній рівень

Вправа 6 Карборунд (силіцій(IV) карбід SiC) має температуру плавлення 2830°С і по твердості близький до алмазу. Який тип кристалічних ґраток має ця речовина? Атомні кристалічні ґратки.

 

Вправа 7 Ванілін — безколірна кристалічна речовина з приємним запахом. Які кристалічні ґратки він має?  Молекулярні  кристалічні ґратки.

 

Вправа 8 Деяка безколірна речовина добре розчинна у воді і має високу температуру кипіння. Зробіть припущення про тип її кристалічних ґраток. Йонні  кристалічні ґратки.

Чи має ця речовина запах? Не має.

 

Вправа 9 На малюнку 29 наведені схеми трьох типів кристалічних ґраток. Назвіть їх і наведіть по одному прикладу речовин кожного типу?

а) молекулярні кристалічні ґратки. Азот.

б) атомні кристалічні ґратки. Алмаз.

в) йонні кристалічні ґратки. Кухонна сіль.

 

Вправа 10 Заповніть таблицю.

Властивості

речовин

Атомні криста-

лічні ґратки

Йонні криста-

лічні ґратки

Молекулярні крис-

талічні ґратки

Температури 

плавлення і 

кипіння

 

тугоплавкі,

мають надвисокі

температури 

плавлення

тугоплавкі,

мають високі

температури

плавлення

легкоплавкі, 

мають низькі

температури

плавлення

Запах не мають не мають мають

Розчинність

у воді

не розчиняються розчиняються

розчиняються в

різній мірі

Приклади

речовин

кварц,

алмаз

кухонна сіль,

калійна селітра

азот, амоніак,

вода

Високий рівень

Вправа 11 Визначте ступінь окиснення, валентність атомів Карбону в алмазі. Ступінь окиснення атомів Карбону 0, а валентність (IV).

 

Вправа 12 Із поданого переліку випишіть окремо формули речовин СaCl2, O2(тв.), CuO, Br2(тв.), C(алмаз), NaNO3,HCl (тв.), KBr, CO2(тв.), H2O(тв.). з кристалічними ґратками:

а) атомними

C(алмаз)

б) йонними

СaCl2, CuO, NaNO3, KBr

в) молекулярними.

O2(тв.), Br2(тв.), HCl (тв.), CO2(тв.), H2O(тв.)

 

Вправа 13 Білий фосфор плавиться при 44°С, а червоний фосфор призначно вищій температурі. Який висновок можна зробити про типи їхніх кристалічних граток? Білий фосфор має молекулярні кристалічні ґратки, а червоний —  атомні кристалічні ґратки.

 

Вправа 14* Поясніть, чому кварц SiO2 і вуглекислий газ CO2 мають різні фізичні властивості попри подібний склад. Укажіть типи кристалічних ґраток у цих речовинах. Кварц SiO2 має атомні кристалічні ґратки, а вуглекислий газ CO2  молекулярні кристалічні ґратки.

Інші завдання дивись тут...