Інші ГДЗ дивись тут...

Відповіді і розв'язки до підручника

Дячук Л.С., Гладюк М.М. "Хімія 8 клас" 

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2016 року

УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не використовувати в комерційних цілях на інших сайтах!

ЗМІСТ

§ 1 Найважливіші хімічні поняття...6

§ 2 Відносна молекулярна маса речовини. Масова частка елемента у складній речовині...11

§ 3 Масова частка розчиненої речовини...14

§ 4 Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени...18

§ 5 Періодичний закон Д.І. Менделєєва...24

§ 6 Структура періодичної системи хімічних елементів...27

§ 7 Будова атома...34

§ 8 Ізотопи...38

§ 9 Стан електронів в атомі...43

§ 10 Енергетичні рівні та підрівні...46

§ 11 Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів ...50

§ 12 Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома...59

§ 13 Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у періодичній системі...65

§ 14 Значення періодичного закону...69

§ 15 Природа хімічного зв’язку. Електронегативність елементів...74

§ 16 Ковалентний зв’язок, його утворення...79

§ 17 Полярний і неполярний ковалентний зв’язок ...83

§ 18 Йонний зв’язок...87

§ 19 Ступінь окиснення...90

§ 20 Кристалічні ґратки...98

Лабораторний дослід № 1 ...104

§ 21 Кількість речовини...108

§ 22 Молярна маса...113

§ 23 Закон Авогадро. Молярний об’єм газів...118

§ 24 Відносна густина газів...124

§ 25 Оксиди...129

§ 26 Основи...136

§ 27 Кислоти...139

§ 28 Солі...144

§ 29 Властивості оксидів ...149

§ 30 Розрахунки за хімічними рівняннями...159

§ 31 Властивості основ ...166

Лабораторний дослід № 2 ...168

Лабораторний дослід № 3 ...168

§ 32 Властивості кислот...173

Лабораторний дослід № 4 ...174

Лабораторний дослід № 5 ...175

§ 33 Властивості солей...80

Лабораторний дослід № 6 ...181

Лабораторний дослід № 7 ...182

Лабораторний дослід № 8 ...183

§ 34 Амфотерні гідроксиди...188

§ 35 Добування оксидів...191

§ 36 Добування основ і амфотерних гідроксидів...194

§ 37 Добування кислот...197

§ 38 Добування солей...200

§ 39 Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук...205

Лабораторний дослід № 9 ...206

Практична робота № 1...212

Практична робота № 2 ...213

У всіх вправах сірим кольором даються відповіді,

а зеленим ― пояснення.

Інші ГДЗ дивись тут...