Інші завдання дивись тут...

У всіх завданнях ГДЗ з хімії

сірим кольором дається відповідь, а зеленим  пояснення.

Початковий рівень

Вправа 1

Молярну масу позначають буквою

А) Mr

Б) M

В) N 

Г) n

 

Вправа 2

Який запис позначає молярну масу натрію?

А) A(Na)

Б) Ar(Na) 

В) m(Na)

Г) M(Na)

 

Вправа 3

Одиницею вимірювання молярної маси є

А) г 

Б) моль 

Г) г/моль

В) моль–1

 

Вправа 4

Дайте визначення молярної маси. Молярна маса — це маса 1 моль речовини.

 

Вправа 5

Що спільного і в чому відмінність між молярною масою і відносною молекулярною масою? Спільне те, що чисельні значення молярної та відносної молекулярної маси збігаються. Відмінність у тому, що молярна маса характеризує один моль речовини і вимірюється у г/моль, тоді як відносна молекулярна маса характеризує молекулу і є безрозмірною величиною.

 

Середній рівень

Вправа 6

Яка речовина має найменшу молярну масу? Водень, бо має найменшу відносну молекулярну масу.

M(H2)=2 г/моль

 

Вправа 7

Розрахуйте молярні маси таких речовин за їх формулами: H2S, F2, SO3, NaOH, CaSO4, Mg3(PO4)2.

Mr(H2S)=2•Mr(H)+Mr(S)=2•1+32=34, тому M(H2S)=34 г/моль
Mr(F2)=2•Mr(F)=2•19=38, тому M(F2)=38 г/моль

Mr(SO3)=Mr(S)+2•Mr(O)=32+2•16=64, тому M(SO2)=64 г/моль

Mr(NaOH)=Mr(Na)+Mr(O)+Mr(H)=23+16+1=40, тому M(NaOH)=40 г/моль

Mr(CaCO3)=Mr(Ca)+Mr(C)+3•Mr(O)=40+12+3•16=100, тому M(CaCO3)=100 г/моль

Mr(Mg3(PO4)2)=3•Mr(Mg)+2•Mr(P)+8•Mr(O)=3•24+2•31+8•16=262, тому M(Mg3(PO4)2)=262 г/моль

 

Вправа 8

Обчисліть кількість речовини: 

а) 16 г сірки S;

Дано: m(S)=16 г

Знайти: n(S)-?

Розв'язання
I спосіб

Mr(S)=Ar(S)=32, тому M(S)=32 г/моль

n(S)=m(S)/M(S)=16 г: 32 г/моль=0,5 моль

II спосіб

Mr(S)=Ar(S)=32, тому M(S)=32 г/моль

Для знаходження кількості речовини сірки складаємо пропорцію та розв'язуємо її:

32 г сірки міститься в 1 моль речовини,

16 г сірки  х моль речовини, звідки

х=16 г • 1 моль:32 г=0,5 моль

Відповідь: 0,5 моль.

 

б) 24 г кисню O2;

Дано: m(O2)=24 г

Знайти: n(O2)-?

Розв'язання
I спосіб

Mr(O2)=2•Ar(O)=2•16=32, тому M(O2)=32 г/моль

n(O2)=m(O2)/M(O2)=24 г: 32 г/моль=1,5 моль

II спосіб

Mr(S)=Ar(S)=32, тому M(S)=32 г/моль

Для знаходження кількості речовини кисню складаємо пропорцію та розв'язуємо її:

32 г кисню міститься в 1 моль речовини,

24 г кисню  х моль речовини, звідки

х=24 г • 1 моль:32 г=1,5 моль

Відповідь: 1,5 моль.

 

в) 126 г нітратної кислоти HNO3

Дано: m(HNO3)=126 г
Знайти: n(HNO3)-?
Розв'язання
1-й способ
Mr(HNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3•Ar(O)=1+14+3•16=63, тому M(HNO3)=63 г/моль
n(HNO3)=m(HNO3)/M(HNO3)=126 г : 63 г/моль=2 моль
2-й способ
Mr(HNO3)=Ar(H)+Ar(N)+3•Ar(O)=1+14+3•16=63, тому M(HNO3)=63 г/моль
Для обчислення кількості речовини нітратної кислоти складаємо пропорцію і розв'язуємо її:
63 г HNO3 міститься в 1 моль речовини,
126 г HNO3 ― х моль речовини.
х = 126 г • 1 моль : 63 г = 2 моль
Відповідь: 2 моль 

 

г) 500 г кальцій карбонату СаСО3

Дано: m(CaCO3)=500 г
Знайти: n(CaCO3)-?
Розв'язання
I спосіб
Mr(CaCO3)=Ar(Ca)+Ar(C)+3•Ar(O)=40+12+3•16=100, тому M(CaCO3)=100 г/моль
n(CaCO3)=m(CaCO3)/M(CaCO3)=500 г : 100 г/моль=5 моль
II спосіб
Mr(CaCO3)=Ar(Ca)+Ar(C)+3•Ar(O)=40+12+3•16=100, тому M(CaCO3)=100 г/моль
Для обчислення кількості речовини кальцій карбонату складаємо пропорцію і розв'язуємо її:
100 г CaCO3 містяться в 1 моль речовини,
500 г CaCO3 ― х моль речовини.
х = 500 г • 1 моль : 100 г = 5 моль
Відповідь: 5 моль

 

д) 18 кг води.

Дано: m(H2O)=10 кг
Знайти: n(H2O)-?
Розв'язання
Mr(H2O)=2•Ar(H)+Ar(O)=2•1+16=18, тому M(H2O)=18 кг/кмоль, отже,

маса 1 кмоль Н2О дорівнює 18 кг
Відповідь: 1 кмоль

 

Достатній рівень

Вправа 9

У зразку речовини масою 2,8 г міститься 0,05 моль речовини. Визначте молярну масу речовини?

Дано: m(речовини)=2,8 г, n(речовини)=0,05 моль
Знайти: M(речовини)-?
Розв'язання
M(речовини)=m(речовини):n(речовини)=2,8 г : 0,05 моль=56 г/моль
Відповідь: M(речовини)=56 г/моль. 

 

Вправа 10

Скільки молекул і атомів міститься у 160 г рідкого кисню?

Дано: m(O2)=160 г
Знайти: N(O2)-?, N(O)-?
Розв'язання
I спосіб
Mr(O2)=2•Ar(O)=2•16=32, тому M(O2)=32 г/моль
n(O2)=m(O2)/M(O2)=160 г : 32 г/моль=5 моль
N(O2)=n(O2)•NА=5 моль • 6,02•1023моль-1=3,01•1024
N(O)=2•N(O2)=2 • 3,01•1024=6,02•1024
II спосіб
Mr(O2)=2•Ar(O)=2•16=32, тому M(O2)=32 г/моль
n(O2)=m(O2)/M(O2)=160 г : 32 г/моль=5 моль
n(O)=2•n(O2)=10 моль
N(O2)=n(O2)•NА=5 моль • 6,02•1023 моль-1=3,01•1024
N(O)=n(O)•NА=10 моль • 6,02•1023 моль-1=6,02•1024
Відповідь: N(O2)=3,01•1024, N(O)=6,02•1024

 

Вправа 11

Зразок сульфатної кислоти має масу 49 г. Обчисліть кількість речовини: 

а) сульфатної кислоти;

Mr(H2SO4)=2•Ar(H)+Ar(S)+4Ar(O)=2•1+32+4•16=98, тому M(H2SO4)=98 г/моль

n(H2SO4)=m(H2SO4)/M(H2SO4)=49 г : 98 г/моль=0,5 моль

б) Сульфуру;

Молекула H2SO4 складається з 1 атома Сульфуру, тому в 1 моль сульфатної кислоти H2SO4 міститься 1 моль атомів Сульфуру, а в 0,5 моль цієї сполуки кількість речовини атомів у 0,5 разів більша: 

n(S)=1n(H2SO4)=10,5 моль=0,5 моль

в) Гідрогену;

Молекула H2SO4 складається з 2 атомів Гідрогену, тому в 1 моль сульфатної кислоти H2SO4 міститься 2 моль атомів Гідрогену, а в 0,5 моль цієї сполуки кількість речовини атомів у 0,5 разів більша:

n(Н)=2n(H2SO4)=20,5 моль=1 моль

г) Оксигену в цьому зразку.

Молекула H2SO4 складається з 4 атомів Оксигену, тому в 1 моль сульфатної кислоти H2SO4 міститься 4 моль атомів Оксигену, а в 0,5 моль цієї сполуки кількість речовини атомів у 0,5 рази більша: 

n(О)=4n(H2SO4)=40,5 моль=2 моль

 

Високий рівень

Вправа 12

Де міститься більше молекул — у 100 г кисню О2 чи в 100 г азоту N2

Оскільки молярна маса азоту менша, ніж молярна маса кисню, тому в однаковій масі речовини кількість речовини азоту буде більшою від кількості речовини кисню (1/28>1/32) і, відповідно, число молекул азоту буде більшим від числа молекул кисню.

 

Вправа 13

Де міститься більше молекул — у 200 г кисню О2 чи в 200 г озону О3?

Оскільки молярна маса кисню менша, ніж молярна маса озону, тому в однаковій масі речовини кількість речовини кисню буде більшою від кількості речовини озону (1/32>1/48) і, відповідно, число молекул кисню буде більшим від числа молекул озону.

 

Вправа 14

Молярна маса сполуки Карбону з Гідрогеном дорівнює 16 г/моль. Встановіть формулу цієї сполуки.

Дано: M(CxHy)=16 г/моль

Знайти: формулу CxHy-?

Розв'язання

За умовою задачі Mr(CxHy)=16 та за визначенням Mr(CxHy)=x•Ar(C)+y•Ar(H)=12x+y, тому маємо рівняння:

12х+у=16, де x та y можуть приймати тільки додатні цілочисельні значення, причому х може дорівнювати тільки 1. Підставивши в рівняння х=1, отримаємо: 12+y=16, звідси у=16-12=4

Відповідь: CH4

 

Вправа 15*

Використовуючи визначення молярної маси, відносної молекулярної маси і атомної одиниці маси, доведіть, що молярна маса чисельно дорівнює відносній молекулярній масі.

M=mm•NA и mm=Mr • 1 а.о.м., де 1 а.о.м.=1 г / 6,02•1023=6,02•10-23 г
M=Mr • 1 а.е.м.• NA=Mr • 6,02•10-23г • 6,02•1023моль-1=Mr • 1 г/моль=Mr г/моль

Інші завдання дивись тут...