Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень

Вправа 1 Поясніть, як побудована періодична система хімічних елементів.

Періодична система хімічних елементів має вигляд таблиці і складається з горизонтальних рядів (періодів) і вертикальних стовпчиків (груп). Є сім періодів: три малих і чотири великих. У короткому варіанті таблиці таких груп вісім, які нумерують римськими цифрами. Кожна група складається з головної (А) і побічної (Б) підгруп, у підгрупі розміщено елементи, подібні за хімічними властивостями.

 

Вправа 2 Що називають: 

а) періодом

Ряд хімічних елементів, розміщених у порядку зростання їх відносних атомних мас, який починається з Гідрогену або лужного елемента і закінчується інертним елементом, називають періодом.

б) групою

Вертикальні стовпчики періодичної системи називають групами.

в) головною і побічною підгрупою

Головна підгрупа містить елементи як малих, так і великих періодів, а побічна тільки великих періодів. 

 

Вправа 3 Чим відрізняються короткий та довгий варіанти періодичної системи?

Вони відрізняються числом рядків, що відводяться на один період. У довгому варіанті кожний період займає один рядок, а в короткому ― малі періоди розташовані в один рядок, а великі — у два. Тому у короткому варіанті 8 груп, які пронумеровані римськими цифрами від І до VIIІ, а у довгому ― 18, які позначаються цифрами з буквами А і В. У короткому варіанті розрізняють головну і побічну підгрупи за розміщенням елемента (ліворуч чи праворуч від центру клітинки), а в довгому ― головні підгрупи позначено літерою А, а побічні ― В.

 

Вправа 4 Чому сьомий період називають незавершеним? Останні елементи, що завершують сьомий період, відкриті відносно недавно — у 2010 р.

 

Середній рівень

Вправа 5 Запишіть назви хімічних елементів І групи періодичної системи. Які з них належать до головної, а які до побічної підгрупи?

Гідроген, Літій, Натрій, Калій, Рубідій, Цезій і Францій належать до головної підгрупи І групи, а Купрум, Аргентум і Аурум  до побічної підгрупи І групи.

 

Вправа 6 У яких періодах і в яких групах розміщені Нітроген, Оксиген, Гідроген, Купрум, Ферум, Алюміній? Які з цих хімічних елементів містяться в головних, а які — в побічних підгрупах?

Нітроген  елемент 2 періоду, головної підгрупи V групи

Оксиген  елемент 2 періоду, головної підгрупи VІ групи

Гідроген  елемент 1 періоду, головної підгрупи І групи

Купрум  елемент 4 періоду, побічної підгрупи І групи

Ферум  елемент 4 періоду, побічної підгрупи VІІІ групи

Алюміній  елемент 3 періоду, головної підгрупи ІІІ групи

 

Вправа 7 Назвіть хімічний елемент, який розміщений у:

а) 2 періоді, VII групі

Флуор F

б) 3 періоді, V групі

Фосфор Р

в) 4 періоді, головній підгрупі IV групи

Германій Ge

г) 5 періоді, побічній підгрупі VI групи.

Молібден Мо

 

Вправа 8 Укажіть відносну атомну масу хімічного елемента, який розміщений у: 

а) 1 періоді, VІII групі

Ar(He)=4

б) 2 періоді, IV групі

Ar(C)=12

в) 4 періоді, побічній підгрупі V групи

Ar(V)=51

г) 5 періоді, головній підгрупі VII групи

Ar(I)=127

 

Достатній рівень

Вправа 9 З поданого переліку випишіть окремо металічні та неметалічні елементи, а також укажіть їх розміщення (період, група, підгрупа) в періодичній системі:

В  неметалічний елемент 2 періоду, головної підгрупи ІІІ групи

Mg  металічний елемент 3 періоду, головної підгрупи ІІ групи

 неметалічний елемент 2 періоду, головної підгрупи VІІ групи

Мо  металічний елемент 5 періоду, побічної підгрупи VІ групи

 неметалічний елемент 2 періоду, головної підгрупи V групи

Zn  металічний елемент 4 періоду, побічної підгрупи ІІ групи

Si  неметалічний елемент 3 періоду, головної підгрупи ІV групи

 

Вправа 10 Як змінюються металічні властивості елементів:

а) в періодах

У періоді властивості елементів, а також утворених ними простих речовин змінюються від металічних до неметалічних

б) в головних підгрупах

У головних підгрупах згори донизу посилюються металічні властивості елементів і утворених ними простих речовин, а неметалічні послаблюються

 

Вправа 11 Яку вищу валентність у сполуках з Оксигеном виявляють Плюмбум і Стибій?

Вища валентність Плюмбуму (IV) в оксиді PbO2

Вища валентність Стибію (V) в оксиді Sb2O5

 

Вправа 12 Напишіть формули оксидів Калію, Магнію, Алюмінію.

Відповідь: K2O, MgO, Al2O3

 

Вправа 13 Знайдіть у періодичній системі найбільш активний метал і найбільш активний неметал.

Відповідь: найбільш активний метал Францій і найбільш активний неметал Флуор

 

Вправа 14 Напишіть формули вищих оксидів і летких сполук з Гідрогеном: 

а) Силіцію

SiO2 i SiH4 

б) Арсену

As2O5 i AsH3

в) Селену

SeO3 i H2Se

 

Вправа 15 Укажіть пару хімічних елементів, що є найбільш подібними за хімічними властивостями до Барію Відповідь: Стронцій Sr і Радій Ra

 

Вправа 16* За певних умов азот N2 вступає у реакцію з воднем Н2 з утворенням леткої сполуки. Складіть рівняння цієї реакції. 

N2 + 3H2 = 2NH3

До якого типу вона належить? До реакції сполучення

Інші завдання дивись тут...