Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень

Вправа 1 Наведіть приклади, які б доводили, що атоми мають складну будову. Явище фотоефекту, тобто були виявлені речовини, які при сильному освітленні випромінювали потік електронів. Явище радіоактивності, тобто існують речовини, які спонтанно, навіть у темряві випромінюють електрони та деякі інші частинки. Відкриття фотоефекту і радіоактивності однозначно свідчило про те, що до складу атомів входять електрони. 

 

Вправа 2 Які частинки містяться у складі 

а) атома

Електрони, протони і нейтрони

б) атомного ядра?

Протони і нейтрони

Який вони мають заряд? Заряд електрона -1, протона + 1, а нейтрони не мають заряду. 

 

Середній рівень

Вправа 3 Які характеристики атома ви знаєте? Атоми різних видів розрізняються за масою, розміром, будовою і зарядом атомних ядер.

 

Вправа 4 Дайте визначення поняття «атом» та «хімічний елемент».

Атом — це електронейтральна частинка, яка складається з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених електронів.

Хімічний елемент — це вид атомів з однаковим зарядом ядра.

 

Достатній рівень

Вправа 5 Наведіть сучасне формулювання періодичного закону. Чим воно відрізняється від того, яке ви вивчили раніше? Властивості хімічних елементів, а також утворених ними речовин перебувають у періодичній залежності від зарядів атомних ядер, а не від відносних атомних мас елементів, як вивчили раніше.

 

Вправа 6 Ядро атома Гелію має заряд +2. Скільки електронів містить атом Гелію? Два електрони

 

Високий рівень

Вправа 7 Атом Карбону містить 6 електронів. Чому дорівнює заряд:

а) атома Карбону

Атом не має заряду, бо є електронейтральним

б) ядра атома Карбону?

Заряд ядра атома дорівнює +6

Інші завдання дивись тут...