Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень

Вправа 1 Що таке орбіталь? Орбіталь — це частина простору в атомі з найвірогіднішим перебуванням електрона.

Вправа 2 Яку форму мають орбіталі? s-орбіталі мають форму сфери, р-орбіталі мають форму об’ємної вісімки, а форми d- і f -орбіталей набагато складніші. 

 

Середній рівень

Вправа 3 Яка незвичайна властивість електрона відрізняє його від протона і нейтрона? Електрон має незвичайні властивості — він одночасно виявляє властивості і частинки, і хвилі.

 

Вправа 4 Яку орбіталь вважають:

а) вільною

Якщо в орбіталі немає електронів, то орбіталь вважають вільною. 

б) заповненою

Якщо в орбіталі містяться два електрони, то орбіталь називають заповненою.

 

Достатній рівень

Вправа 5 Що таке спін електрона? 

Спін електрона — обертання електрона навколо своєї осі.

 

Вправа 6 Який електрон називають неспареним?

Один електрон в орбіталі називають неспареним.

 

Вправа 7 Як схематично зображують орбіталь?

Орбіталь схематично зображують квадратом.

Високий рівень

Вправа 8 Зобразіть у зошиті рх, ру, рz-орбіталі.

У просторі вздовж осей х, у, z зображуємо об'ємні вісімки (гантелі, причому звуження міститься в центрі координат), тому їх ще називають рх-, ру-, рz-орбіталями.

 

Інші завдання дивись тут...