Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень

Вправа 1 Що називають енергетичним рівнем?

Енергетичний рівень (електронний шар) — це сукупність електронів з однаковою (або дуже близькою за значенням) енергією.

 

Вправа 2 Що таке електронна оболонка атома?

Електронна оболонка — це сукупність електронів у атомі.

 

Середній рівень

Вправа 3 Скільки електронів може максимально міститися на другому і третьому енергетичних рівнях?

Максимальну кількість електронів N на енергетичному рівні визначають за формулою:

N = 2n2, де n — номер енергетичного рівня.

Таким чином, на другому енергетичному рівні (n=2) максимально може бути 222=8 електронів, на третьому (п=3) — 232=18 електронів.

 

Достатній рівень

Вправа 4 Чому перший період містить усього 2 хімічних елементи, а другий 8? 

Структура Періодичної системи повністю зумовлена принципами будови електронної оболонки атомів. 

Перший енергетичний рівень містить один s-підрівень, який містить 1 орбіталь. Одна орбіталь містить максимально два електрони, тому перший період містить лише два хімічні елементи: 1 Н – 2 Не.

Другий енергетичний рівень  містить s-підрівень і  р-підрівень,  з них, s-підрівень містить 1 орбіталь і р-підрівень ― 3 орбіталі, разом 4 орбіталі, отже, загальне число електронів буде вісім, тому другий період містить максимально вісім хімічних елементів: 3 Li – 10 N.

 

Високий рівень

Вправа 5 Скільки електронів на зовнішньому енергетичному рівні атомів таких елементів:

а) Літію, Карбону, Флуору

Один, чотири, сім електронів

б) Натрію, Силіцію, Хлору

Один, чотири, сім електронів

Пояснення: на число електронів на зовнішньому енергетичному рівні для атомів елементів головних підгруп вказує номер групи, а якій елемент перебуває.

 

Вправа 6 На скількох енергетичних рівнях містяться електрони в атомах: 

а) Літію, Натрію, Калію

На двох, на трьох, на чотирьох енергетичних рівнях

б) Берилію, Магнію, Кальцію

На двох, на трьох, на чотирьох енергетичних рівнях

в) Флуору, Хлору, Брому?

На двох, на трьох, на чотирьох енергетичних рівнях

Пояснення: кількість енергетичних рівнів в атомі дорівнює номеру періоду, у якому розміщений хімічний елемент.

Інші завдання дивись тут...