Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень

Вправа 1 За якою формулою обчислюють кількість орбіталей на енергетичному рівні? За формулою n2, де n — номер рівня.  

 

Вправа 2 Скільки орбіталей є на І енергетичному рівні? на ІІ? на ІІІ?

На першому енергетичному рівні є одна s-орбіталь (12=1),

на другому — одна s-орбіталь і три р-орбіталі, разом 4 орбіталі (22=4),

на третьому — одна s-орбіталь, три р-орбіталі і п’ять d-орбіталей, разом 9 орбіталей (32=9).

 

Вправа 3 Скільки енергетичних рівнів в атомі: 

а) Гідрогену

Один енергетичний рівень

б) Натрію;

Три енергетичні рівні

в) Кальцію?

Чотири енергетичні рівні

Пояснення: кількість енергетичних рівнів в електронній оболонці атома елемента дорівнює номеру періоду, в якому цей елемент перебуває.

 

Середній рівень

Вправа 4 Енергія якого електрона — 1s чи 2s — є меншою?

Електрони першого рівня мають найменшу енергію, тобто енергія електрона 1s є меншою. 

 

Вправа 5 Укажіть максимальну кількість електронів на 2s-підрівні:

А) 1 

Б) 2 

В) 6 

Г) 10

Відповідь: Б 

Пояснення: на 2s-підрівні міститься одна s-орбіталь на якій максимально може бути 2 електрони.

 

Вправа 6 Укажіть неправильне позначення:

А) 1s 

Б) 1р 

В) 2s 

Г) 3р

Відповідь: Б

 

Достатній рівень

Вправа 7 Які електрони в атомі Сульфуру є зовнішніми?

Електрони третього енергетичного рівня, адже Сульфур перебуває в 3 періоді.

 

Вправа 8 Електрони якого рівня і підрівня в атомі Фосфору спарені?

Відповідь: першого рівня і 1s-підрівня, другого рівня і 2s- та 2p-підрівнів, третього рівня і 3s-підрівня

 

Вправа 9 Електрон якого рівня і підрівня в атомі Хлору є неспареним?

Відповідь: третього рівня і 3р-підрівня

 

Вправа 10 Складіть електронні графічні формули атомів Калію і Кальцію.

Графічна формула Калію:

Графічна формула Кальцію:

Високий рівень

Вправа 11 Установіть назву хімічного елемента, який утворює аніон Е- з електронною формулою зовнішнього електроного шару 3s26.

Електронна формула зовнішнього енергетичного рівня ...3s23p6. Заповнюється третій рівень, значить, елемент розташований у 3-му періоді. На зовнішньому рівні в нього 2+6=8 електронів, отже, елемент розташований у VІІІ групі. Це р-елемент. Шукаємо в Періодичній системі клітинку на перетині 3-го періоду й VІІІ групи. Цей елемент — Аргон.

Відповідь: Аргон

 

Вправа 12* Зовнішній електронний шар атома невідомого хімічного елемента має будову ns2np2. Молекулярна маса його леткої сполуки з Гідрогеном дорівнює молекулярній масі кисню. Установіть назву невідомого хімічного елемента.

Будову ns2npмає атом невідомого елемента Е, на зовнішньому рівні в нього 2+2=4 електрони, отже, елемент розташовується в ІV групі головній підгрупі, тому формула його леткої сполуки з Гідрогеном має загальний вигляд ЕН4.

За умовою Mr(EH4)=Mr(O2)=32, тому Ar(E)+4Ar(H)=32, звідси

Ar(E)=32-4Ar(H)=32-41=28 Таку відносну атомну масу має атом елемента IV групи Силіцій Si

Відповідь: Силіцій

Інші завдання дивись тут...