Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень

Вправа 1 Що таке радіус атома? Радіус атома — це відстань між ядром атома і зовнішнім електронним шаром.

 

Вправа 2 Як змінюються радіуси атомів елементів у періоді? у підгрупі? Радіуси атомів у періодах зліва направо зменшуються, у головних підгрупах зверху донизу збільшуються.

 

Вправа 3 На початку чи в кінці періоду розміщені: 

а) металічні елементи

На початку періоду.

б) неметалічні елементи

У кінці періоду.

 

Вправа 4 Із поданого переліку випишіть металічні елементи:Na, O, Al, Cl, Mg

Відповідь: Na, Al, Mg

 

Вправа 5 Укажіть назву інертного елемента:

А) Гідроген

Б) Гелій

В) Флуор

Г) Сульфур

Відповідь: Б

 

Середній рівень

Вправа 6 Які електрони називають валентними? Валентними називають електрони, які можуть брати участь в утворенні хімічних зв’язків.

 

Вправа 7 Укажіть число валентних електронів в атомі Бору:

а) 1

Б) 2

В) 3

Г) 4

Відповідь: В

Число валентних електронів дорівнює номеру групи, в якій розміщений хімічний елемент (винятком є Нітроген, Оксиген, Флуор).

 

Вправа 8 Розмістіть елементи у порядку зростання радіусів їхніх атомів:

А) I

Б) F

В) Вг

Г) Сl

Відповідь: БГВА

Усі елементи належать до одної групи, а в групах радіуси атомів зростають зверху донизу.

 

Вправа 9 Розмістіть елементи у порядку зменшення радіусів їхніх атомів:

А) Сульфур 

Б) Силіцій

В) Фосфор

Г) Алюміній

Відповіді: ГБВА  

Усі елементи належать до одного періоду, а в періодах радіуси атомів зменшуються зліва направо.

 

Достатній рівень

Вправа 10 Укажіть хімічний елемент, будову зовнішнього енергетичного рівня атома якого описує формула ns2np2:

А) Нітроген 

Б) Магній 

В) Оксиген

Г) Карбон

Відповдь: Г 

Число валентних електронів 2+2=4, тому елемент належить до ІV групи головної підгрупи - це Карбон.

 

Вправа 11 Укажіть кількість валентних електронів в атомі, електронна формула якого 1s22s25

Відповідь: один валентний електрон

Таку електронну формулу має атом Флуору, в якому є один неспарений електрон, який бере участь в утворенні хімічних зв'язків, тому один валентний електрон.

 

Вправа 12 Проаналізуйте твердження. Чи є поміж них правильні?

I. Валентні електрони в атомах елементів головних підгруп розміщені на зовнішньому енергетичному рівні.

II. Металічні властивості елементів у періоді зліва направо посилюються.

А) правильне лише І 

Б) правильне лише ІІ

В ) обидва правильні

Г) немає правильних

Відповідь: А

 

Високий рівень

Вправа 13 Укажіть електронну формулу атома металічного елемента:

а) 1s22s25 

Б) 1s22s263s24

В) 1s22s263s2

Г) 1s22s23

Відповідь: В

 

Вправа 14 Укажіть електронну формулу атома елемента з найбільш вираженими металічними властивостями:

а) 1s22s1 

Б) 1s22s22p63s2

В) 1s22s263s664s1

Г) 1s22s263s664s2

Відповідь: В 

 

Вправа 15 У якому варіанті відповіді вказано s-елементи:

1) Силіцій 

2) Гідроген

3) Нітроген

4) Гелій

5) Кальцій

6) Хлор

Варіанти відповіді

А) 3, 4, 6

Б) 1, 2, 4

В) 2, 4, 5

Г) 3, 5, 6

Відповідь: В

 

Вправа 16* За поданими електронними формулами зовнішнього енергетичного рівня розмістіть елементи у порядку посилення неметалічних властивостей:

А) ... 3s24 

Б) ... 5s24

В) ... 4s24

Г) ... 2s24

Відповідь: БВАГ

На зовнішньому рівні в усіх елементів 2+4=6 електронів, отже, вони належать до VІ групи і є р-елементами, а в групах неметалічні властивості посилюються знизу догори.

Інші завдання дивись тут...