Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень

Вправа 1 У якому періоді розміщені такі елементи: Берилій, Силіцій, Бром, Аргентум?

Відповідь: другому, третьому, четвертому, п'ятому.

 

Вправа 2 У якій групі і підгрупі містяться елементи, символи яких:

Hg ― ІІ група, побічна підгрупа

Sr ― ІІ група, головна підгрупа

Se ― VI група, головна підгрупа

As ― V група, головна підгрупа

 

Вправа 3 Укажіть порядкові номери Оксигену, Кальцію, Купруму.

Відповідь: 8, 20, 29

 

Вправа 4 Яку відносну атомну масу мають Алюміній, Цинк, Фосфор?

Відповідь: Ar(Al)=27, Ar(Zn)=65, Ar(P)=31

 

Середній рівень

Вправа 5 Наведіть два-три приклади хімічних елементів, які виявляють валентність V

Відповідь: Нітроген N, Фосфор P, Арсен As 

 

Вправа 6 Яку максимальну валентність у сполуках виявляють Карбон і Силіцій?

Атоми Карбону і Силіцію розміщені в головній підгрупі четвертої групи, тому їх максимальна валентність IV. 

Відповідь: чотири

 

Вправа 7 Скільки валентних електронів в атомах Натрію і Барію?

Атом Натрію, розміщений в головній підгрупі першої групи, має один валентний електрон, а атом елемента головної підгрупи II групи — Барій — два. 

Відповідь: один, два 

 

Достатній рівень

Вправа 8 За планом, наведеним у параграф , складіть характеристику:

а) Літію;

1. Хімічний символ Літію Li. Порядковий номер 3.

2. Літій міститься у 2 періоді, головній підгрупі І групи періодичної системи.

3. Відносна атомна маса Літію Ar(Li)=7.

4. Ядро атома Літію містить 3 протони. Число нейтронів у ядрі дорівнює різниці між нуклонним і протонним числом: 7-3=4. В атомі Літію 3 електрони.

5. Літій — елемент 2-го періоду, тому електрони в його атомі розміщуються на двох енергетичних рівнях. Електронна формула атома Літію: 3Li 1s22s1.

Електронна графічна формула:

 

В атомі Літію перший енергетичний рівень завершений. На зовнішньому енергетичному рівні є 1 валентний електрон. 

6. Оскільки електрони зовнішнього електронного шару атома Алюмінію містяться в s-орбіталі, то Літій належить до s-елементів.

7. На зовнішньому енергетичному рівні атома Літію є 1 електрон, тому Літій належить до металічних елементів. Проста речовина літій — метал.

8. У сполуках Літій одновалентний.

б) Фосфору.

1. Хімічний символ Фосфору Р. Порядковий номер 15.

2. Фосфор розташований у 3 періоді, головній підгрупі V групи періодичної системи.

3. Відносна атомна маса Фосфору Ar(Р)=31.

4. Ядро атома Фосфору містить 15 протонів.

5. Електронна формула атома Фосфору: 15Р 1s22s22p63s23p3.

Електронна графічна формула:

В атомі Фосфору перший і другий енергетичні рівні завершені. В атомі Фосфору є 5 валентних електронів.

6. Фосфор — р-елемент.

7. На зовнішньому енергетичному рівні атома Фосфору є 5 електронів, тому він належить до неметалічних елементів. Проста речовина фосфор — неметал.

8. Оскільки в атомі Фосфору три неспарені електрони (основний стан атома), то мінімальне значення валентності дорівнює ІІІ.  

 

Вправа 9 Для яких елементів максимальне значення валентності не дорівнює номеру групи, у якій вони розміщені?

У атомах елементів головних підгруп вища валентність співпадає з номером групи, в якій елемент перебуває, а Оксиген і Флуор є винятками. Оксиген, розміщений в головній підгрупі VI групи, має постійну валентність II, а елемент головної підгрупи VII групи — Флуор — I. 

Відповідь: Оксигену та Флуору

 

Високий рівень

Вправа 10 Порівняйте атоми Гідрогену і Хлору за будовою.

Ядро атома Гідрогену містить 1 протон. Електронна оболонка атома складається з одного енергетичного рівня на якому перебуває один електрон.

Електронна формула атома Гідрогену: 1Н 1s1

Ядро атома Хлору містить 17 протонів. Електронна оболонка атома складається з трьох енергетичних рівнів на яких перебуває 17 електронів. В атома Хлору два енергетичні рівні завершені. На зовнішньому енергетичному рівні є 7 валентних електронів. 

Електронна формула атома Хлору: 17Cl 1s22s22p63s23p5

Завдяки наявності вільних d- орбіталей, атом Хлору може перебувати у трьох збуджених станах. Див. вправу 12.

 

Вправа 11 Порівняйте атоми Гідрогену і Калію за будовою.

Ядро атома Гідрогену містить 1 протон. Електронна оболонка атома складається з одного енергетичного рівня на якому перебуває один електрон.

Електронна формула атома Гідрогену: 1Н 1s1

Ядро атома Калію містить 19 протонів. Електронна оболонка атома складається з чотирьох енергетичних рівнів на яких перебуває 19 електронів. В атома Калію три енергетичні рівні завершені. На зовнішньому енергетичному рівні є 1 валентний електрон.

Електронна формула атома Калію: 19К 1s22s22p63s23p63s23p64s1

 

Вправа 12* За планом, наведеним у параграфі, складіть характеристику Хлору.

1. Хімічний символ Хлору Cl. Порядковий номер 17.

2. Хлор розташований у 3 періоді, головній підгрупі VII групи періодичної системи.

3. Відносна атомна маса Хлору Ar(Cl)=35,5.

4. Ядро атома Хлору містить 17 протонів.

5. Електронна формула атома Хлору: 17Cl 1s22s22p63s23p5.

Електронна графічна формула:

В атомі Хлору перший і другий енергетичні рівні завершені. В атомі Хлору є 7 валентних електронів.

6. Хлор — р-елемент.

7. На зовнішньому енергетичному рівні атома Хлору є 7 електронів, тому він належить до неметалічних елементів. Проста речовина хлор — неметал.

8. Оскільки в атомі Хлору один неспарений електрон (основний стан атома), то мінімальне значення валентності дорівнює І.

У скількох збуджених станах може перебувати атом Хлору?

У трьох збуджених станах

Зобразіть їх за допомогою електронних графічних формул.

Інші завдання дивись тут...