Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень

Вправа 1 Сформулюйте періодичний закон. 

У 1869 р. Д.І.Менделєєв  сформулював періодичний закон: властивості хімічних елементів, а також утворених ними простих та складних речовин, перебувають у періодичній залежності від відносних атомних мас елементів.

У зв’язку з відкриттям складної будови атома було змінено і формулювання періодичного закону: властивості хімічних елементів, а також утворених ними речовин перебувають у періодичній залежності від зарядів атомних ядер.

 

Середній рівень

Вправа 2 Знайдіть у періодичній системі хімічний елемент, названий на честь Д.І.Менделєєва. Який його порядковий номер, символ і назва? №101 Md Менделевій

 

Достатній рівень

Вправа 3 Охарактеризуйте наукове і практичне значення відкриття періодичного закону. Періодичний закон пояснює зв’язок між хімічними елементами, дає можливість передбачати їхні властивості, а також властивості утворених ними простих і складних речовин.

 

Високий рівень

Вправа 4 Д.І.Менделєєв особливо докладно описав властивості трьох іще не відкритих елементів. Він назвав їх Екабором, Екаалюмінієм і Екасиліцієм. Знайдіть у літературних джерелах чи в мережі Інтернет, які сучасні назви цих елементів. Скандій Sc, Галій Ga, Германій Ge

Коли і ким вони були відкриті? 

Скандій Sc (Ar(Sc)=44,956) у 1879 р. був відкритий Нільсоном.

Галій Ga (Ar(Ga)=69,72) у 1875 р. був відкритий Л. де Буабодраном.

Германій Ge (Ar(Ge)=72,59) у 1886 р. був відкритий К. Вінклером.

Інші завдання дивись тут...

  • сооня
    класный канал
    9 листопада 2020 15:26