Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень

Вправа 1 Чому число відомих молекул у багато разів перевищує число хімічних елементів?

Молекула складається з двох або більшої кількості сполучених атомів, тобто утворюється за рахунок комбінацій (об'єднання різної кількості атомів у різному порядку) вже існуючих хімічних елементів.

 

Вправа 2 Яка елементарна частинка бере участь в утворенні хімічного зв’язку? Електрон

 

Вправа 3 Що таке електронегативність? 

Властивість атома притягувати валентні електрони інших атомів називають електронегативністю.

 

Середній рівень

Вправа 4 Які сили діють у молекулі водню?

Електричної природи: кулонівські сили, носіями яких є електрони і ядра атомів. Хімічний зв'язок у молекулі водню утворюється за рахунок зміщення електронів від одного атома до іншого. 

 

Вправа 5 Який із лужних елементів має найменшу електронегативність?

Цезій Cs

 

Вправа 6 Який галоген має найбільшу електронегативність? Флуор F

 

Вправа 7 У кожній із формул підкресліть символ елемента, що має найбільшу електронегативність: CaSO4, CO2, FeCl3, NF3, KH, H3PO4, Mg(OH)2.

Примітка. За електронегативністю атоми хімічних елементів можна розмістити в ряд, який розпочинається найактивнішими неметалічними елементами і завершується найактивнішими металічними елементами:

F, O, N, Cl, Br, I, S, C, P, H, B, Si, Fe, Cr, Zn, Be, Al, Mg, Ca, Li, Sr, Na, Ba, K, Rb, Cs

 

Достатній рівень

Вправа 8 Що таке хімічний зв’язок і чому він утворюється? 

Хімічний зв’язок — це взаємодія атомів або будь-яких інших частинок, в результаті якої виникають стійкі утворення — молекули, йони, кристали тощо.

Атоми всіх елементів, при утворенні хімічного зв’язку намагаються змінити електронну оболонку до конфігурації найближчого інертного елемента, віддаючи чи приєднуючи електрони, і в цьому разі утворюються стійкі молекули.  

 

Вправа 9 Скільки електронів не вистачає до октету атомам Нітрогену, Хлору, Сульфуру, Карбону? Три, один, два, два

 

Вправа 10 Назвіть найбільш і найменш електронегативні елементи.

Найбільш електронегативним елементом є Флуор F, а найменш електронегативним  Цезій Cs

Дивись примітку до вправи 7.

 

Високий рівень

Вправа 11 Чому одні атоми взаємодіють між собою, а інші — ні? Бо молекула може утворитися тільки тоді, коли при взаємодії атомів їхня загальна енергія зменшується. Інакше кажучи, утворення хімічного зв’язку завжди супроводжується виділенням енергії, яку називають енергією хімічного зв’язку. 

 

Вправа 12 Розмістіть елементи за зростанням їхньої електронегативності:

А) Селен

Б) Оксиген

В) Сульфур

Г) Телур

Відповідь: ГАВБ

Це елементи одної (VI) групи головної підгрупи, а в головній підгрупі електронегативність зростає знизу вверх.

 

Вправа 13 Розмістіть елементи за зменшенням їхньої електронегативності:

А) Cl 

Б) Al 

В) P 

Г) Si

Відповідь: АВГБ

Це елементи одного (3) періоду, а в періоді електронегативність зменшується зліва направо.

Інші завдання дивись тут...