Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень

Вправа 1 Дайте визначення ковалентного зв’язку.

Хімічний зв’язок, який виникає внаслідок утворення спільних електронних пар, називають ковалентним.

 

Вправа 2 Яку формулу молекули називають електронною?

Формулу молекули, у якій вказані валентні електрони всіх атомів, називають електронною формулою.

 

Вправа 3 Серед поданих структурних формул укажіть молекули, які містять: 

а) одинарний зв’язок; Br2

б) подвійний зв’язок; СО2,  С2Н4

в) потрійний зв’язок. С2Н2

 

Середній рівень

Вправа 4 Розгляньте утворення ковалентного зв’язку на прикладі молекули водню.

Атом Гідрогену має на зовнішньому енергетичному рівні один неспарений електрон. До завершення зовнішнього рівня атому Гідрогену не вистачає одного електрона, тому кожний із атомів надає у спільне користування по одному електрону. У молекулі водню Н2 кожний атом Гідрогену має на зовнішньому рівні по два електрони, які перебувають у спільному користуванні:

Н. + .Н → Н:Н

 

Вправа 5 Скільки електронних пар і неспарених електронів містить:

а) атом Флуору;

Атом Флуору має на зовнішньому енергетичному рівні сім електронів — три електронні пари і один неспарений електрон. 

 ..

:F.

 ..

б) молекула фтору?

У молекулі фтору F2 кожний атом Флуору має на зовнішньому рівні по три власні електронні пари і одну електронну пару у спільному користуванні, отже, не містять неспарених електронів.

 .. ..

:F:F:

 .. ..

 

Достатній рівень

Вправа 6 Наведіть електронну формулу молекули води. 

H:O:H

Скільки хімічних зв’язків утворює атом Оксигену в цій молекулі?

Атом Оксигену утворює в молекулі води два хімічних зв'язки.

HOH

На число хімічних зв'язків вказує кількість рисок (що відходять від елемента) в структурній формулі.

 

Високий рівень

Вправа 7 Зобразіть процес утворення молекул гідроген хлориду HCl, гідроген сульфіду H2S, амоніаку NH3 з атомів.

Молекули Процес утворення молекул
гідроген хлориду HCl

гідроген сульфіду H2S

амоніаку NH3

Вправа 8* Дано три електронні формули (дивись у підручнику). Які з поданих нижче формул речовин відповідають кожній із них: NH3, HCl, O2, F2, N2, H2, HBr, Cl2?

Відповідь: а) HCl, HBr; б) F2, Cl2в) O2

Інші завдання дивись тут...