Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень

Вправа 1 Який ковалентний зв’язок називають:

а) полярним?

Ковалентний зв’язок, у якому одна чи кілька спільних електронних пар зміщуються в бік одного з атомів, називають полярним. 

б) неполярним?

Ковалентний зв’язок, у якому одна чи кілька спільних електронних пар розміщені симетрично відносно обох атомів, називають неполярним.

 

Вправа 2 Наведіть приклади сполук із полярним і неполярним ковалентним зв’язком.

Сполуки з полярним ковалентним зв'язком:

хлороводень HCl, фтороводень HF, амоніак NH3, карбон (IV) оксид CO2, Карбон (II) оксид СО та ін.

Цей тип зв'язку присутній у молекулах складних речовин, утворених неметалічними елементами з різною електронегативністю атомів.

Сполуки з неполярним ковалентним зв'язком: водень Н2, кисень О2, азот N2, озон О3, хлор Cl2, фтор F2, йод I2, бром Br2

Цей тип зв'язку присутній у молекулах простих речовин, утворених неметалічними елементами. 

 

Середній рівень

Вправа 3 Наведіть по одному прикладу молекул з одинарним, подвійним і потрійним зв’язком.

Відповідь: HCl, O2, N2

Cтруктурні формули: 1) HCl, O=O, NN

 

Достатній рівень

Вправа 4 Запишіть формули речовин у порядку збільшення полярності зв’язку: H2O, CH4, HF, NH3.

Відповідь: СН4, NH3, H2O, HF

Пояснення. Чим більшою є різниця електронегативностей атомів елементів, тим полярнішим є зв'язок. 

У сполуці СН4 електронегативність елементів С (2,5), Н (2,1), тому різниця 2,5-2,1=0,4

У сполуці NH3 електронегативність елементів N (3,0), H (2,1), тому різниця 3,0-2,1=0,9

У сполуці H2O електронегативність елементів H (2,1), O (3,5), тому різниця 3,5-2,1=1,4

У сполуці HF електронегативність елементів H (2,1), F (4,0), тому різниця 4,0-2,1=1,9

 

Високий рівень

Вправа 5 Хімічні елементи головної підгрупи VI групи утворюють з Гідрогеном молекули складу Н2Е. Як змінюється при збільшенні порядкового номера елемента: полярність зв’язку Н–Е в цих молекулах? Полярність зв'язку зменшується, бо зменшується електронегативність елементів в головній підгрупі.

 

Вправа 6* Які молекули називають диполями?

Диполь — це полярні молекули, у яких центри позитивного і негативного зарядів містяться у різних точках. 

 

Вправа 7* Випишіть формули молекул-диполів: HCl, Cl2, N2, H2O.

Відповідь: H2O

 

Вправа 8* Визначте знак часткового заряду на атомі Хлору в молекулах HCl і ClF.

Відповідь: HClδ- і Clδ+F.

В якій із цих молекул частковий заряд Хлору більший за абсолютною величиною? ClF

Пояснення. Значення заряду δ можна вважати мірою полярності зв’язку: чим більша полярність, тим більші часткові заряди на атомах.

Чим більша є різниця електронегативностей атомів елементів, тим полярнішим є зв'язок. 

У сполуці HСl електронегативність елементів H (2,1), Cl (3,0), тому різниця 3,0-2,1=0,9

У сполуці ClF електронегативність елементів H (3,0), F (4,0), тому різниця 4,0-3,0=1,0

 

Вправа 9 Молекула BCl3 має форму рівностороннього трикутника, у вершинах якого містяться атоми Хлору, а в центрі — атом Бору. Визначте валентний кут у цій молекулі. Валентний кут 1200

Кут між зв’язками (валентний кут) — це кут між лініями, які сполучають центри атомів.

Інші завдання дивись тут...