Інші завдання дивись тут...

Початковий рівень

Вправа 1 Який зв’язок називають йонним?

Хімічний зв’язок, який виникає в результаті притягання протилежно заряджених йонів, називають йонним.

 

Вправа 2 Наведіть приклади сполук з йонним зв’язком.

Йонний зв’язок характерний для основних оксидів (NaO, СаO), лугів (NaOH, KOH) та солей (NaСl, KNO3).

Йонний зв’язок існує в речовинах, утворених елементами зі значною різницею електронегативностей, тобто між типовими металічними і неметалічними елементами.

 

Середній рівень

Вправа 3 Чому поняття «валентність» не застосовують до йонних сполук? 

В йонних кристалах кожний йон утворює практично необмежене число йонних зв’язків, адже притягується до всіх протилежно заряджених йонів, розміщених у будь-якому напрямку і на будь-якій відстані від нього, тому поняття валентність, як число хімічних зв'язків елемента, в йонних сполуках втрачає сенс.

У йонних сполуках немає окремих молекул. Формула йонної сполуки означає не склад молекули, а співвідношення позитивних і негативних йонів. 

 

Вправа 4 Виберіть формули сполук H2, HBr, Na2O, CaO, CO2, CO, O2, NO2, K3N, NH3, N2, NF3, F2, OF2, MgF2, у яких хімічний зв’язок: 

а) ковалентний неполярний; 

H2, O2, N2, F2

б) ковалентний полярний;

HBr, CO2, CO, NO2, NH3, NF3, OF2

в) йонний.

Na2O, CaO, K3N, MgF2

 

Достатній рівень

Вправа 5 Сформулюйте дві відмінності йонного зв’язку від ковалентного.

Йонний зв’язок не має направленості, бо в йонних кристалах кожний йон притягується до всіх протилежно заряджених йонів, розміщених у будь-якому напрямку і на будь-якій відстані від нього. 

У речовинах з йонним зв'язком атоми жорстко не з'єднуються один з одним, а просто притягуються один до одного електростатичними взаємодіями.

 

Високий рівень

Вправа 6 Користуючись рядом електронегативності, назвіть по дві речовини, в яких Оксиген утворює зв’язок:

а) йонний; Al2O3, Na2O

б) ковалентний. H2O, O2

 

Вправа 7.* Який зв’язок у магній сульфаті MgSO4 йонний, а який — ковалентний?

Кристали магній сульфату MgSO4 утворені позитивними йонами магнію Mg2+ і негативними йонами SO42− . Зв’язок між йонами Mg2+ і SO42− − йонний, а між атомами S і О в йоні SO42− — ковалентний полярний.

Інші завдання дивись тут...