Інші завдання дивись тут...

У всіх завданнях ГДЗ з хімії

сірим кольором дається відповідь, а зеленим  пояснення.

Початковий рівень

Вправа 1 Що таке кількість речовини?

Кількість речовини — це кількість частинок (атомів, молекул, йонів тощо).

 

Вправа 2 Дайте визначення поняття «моль».?

Моль — це така кількість речовини, що містить 6,02•1023 структурних частинок (атомів, молекул, йонів тощо).

 

Вправа 3 Яку величину називають сталою Авогадро? 

Стала Авогадро позначається символом NA і дорівнює 6,02 1023 моль–1.

 

Вправа 4 Одиницею вимірювання кількості речовини є

А) моль 

В) г

Б) г/моль 

Г) л/моль

Відповідь: А)

 

Середній рівень

Вправа 5 У склянці міститься 1 моль води. Обчисліть число молекул води у склянці.

Відомо: n(Н2О)=1 моль

Знайти: N(Н2О)-?

Розв'язування

І спосіб

У 1 моль будь-якої речовини (наприклад, води) міститься 6,021023 молекул.

ІІ спосіб

Число структурних частинок (молекул) знаходимо за формулою: 

N=nNАде NА  стала Авогадро і чисельно дорівнює 61023 моль-1.
N(Н2О)=n(H2O)NA=1 моль6,021023моль-1=6,021023

Відповідь: 6,021023 молекул води

 

Вправа 6 Плівка золота містить 3,01•1019 атомів Ауруму. Обчисліть кількість речовини золота (в молях).

Відомо: N(Au)=3,011023атомів

Знайти: n(Au)-?

Розв'язування

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою:

n=N/N, де NА - стала Авогадро і чисельно дорівнює 61023 моль-1
n(Au)=N(Au)/NA=3,011023/6,021023моль-1=0,5 моль

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

6,021023 атомів Au міститься в 1 моль золота, тоді

3,011023 атомів Au  в х моль золота.

61023 атомів / 3,011023 атомів = 1 моль / х моль, звідси за властивістю пропорції:

х моль • 6,021023 молекул = 3,011023 атомів • 1 моль

х=3,011023 атомів • 1 моль : 6,021023 атомів=0,5 моль

Відповідь: 0,5 моль золота

 

Достатній рівень

Вправа 7. Скільки молів атомів Оксигену міститься у вуглекислому газі (карбон(IV) оксиді), кількість речовини якого: 

а) 1 моль;

Молекула СО2 складається з 2 атомів Оксигену, тому в 1 моль вуглекислого газу СО2 міститься 2 моль атомів Оксигену, тобто

n(O)=2n(CO2)=21 моль=2 моль

б) 4 моль;

Молекула СО2 складається з 2 атомів Оксигену, тому в 1 моль вуглекислого газу СО2 міститься 2 моль атомів Оксигену, а в 4 моль цієї сполуки кількість речовини атомів у 4 рази більша: 

n(O)=2n(CO2)=24 моль=8 моль

в) 0,3 моль.

Молекула СО2 складається з 2 атомів Оксигену, тому в 1 моль вуглекислого газу СО2 міститься 2 моль атомів Оксигену, а в 0,3 моль цієї сполуки кількість речовини атомів у 0,3 рази більша:

n(O)=2n(CO2)=20,3 моль=0,6 моль

 

Вправа 8 Обчисліть кількість речовини сульфур (VI) оксиду SO3, якщо відомо, що кількість речовини атомів Оксигену становить:

а) 1 моль;

Молекула сульфур (VI) оксиду SO3 складається з 3 атомів Оксигену, тому в 1 моль сульфур (VI) оксиду SO3 міститься 3 моль атомів Оксигену. Отже, 1 моль атомів Оксигену міститься в 1/3 моль сульфур (VI) оксиду, тобто

n(SO3)=1/3n(O)=1 моль:3=1/3 моль

б) 3 моль;

Молекула сульфур (VI) оксиду SO3 складається з 3 атомів Оксигену, тому в 1 моль сульфур (VI) оксиду SO3 міститься 3 моль атомів Оксигену, тобто

n(SO3)=1/3n(O)=3 моль:3=1 моль

в) 0,18 моль.

Молекула сульфур (VI) оксиду SО3 складається з 3 атомів Оксигену, тому в 1 моль сульфур (VI) оксиду SО3 міститься 3 моль атомів Оксигену. Отже, 1 моль атомів Оксигену міститься в 1/3 моль сульфур (VI) оксиду, а 0,18 моль атомів Оксигену будуть міститися у кількості речовини сульфур (VI) оксиду в 0,18 разів більшій:

n(SО3)=1/3n(О)=0,18 моль:3=0,06 моль 

 

Високий рівень

Вправа 9 Скільки молів електронів (правильно йонів) міститься в одному молі: 

а) заліза;

Формульна одиниця Fe складається з 1 йона Феруму, тому в 1 моль заліза Fe міститься 1 моль йонів Феруму.

б) натрій хлориду?

Формульна одиниця NaCl складається з 1 йона Натрію та 1 йона Хлору, тому в 1 моль сполуки натрій хлориду NaCl  міститься 1 моль йонів Натрію та 1 моль йонів Хлору, разом 2 моль йонів.

 

Вправа 10 Де більша кількість речовини Оксигену: у 3 моль карбон (ІІ) оксиду чи 2 моль карбон (IV) оксиду?

Відомо: n(CO)=3 моль, n(CO2)=2 моль

Знайти: порівняти n1(O) і n2(O)-?

Розв'язування

Молекула СО складається з 1 атома Оксигену, тому в 1 моль карбон (ІІ) оксиду СО міститься 1 моль атомів Оксигену, а в 3 моль цієї сполуки кількість речовини атомів у 3 рази більша:

n1(O)=1n(CO)=13 моль=3 моль

Молекула СО2 складається з 2 атомів Оксигену, тому в 1 моль карбон (IV) оксиду СО2 міститься 2 моль атомів Оксигену, а в 2 моль цієї сполуки кількість речовини атомів у 2 рази більша: 

n2(O)=2n(CO2)=22 моль=4 моль

n2(O)>n1(O)

Відповідь: кількість речовини Оксигену більша у 2 моль карбон (IV) оксиду 

 

Вправа 11 Яка кількість речовини алюміній хлориду AlCl3 містить 9,031023 йонів Хлору? Скільки йонів Алюмінію у такій порції сполуки?

Відомо: N(Cl)=9,031023йонів

Знайти: n(AlCl3)-?, N(Al)-?

Розв'язування

Кількість речовини йонів Хлору обчислюємо за формулою:

n=N/N, де NА - стала Авогадро і чисельно дорівнює 61023 моль-1
n(Cl)=N(Cl)/NA=9,031023/6,021023моль-1=1,5 моль

Формульна одиниця алюмій хлориду AlCl3 складається з 3 йонів Хлору, тому в 1 моль алюміній хлориду AlCl3 міститься 3 моль йонів Хлору. Отже, 1 моль йонів Хлору міститься в 1/3 моль алюміній хлориду, а 1,5 моль йонів Хлору будуть міститися у кількості речовини алюміній хлориду в 1,5 разів більшій:

n(AlCl3)=1/3n(AlCl3)=1,5 моль:3=0,5 моль

Формульна одиниця алюмій хлориду AlCl3 складається з 1 йона Алюмінію, тому в 1 моль алюміній хлориду AlCl3 міститься 1 моль йонів Алюмінію, а в 0,5 моль цієї сполуки кількість речовини йонів у 0,5 рази більша:

n(Al)=1n(AlCl3)=10,5 моль=0,5 моль

Число структурних частинок (йонів Алюмінію) знаходимо за формулою: 

N=nNАде NА  стала Авогадро і чисельно дорівнює 61023 моль-1.
N(Al)=n(Al)NA=0,5 моль6,021023моль-1=3,011023 йонів

Відповідь: 0,5 моль алюміній хлориду AlCl33,011023 йонів Алюмінію

 

Вправа 12 У якій кількості речовини амоніаку NH3 міститься стільки ж атомів Гідрогену, скільки їх є у: 

а) 3 моль води;

Молекула води Н2О складається з 2 атомів Гідрогену, тому в 1 моль води Н2О міститься 2 моль атомів Гідрогену, а в 3 моль цієї сполуки кількість речовини атомів у 3 рази більша:

n(Н)=2n(AlCl3)=23 моль=6 моль

Молекула амоніаку NH3 складається з 3 атомів Гідрогену, тому в 1 моль амоніаку NH3 міститься 3 моль атомів Гідрогену. Отже, 1 моль атомів Гідронену міститься в 1/3 моль амоніаку, а 6 моль атомів Гідрогену будуть міститися у кількості речовини амоніаку в 6 разів більшій:

n(NH3)=1/3n(H)=6 моль:3=2 моль

Відповідь: 2 моль

 

б) 6 моль гідроген сульфіду H2S;

Молекула гідроген сульфіду H2S складається з 2 атомів Гідрогену, тому в 1 моль гідроген сульфіду H2S міститься 2 моль атомів Гідрогену, а в 6 моль цієї сполуки кількість речовини атомів у 6 рази більша:

n(Н)=2n(H2S)=26 моль=12 моль

Молекула амоніаку NH3 складається з 3 атомів Гідрогену, тому в 1 моль амоніаку NH3 міститься 3 моль атомів Гідрогену. Отже, 1 моль атомів Гідронену міститься в 1/3 моль амоніаку, а 12 моль атомів Гідрогену будуть міститися у кількості речовини амоніаку в 12 разів більшій:

n(NH3)=1/3n(H)=12 моль:3=4 моль

Відповідь: 4 моль

 

в) 12 моль метану СН4?

Молекула метану СН4 складається з 4 атомів Гідрогену, тому в 1 моль метану СН4 міститься 4 моль атомів Гідрогену, а в 12 моль цієї сполуки кількість речовини атомів у 12 рази більша:

n(Н)=4n(СН4)=412 моль=48 моль

Молекула амоніаку NH3 складається з 3 атомів Гідрогену, тому в 1 моль амоніаку NH3 міститься 3 моль атомів Гідрогену. Отже, 1 моль атомів Гідронену міститься в 1/3 моль амоніаку, а 48 моль атомів Гідрогену будуть міститися у кількості речовини амоніаку в 48 разів більшій:

n(NH3)=1/3n(H)=48 моль:3=16 моль

Відповідь: 16 моль

 

Вправа 13* Подумайте, як можна наглядно продемонструвати, наскільки велике число Авогадро. 

Можна за таким порівнянням: площа поверхні нашої планети дорівнює 510 млн км2. Якщо рівномірно розсипати по всій поверхні 6,021023 піщинок діаметром лише 1 мм, то вони утворять шар піску завтовшки понад один метр.

Інші завдання дивись тут...

  • Микита
    Thanks!
    Вправа12. б) помилка - 12:3=4, а не 6 -----> Дякуємо. Виправили
    7 листопада 2021 19:26