Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання
Запитання 1

Схарактеризуйте фізичні властивості кисню та води.
За звичайних умов кисень — газ без кольору, смаку та запаху, малорозчинний у воді, 
густина трохи більша за густину повітря. Товстий шар рідкого кисню має яскраво-блакитне забарвлення. 

При кімнатній температурі вода — безбарвна рідина, у товстому шарі блідо-блакитна, густина дорівнює 1 г/см3 (при 4°С), практично не проводить електричний струм і погано проводить теплоту. При атмосферному тиску й температурі 0°С вона перетворюється на лід, а при 100°С кипить. 

 

Запитання 2

Чому лід завжди плаває на поверхні рідкої води?

Густина льоду (0,9 г/cм3) менша за густину рідкої води (1 г/см3)

 

Запитання 3

Які реакції називають реакціями сполучення, а які — розкладу?

Реакції сполучення — це реакції, у яких з двох простих або складних речовин утворюється одна складна речовина. Реакції розкладу — це реакції, у яких з однієї складної речовини утворюється декілька інших речовин.

 

Запитання 4

Наведіть рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості кисню.

1. Взаємодія кисню з простими речовинами (металами й неметалами):
   2Mg + O2 = 2MgO                       

   C + O2 = CO2

2. Взаємодія кисню із складними речовинами:
   CH4 + 2O2 = CO2↑ + 2H2O            

   2H2S + 3O2 = 2SO2↑ + 2H2O

 

Запитання 5

Наведіть рівняння реакцій взаємодії води з:

а) кислотними оксидами

SO2 + H2O = H2SO3    

N2O5 + H2O = 2HNO3

б) оснóвними оксидами

CaO + H2O = Ca(OH)2

K2O + H2O = 2KOH

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1

Які з наведених оксидів: Na2O, CO2, SO3, CrО, SiO2 взаємодіють з водою? Складіть відповідні рівняння реакцій.

1. Na2O + H2O = 2NaOH

2. CO2 + H2O = H2CO3

3. SO3 + H2O = H2SO4

Усі кислотні оксиди (за винятком SiO2) реагують з водою, утворюючи кислоти. Більшість з основних оксидів з водою не взаємодіють, у реакцію вступають лише ті оксиди, гідратами яких є луги.

 

Вправа 2

У результаті згоряння сірковуглецю CS2 витратився кисень масою 24 г і утворилися Kap6oн (IV) оксид масою 11 г та сульфур (IV) оксид масою 32 г. Складіть рівняння цієї реакції та обчисліть масу сірковуглецю, що згорів. 

Відомо: m(О2)=24 г, m(СO2)=11 г, m(SO2)=32 г

Знайти: m(CS2) - ?

Розв'язання

CS2 + 3О2 СО2 + 2SO2

За законом збереження маси речовин у хімічних реакціях (маса речовин, що вступили в хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, що утворилися в результаті реакції) маємо m(CS2)+m(O2)=m(CO2)+m(SO2), звідси

m(CS2)=m(CO2)+m(SО2)-m(O2)=11 г + 32 г - 24 г=19 г

Відповідь: m(CS2)=19 г

 

Вправа 3

Доповніть схеми реакцій та назвіть продукти реакцій.

а) K2O + H2= 2KOH — калій гідроксид

б) SO2 + H2= H2SO3 — сульфітна кислота

в) BaO + H2= Ba(OH)2 — барій гідроксид

Інші завдання дивись тут...