Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до підручника Григорович О.В. "Хімія 8 клас" 

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2016 року

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ! 

Не для використання на інших сайтах!

Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу

§ 1. Найважливіші хімічні поняття, сторінка 5
§ 2. Кисень та вода. Реакції розкладу, сполучення, сторінка 11
§ 3. Обчислення за формулами хімічних речовин, сторінка 13

ТЕМА 1. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 4. Перші спроби класифікації хімічних елементів, сторінка 17
§ 5. Поняття про лужні елементи, галогени та інертні елементи, сторінка 24
§ 6. Періодичний закон Д.І.Менделєєва, сторінка 29
§ 7. Періодична система хімічних елементів, сторінка 34
§ 8. Значення Періодичного закону. Наукова прозорливість Д.І.Менделєєва, сторінка 39
§ 9. Атом: ядро плюс електрони, сторінка 45
§ 10. Нукліди. Ізотопи, сторінка 51
§ 11. Рух електронів в атомі. Електронні орбіталі, сторінка 58
§ 12. Структура електронної оболонки атома, сторінка 61
§ 13. Розподіл електронів в електронній оболонці атомів, сторінка 65
§ 14. Будова електронних оболонок атомів. Структура Періодичної системи, сторінка 74
§ 15. Будова електронних оболонок і властивості хімічних елементів, сторінка 79

§ 16. Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у Періодичній системі та за будовою атома, сторінка 86

Тема 2. Хімічний зв'язок і будова речовини

§ 17. Природа хімічного зв'язку, стрінка 89
§ 18. Ковалентний зв'язок, сторінка 93
§ 19. Полярний і неполярний ковалентний зв'язок, сторінка 99
§ 20. Йонний зв'язок, сторінка 104
§ 21. Ступінь окиснення елементів, сторінка 108
§ 22. Застосування поняття про ступінь окиснення, сторінка 112
§ 23. Будова твердих речовин та "їхні властивості, сторінка 114
ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №1, сторінка 120

ТЕМА 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 24. Кількість речовини. Одиниця кількості речовини. Число Авогадро, сторінка 125
§ 25. Молярна маса, сторінка 131
§ 26. Молярний об'єм, сторінка 136
§ 27. Відносна густина газів, сторінка 142

ТЕМА 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 28. Класи неорганічних сполук, сторінка 146
§ 29. Оксиди: фізичні властивості, поширеність та застосування, сторінка 156
§ 30. Хімічні властивості оксидів, сторінка 160
§ 31. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій, сторінка 166
§ 32. Основи: фізичні властивості, поширеність та застосування, сторінка 171
§ 33. Хімічні властивості лугів і нерозчинних гідроксидів, сторінка 175
ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №2, сторінка 180
ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №3, сторінка 181
§ 34. Кислоти: фізичні властивості, поширеність та застосування, сторінка 184
§ 35. Хімічні властивості кислот, сторінка 188
Лабораторний дослід №4, сторінка 192
§ 36. Ряд активності металів. Реакції заміщення, сторінка 196
ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №5, сторінка 203
ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №6, сторінка 204
§ 37. Солі: фізичні властивості, поширеність та застосування, сторінка 206
§ 38. Хімічні властивості солей, сторінка 211
ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №7, сторінка 214
ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №8, сторінка 215
§ 39. Амфотерні оксиди й гідроксиди, сторінка 217
§ 40. Способи добування оксидів, сторінка 221
§ 41. Загальні способи добування кислот, основ та солей, сторінка 226
ПРАКТИЧНА РОБОТА №1, сторінка 231
§ 42. Генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук, сторінка 233
§ 43. Розв'язування експериментальних задач, сторінка 236
ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №9, сторінка 241
ПРАКТИЧНА РОБОТА №2, сторінка 243

Зеленим кольором у всіх ГДЗ даються пояснення

Інші ГДЗ дивись тут...