Інші ГДЗ дивись тут...

 

Відповіді і розв'язки

до підручника Григорович О.В. ХІМІЯ 8 КЛАС 

ЗА ПРОГРАМОЮ 2021 року

УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ! 

Не використовувати в комерційних цілях на інших сайтах!

§ 1 Найважливіші хімічні поняття, сторінка 5

§ 2 Кисень та вода. Реакції розкладу, сполучення, сторінка 10

§ 3 Обчислення за формулами хімічних речовин, сторінка 12

§ 4 Перші спроби класифікації хімічних елементів, сторінка 15

§ 5 Лужні елементи, галогени та інертні елементи, сторінка 21

§ 6 Склад атомів: ядро та електрони, сторінка 25

§ 7 Хімічний елемент; нукліди, сторінка 31

§ 8 Рух електронів в атомі. Електронні орбіталі, сторінка 38

§ 9 Структура електронної оболонки атома, сторінка 41

§ 10 Розподіл електронів в електронній оболонці атомів, сторінка 45

§ 11 Періодичний закон Д.І. Менделєєва, сторінка 54

§ 12 Періодична система хімічних елементів, сторінка 60

§ 13 Періодична система і будова електронних оболонок атомів, сторінка 65

§ 14 Будова електронних оболонок і властивості хімічних елементів, сторінка 70

§ 15 Характеристика хімічних елементів, сторінка 77

§ 16 Значення Періодичного закону, сторінка 79

§ 17 Природа хімічного зв'язку, стрінка 85

§ 18 Ковалентний зв'язок, сторінка 89

§ 19 Полярний і неполярний ковалентний зв'язок, сторінка 95

§ 20 Йонний зв'язок, сторінка 100

§ 21 Будова твердих речовин та їхні властивості, сторінка 104

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №1 , сторінка 110

Практична робота №1 , сторінка 112

§ 22 Кількість речовини. Моль.Число Авогадро, сторінка 114

§ 23 Молярна маса, сторінка 120

§ 24 Молярний об'єм, сторінка 125

§ 25 Відносна густина газів, сторінка 131

§ 26 Класи неорганічних сполук, сторінка 135

§ 27 Оксиди: фізичні властивості, поширеність та застосування, сторінка 145

§ 28 Хімічні властивості оксидів, сторінка 155

§ 29 Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій, сторінка 155

§ 30 Основи: фізичні властивості, поширеність та застосування, сторінка 160

§ 31 Хімічні властивості лугів і нерозчинних гідроксидів, сторінка 164

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №2, сторінка 169

§ 32. Кислоти: фізичні властивості, поширеність та застосування, сторінка 172

§ 33. Хімічні властивості кислот, сторінка 176

§ 34. Ряд активності металів. Реакції заміщення, сторінка 182

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №3 , сторінка 189

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №4 , сторінка 190

§ 35. Солі: фізичні властивості, поширеність та застосування, сторінка 192

§ 36. Хімічні властивості солей, сторінка 197

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №5 , сторінка 200

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №6 , сторінка 201

§ 37. Амфотерні оксиди й гідроксиди, сторінка 203

§ 38. Способи добування оксидів, сторінка 207

§ 39. Загальні способи добування кислот, основ та солей, сторінка 212

Практична робота №2 , сторінка 217

§ 40. Генетичні зв'язки між класами неорганічних сполук, сторінка 219

§ 41. Розв'язування експериментальних задач, сторінка 222

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №7, сторінка 227

Практична робота №3, сторінка 229 

Відповіді і розв'язки

до підручника Григорович О.В. "Хімія 8 клас" 

ЗА ПРОГРАМОЮ 2016 року

УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ! 

Не використовувати в комерційних цілях на інших сайтах!

§ 1. Найважливіші хімічні поняття, сторінка 5

§ 2. Кисень та вода. Реакції розкладу, сполучення, сторінка 11
§ 3. Обчислення за формулами хімічних речовин, сторінка 13

§ 4. Перші спроби класифікації хімічних елементів, сторінка 17

§ 5. Поняття про лужні елементи, галогени та інертні елементи, сторінка 24
§ 6. Періодичний закон Д.І.Менделєєва, сторінка 29
§ 7. Періодична система хімічних елементів, сторінка 34
§ 8. Значення Періодичного закону. Наукова прозорливість Д.І.Менделєєва, сторінка 39
§ 9. Атом: ядро плюс електрони, сторінка 45
§ 10. Нукліди. Ізотопи, сторінка 51
§ 11. Рух електронів в атомі. Електронні орбіталі, сторінка 58
§ 12. Структура електронної оболонки атома, сторінка 61
§ 13. Розподіл електронів в електронній оболонці атомів, сторінка 65
§ 14. Будова електронних оболонок атомів. Структура Періодичної системи, сторінка 74
§ 15. Будова електронних оболонок і властивості хімічних елементів, сторінка 79

§ 16. Характеристика хімічних елементів, сторінка 86

§ 17. Природа хімічного зв'язку, стрінка 89

§ 18. Ковалентний зв'язок, сторінка 93
§ 19. Полярний і неполярний ковалентний зв'язок, сторінка 99
§ 20. Йонний зв'язок, сторінка 104
§ 21. Ступінь окиснення елементів, сторінка 108
§ 22. Застосування поняття про ступінь окиснення, сторінка 112
§ 23. Будова твердих речовин та "їхні властивості, сторінка 114
ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №1, сторінка 120

§ 24. Кількість речовини. Одиниця кількості речовини. Число Авогадро, сторінка 125

§ 25. Молярна маса, сторінка 131
§ 26. Молярний об'єм, сторінка 136
§ 27. Відносна густина газів, сторінка 142

§ 28. Класи неорганічних сполук, сторінка 146

§ 29. Оксиди: фізичні властивості, поширеність та застосування, сторінка 156
§ 30. Хімічні властивості оксидів, сторінка 160
§ 31. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій, сторінка 166
§ 32. Основи: фізичні властивості, поширеність та застосування, сторінка 171
§ 33. Хімічні властивості лугів і нерозчинних гідроксидів, сторінка 175
ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №2, сторінка 180
ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №3, сторінка 181
§ 34. Кислоти: фізичні властивості, поширеність та застосування, сторінка 184
§ 35. Хімічні властивості кислот, сторінка 188
Лабораторний дослід №4, сторінка 192
§ 36. Ряд активності металів. Реакції заміщення, сторінка 196
ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №5, сторінка 203
ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №6, сторінка 204
§ 37. Солі: фізичні властивості, поширеність та застосування, сторінка 206
§ 38. Хімічні властивості солей, сторінка 211
ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №7, сторінка 214
ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №8, сторінка 215
§ 39. Амфотерні оксиди й гідроксиди, сторінка 217
§ 40. Способи добування оксидів, сторінка 221
§ 41. Загальні способи добування кислот, основ та солей, сторінка 226

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1, сторінка 231
§ 42. Генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук, сторінка 233
§ 43. Розв'язування експериментальних задач, сторінка 236

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №9, сторінка 241

ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 , сторінка 243

Зеленим кольором у всіх ГДЗ даються пояснення

Інші ГДЗ дивись тут...