Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання
1. Назвіть спільні властивості лужних елементів, галогенів та інертних елементів, завдяки яким їх виокремлюють у родини.
Кожна родина характеризується спільними властивостями як елементів, так і утворених ними сполук.
Лужні елементи — активні металічні елементи, у сполуках виявляють валентність І. Прості речовини, утворені ними,— лужні метали — активно взаємодіють з водою, галогенами та іншими речовинами.
Галогени — активні неметалічні елементи.  Усі галогени здатні виявляти валентність І. Прості речовини галогенів утворені двохатомними молекулами, вони виявляють високу хімічну активність, взаємодіють з багатьма речовинами.
Інертні елементи хімічно майже неактивні, вони не утворюють сполук з іншими елементами, у простих речовинах існують у вигляді окремих атомів, у невеликих кількостях містяться в повітрі.

 

2. Перелічіть хімічні елементи-галогени, випишіть їхні символи у стовпчик, укажіть, металічні ці елементи чи неметалічні.

F - Флуор,

Cl - Хлор,

Br - Бром,

I - Йод,

At - Астат,

Ці хімічні елементи розташовані у VII групі Періодичної системи і є неметалічними елементами.

 

4. Елементи восьмої групи Періодичної системи називають: а) інертними; б) галогенами; в) лужними

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1. Уявіть, що перед вами однакові за формою і розміром зразки літію і заліза. Як відрізнити ці речовини, ґрунтуючись тільки на відмінностях їхніх фізичних властивостей? Зразки літію значно легші, дуже м'які і можуть різатися ножем.

 

Вправа 2. Складіть рівняння реакції взаємодії будь-якого з галогенів: а) з калієм; б) кальцієм; в) алюмінієм; г) воднем.

a) Cl2 + 2K = 2KCl
б) Cl2 + Ca = CaCl2
в) 3Cl2 + 2Al = 2AlCl3
г) Cl2 + H2 = 2HCl

Вправа 3. Силіцій взаємодіє з хлором з утворенням вищого хлориду. Складіть формулу сполуки Силіцію з Хлором, якщо останній виявляє в цій сполуці валентність І. 

Si + 2Cl2 = SiCl4

 

Вправа 4. Калій при слабкому нагріванні бурхливо взаємодіє із сіркою, а розплавлений калій згоряє в атмосфері хлору. Складіть рівняння цих реакцій.

a) 2K + S = K2S б) 2K + Cl2 = 2KCl

Вправа 5. У якому з оксидів лужних елементів масова частка Оксигену най­більша? У Li2O.

Дано: Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, Cs2O, Fr2O

Розв'язання:

Масова частка Оксигену у цих сполуках обчислюється за формулою:

ω(О)= Ar(О)/Mr(сполуки).

ω(О)= Ar(О)/Mr(Li2O) = 16/30

ω(О)= Ar(О)/Mr(Na2O) = 16/62

ω(О)= Ar(О)/Mr(K2O) = 16/94

ω(О)= Ar(О)/Mr(Rb2O) = 16/186

ω(О)= Ar(О)/Mr(Cs2O) = 16/282

ω(О)= Ar(О)/Mr(Fr2O) = 16/462

Не обчислюючи, міркуємо так: серед дробів з однаковими чисельниками більший є той, у якого менший знаменник.

Отже, масова частка Оксигену найбільша в Li2O.

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...