Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання
Запитання 1

Назвіть спільні властивості лужних елементів, галогенів та інертних елементів, завдяки яким їх виокремлюють у родини.
Лужні елементи — активні металічні елементи, у сполуках виявляють валентність І. Прості речовини, утворені ними — лужні метали — активно взаємодіють з водою, галогенами та іншими речовинами.
Галогени — активні неметалічні елементи. Усі галогени здатні виявляти валентність І. Прості речовини галогенів утворені двохатомними молекулами, виявляють високу хімічну активність, взаємодіють з багатьма речовинами.
Інертні елементи 
— хімічно майже неактивні, не утворюють сполук з іншими елементами, у простих речовинах існують у вигляді окремих атомів, у невеликих кількостях містяться в повітрі.

Кожна родина характеризується спільними властивостями як елементів, так і утворених ними сполук.

 

Запитання 2

Перелічіть хімічні елементи-галогени, випишіть їхні символи у стовпчик, укажіть, металічні ці елементи чи неметалічні.

 Флуор, неметалічний елемент

Cl  Хлор, неметалічний елемент

Br  Бром, неметалічний елемент

 Йод, неметалічний елемент

At  Астат, неметалічний елемент

Ці хімічні елементи розташовані у VII групі головної підгрупи Періодичної системи і є неметалічними елементами.

 

Запитання 3

Уміст Рубідію в земній корі майже такий самий, як і Купруму. Але на відміну від останнього Рубідій не утворює власних мінералів і тим більше руд. Запропонуйте пояснення цього факту. 

Рубідій — лужний метал, а лужні метали мають високу хімічну активність, їхні сполуки є розчинними.

 

Запитання 4

Елементи восьмої групи Періодичної системи називають:

а) інертними

б) галогенами

в) лужними

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1

Уявіть, що перед вами однакові за формою і розміром зразки літію і заліза. Як відрізнити ці речовини, ґрунтуючись тільки на відмінностях їхніх фізичних властивостей? Оскільки літій, на відміну від заліза, значно легший, дуже м'який і може різатися ножем, тому можна їх відрізнити, наприклад, зважуванням.

 

Вправа 2

Складіть рівняння реакції взаємодії будь-якого з галогенів:

а) з калієм

Cl2 + 2K = 2KCl

б) кальцієм

Cl2 + Ca = CaCl2

в) алюмінієм

3Cl2 + 2Al = 2AlCl3

г) воднем

Cl2 + H2 = 2HCl

 

Вправа 3

Силіцій взаємодіє з хлором з утворенням вищого хлориду. Складіть формулу сполуки Силіцію з Хлором, якщо останній виявляє в цій сполуці валентність І.

Силіцій елемент IV групи Періодичної системи, тому має вищу валентність IV.

Формула вищого хлориду SiCl4

 

Вправа 4

Калій за слабкого нагрівання бурхливо взаємодіє із сіркою, а розплавлений калій згоряє в атмосфері хлору. Складіть рівняння реакцій.

2K + S = K2S

2K + Cl2 = 2KCl

 

Вправа 5

У якому оксиді лужних елементів масова частка Оксигену най­більша?

Дано: оксиди Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, Cs2O, Fr2O

Знайти: порівняти масові частки Оксигену-?

Розв'язання

Mr(Li2O)=2Ar(Li)+Ar(O)=27+16=30

ω1(О)=Ar(О)/Mr(Li2O)=16/30

Mr(Na2O)=2Ar(Na)+Ar(O)=2•23+16=62

ω2(О)=Ar(О)/Mr(Na2O)=16/62

Mr(K2O)=2Ar(K)+Ar(O)=2•39+16=94

ω3(О)=Ar(О)/Mr(K2O)=16/94

Mr(Rb2O)=2Ar(Rb)+Ar(O)=2•85+16=186

ω4(О)=Ar(О)/Mr(Rb2O)=16/186

Mr(Cs2O)=2Ar(Sc)+Ar(O)=2•85+16=186

ω5(О)=Ar(О)/Mr(Cs2O)=16/282

Не обчислюючи, міркуємо так: серед дробів з однаковими чисельниками більший є той, у якого менший знаменник, отже, масова частка Оксигену найбільша в Li2O.

Відповідь: в Li2O

 

Вправа 6

Знайдіть у додатковій літературі інформацію про відкриття інертних газів. Як ви вважаєте, чим можна пояснити той факт, що всі благородні гази були відкриті майже одночасно у період 1894-1900 рр.? Було здійснено зрідження основних компонентів повітря.

Інші завдання дивись тут...