Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання
1. Назвіть спільні властивості лужних елементів, галогенів та інертних елементів, завдяки яким їх виокремлюють у родини.
Лужні елементи — активні металічні елементи, у сполуках виявляють валентність І. Прості речовини, утворені ними,— лужні метали — активно взаємодіють з водою, галогенами та іншими речовинами.
Галогени — активні неметалічні елементи. Усі галогени здатні виявляти валентність І. Прості речовини галогенів утворені двохатомними молекулами, вони виявляють високу хімічну активність, взаємодіють з багатьма речовинами.
Інертні елементи 
— хімічно майже неактивні, вони не утворюють сполук з іншими елементами, у простих речовинах існують у вигляді окремих атомів, у невеликих кількостях містяться в повітрі.

Кожна родина характеризується спільними властивостями як елементів, так і утворених ними сполук.

 

2. Перелічіть хімічні елементи-галогени, випишіть їхні символи у стовпчик, укажіть, металічні ці елементи чи неметалічні.

 Флуор неметалічний елемент

Cl  Хлор неметалічний елемент

Br  Бром неметалічний елемент

 Йод неметалічний елемент

At  Астат неметалічний елемент

Ці хімічні елементи розташовані у VII групі головної підгрупи Періодичної системи і є неметалічними елементами.

 

3. Уміст Рубідію в земній корі майже такий самий, як і Купруму. Але на відміну від останнього Рубідій не утворює власних мінералів і тим більше руд. Запропонуйте пояснення цього факту. 

Рубідій — лужний метал, а лужні метали настільки активні, що трапляються в природі винятково у вигляді сполук.

 

4. Елементи восьмої групи Періодичної системи називають:

а) інертними

б) галогенами

в) лужними

Відповідь: а)

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1. Уявіть, що перед вами однакові за формою і розміром зразки літію і заліза. Як відрізнити ці речовини, ґрунтуючись тільки на відмінностях їхніх фізичних властивостей? Зразки літію значно легші, дуже м'які і можуть різатися ножем. Можна, наприклад, зважити зразки.

 

Вправа 2. Складіть рівняння реакції взаємодії будь-якого з галогенів:

а) з калієм

Cl2 + 2K = 2KCl

б) кальцієм

Cl2 + Ca = CaCl2

в) алюмінієм

3Cl2 + 2Al = 2AlCl3

г) воднем

Cl2 + H2 = 2HCl

 

Вправа 3. Силіцій взаємодіє з хлором з утворенням вищого хлориду. Складіть формулу сполуки Силіцію з Хлором, якщо останній виявляє в цій сполуці валентність І.

Силіцій елемент IV групи Періодичної системи, тому має вищу валентність IV.

Відповідь: формула вищого хлориду SiCl4

 

Вправа 4. Калій при слабкому нагріванні бурхливо взаємодіє із сіркою, а розплавлений калій згоряє в атмосфері хлору. Складіть рівняння цих реакцій.

a) 2K + S = K2S

б) 2K + Cl2 = 2KCl

 

Вправа 5. У якому з оксидів лужних елементів масова частка Оксигену най­більша?

Дано: оксиди Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, Cs2O, Fr2O

Знайти: порівняти масові частки Оксигену-?

Розв'язання

Масова частка Оксигену у цих сполуках обчислюється за формулою:

ω(О)= Ar(О)/Mr(сполуки)

ω1(О)=Ar(О)/Mr(Li2O)=16/30

ω2(О)=Ar(О)/Mr(Na2O)=16/62

ω3(О)=Ar(О)/Mr(K2O)=16/94

ω4(О)=Ar(О)/Mr(Rb2O)=16/186

ω5(О)=Ar(О)/Mr(Cs2O)=16/282

ω6(О)=Ar(О)/Mr(Fr2O)=16/462

Не обчислюючи, міркуємо так: серед дробів з однаковими чисельниками більший є той, у якого менший знаменник, отже, масова частка Оксигену найбільша в Li2O.

Відповідь: в Li2O

Інші завдання дивись тут...