Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. За Періодичним законом обчисліть значення відносних атомних мас Галію і Селену. Порівняйте отримані дані з наведеними в Періодичній системі хімічних елементів.

Галію 68    69,96 Селену     78,96     78,62

Д. І. Менделєєв визначав властивості певного невідомого елемента як середні до властивостей елементів, оточуючих його в Періодичній системі.Так, ліворуч і праворуч від Галію розташовані відповідно Цинк та Германій, а зверху і знизу — Алюміній та Індій. За методом Менделєєва, відносна атомна маса Галію має дорівнювати середньому арифметичному відносних атомних мас цих чотирьох елементів.

Ar(Ga)=(Ar(Zn)+Ar(Ge)+Ar(Al)+Ar(In))/4=(65,41+72,64+26,982+114,82)/4=69,96

Отримане число — 69,96 — близьке до значення відносної атомної маси Галію (69,72).

Аналогічно обчислимо значення відносної атомної маси Селену.

Ar(Se)=(Ar(As)+Ar(Br)+Ar(s)+Ar(Te))/4=(74,922+79,904+32,06+127,6)/4=78,62

Отримане число — 78,62 — близьке до значення відносної атомної маси Cелену (78,96).

 

Вправа 2. Складіть формули сполук із Хлором тих елементів, існування яких було передбачено Д.І.Менделєєвим (№21, 31, 32).

ScCl3 GaCl3 GeCl4

Вправа 3. Назвіть відомі вам прості речовини, молекули яких у газоподібному стані є: а) одноатомними; б) двохатомними.

а) гелій, аргон б) кисень, азот, водень

Вправа 5. Які порушення в закономірній зміні властивостей елементів другого періоду виникатимуть, якщо елемент Берилій помістити згідно з його колишнім (помилковим) значенням відносної атомної маси (13,5)?

Берилій - металічний елемент, а у помилковому випадку розміщувався би серед неметалічних елементів.

 

Вправа 6. Хімічні елементи А, Б і В належать до головних підгруп II, IV і VI груп відповідно (правильно IV, VI, II груп відповідно). Хімічні елементи А і Б належать до одного періоду й утворюють один з одним дві сполуки: одна здатна горіти, а інша — ні. Сполуки цих трьох елементів поширені в природі і застосовуються у виробництві будівельних матеріалів. Назвіть ці елементи. Карбон, Оксиген і Кальцій.

Карбон С і Оксиген О - належать до одного (другого) періоду, утворюючи сполуки СО - чадний газ, що здатний горіти і СО2 - вуглекислий газ, що не підтримує горіння. Сполука цих трьох елементів СаСО3 поширена у природі (входить до складу вапняка, крейди, мармуру) і застосовується у виробництві будівельних матеріалів.

 

Вправа 7. Визначте в Періодичній системі елемент, вищий оксид якого має валентність не більшу за IV та відносну молекулярну масу (із точністю до одиниці): а) 94; б) 102. Доведіть, що існує тільки одна правильна відповідь.

За умовою валентніть не більша за IV, тому визначаємо серед таких оксидів: 

R2O (І), RO (ІІ), R2O3 (ІІІ), RO2(IV).

а) Mr(R2O) =2Ar(R)+Ar(О), звідси Ar(R)=(Mr(R2O)-Ar(О)):2=(94-16):2=39 - підходить. Це Калій.

    Mr(RO) =Ar(R)+Ar(О), звідси Ar(R)=Mr(RO)-Ar(О)=94-16=78 - не підходить.

    Mr(R2O3) =2Ar(R)+3Ar(О), звідси Ar(R)=(Mr(R2O)-3Ar(О)):2=(94-316):2=23 - не підходить.

    Mr(RO2) =Ar(R)+2Ar(О), звідси Ar(R)=Mr(R2O)-2Ar(О)=94-216=62 - не підходить.

б) Mr(R2O) =2Ar(R)+Ar(О), звідси Ar(R)=(Mr(R2O)-Ar(О)):2=(102-16):2=43 - не підходить.

    Mr(RO) =Ar(R)+Ar(О), звідси Ar(R)=Mr(RO)-Ar(О)=102-16=86 - не підходить.

    Mr(R2O3) =2Ar(R)+3Ar(О), звідси Ar(R)=(Mr(R2O)-3Ar(О)):2=(102-316):2=27 - підходить. Це Алюміній.

    Mr(RO2) =Ar(R)+2Ar(О), звідси Ar(R)=Mr(R2O)-2Ar(О)=102-216=70 - не підходить.

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...