Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

Запитання 1

Схарактеризуйте планетарну модель атома Резерфорда.

Атом складається з позитивно зарядженого ядра, в якому зосереджена основна частина маси атома, навколо якого по замкнутих орбітах обертаються негативно заряджені електрони.

 

Запитання 2

Які частинки містяться у складі:

а) атома

Електрони, протони і нейтрони.

б) атомного ядра

Протони і нейтрони.

Які в них заряд і маса?

Елементарна

частинка

Заряд

Маса

електрон

-1

0 а.о.м.

протон

+1

1 а.о.м.

нейтрон

0

1 а.о.м.

Запитання 3

Ядро атома:

а) має негативний заряд

б) позитивний заряд

в) не має заряду

 

Запитання 4

Як визначити число протонів у ядрі атома:

а) за порядковим номером елемента в Періодичній системі;

б) за номером періоду;

в) за номером групи

 

Запитання 5

Які характеристики атома вам відомі?

Заряд ядра атома, число електронів, атомна маса.

Як їх можна визначити?

Ядро атома має позитивний заряд, величина якого визначається порядковим номером елемента в Періодичній системі.

Кількість електронів в атомі також визначається порядковим номером елемента в Періодичній системі.

Майже вся маса атома зосереджена в його ядрі, тому атомна маса дорівнює сукупній масі протонів і нейтронів.

 

Запитання 6

Дайте визначення поняттям «атом» і «хімічний елемент».

Атоми — це найдрібніші електронейтральні частинки речовини, які складаються з позитивно зарядженого ядра й негативно заряджених електронів, що рухаються навколо ядра.

Хімічний елемент  це різновид атома з певним зарядом ядра.

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1 

Ядро атома Гелію має заряд +2. Скільки електронів містить атом Гелію? 

Два електрони, оскільки будь-який атом є електронейтральним, тому число протонів (заряд ядра атома) завжди дорівнює числу електронів.

 

Вправа 2

Атом Карбону містить 6 електронів. Чому дорівнює заряд:

а) атома Карбону

Атом електронейтральний, тому його заряд дорівнює 0

б) ядра атома Карбону? +6

 

Вправа 3

Визначте число протонів в ядрах і заряди ядра атомів:

а) Літію

Порядковий номер Літію 3, тому протонів 3, а заряд ядра +3 

б) Сульфуру

Порядковий номер Сульфуру 16, тому протонів 16, а заряд ядра +16 

в) Феруму

Порядковий номер Феруму 26, тому протонів 26, а заряд ядра +26

г) Плюмбуму.

Порядковий номер Плюмбуму 82, тому протонів 82, а заряд ядра +82

Прядковий номер елемента вказує на число протонів, а число протонів в ядрі атома дорівнює заряду ядра зі знаком +.

 

Вправа 4

Визначте заряд ядра, число електронів та масу атома і назвіть відповідні хімічні елементи, якщо атомне ядро містить:

а) 8 протонів і 9 нейтронів

Заряд ядра +8, бо дорівнює числу протонів у ядрі. Число електронів 8, бо дорівнює числу протонів.

Маса атома дорівнює сумі мас протонів і нейтронів, тому 8 а.о.м + 9 а.о.м.=17 а.о.м.

Число протонів дорівнює порядковому номеру елемента (№8)  це Оксиген. 

6) 25 протонів і З0 нейтронів

Заряд ядра +25, бо дорівнює числу протонів у ядрі. Число електронів 25, бо дорівнює числу протонів.

Маса атома дорівнює сумі мас протонів і нейтронів, тому 25 а.о.м + 30 а.о.м.=55 а.о.м.

Число протонів дорівнює порядковому номеру елемента (№25)  це Манган.

в) 89 протонів і 117 нейтронів

Заряд ядра +89, бо дорівнює числу протонів у ядрі. Число електронів 89, бо дорівнює числу протонів.

Маса атома дорівнює сумі мас протонів і нейтронів, тому 89 а.о.м + 117 а.о.м.=206 а.о.м.

Число протонів дорівнює порядковому номеру елемента (№89)  це Актиній.

 

Вправа 5*

Опишіть суть експерименту Резерфорда з визначення будови атома. 

У 1909 р. здійснив експеримент, у якому бомбардував золоту фольгу позитивно зарядженими альфа-частинками. Більшість із них, проходячи крізь фольгу, не відхилялися від початкового напрямку, деякі трохи відхилялися, а невелика кількість альфа-частинок значно відхилялися від початкової траєкторії й іноді навіть летіли у зворотному напрямку.

Які результати цього досліду дозволили йому зробити висновки про планетарну будову атома? 

У ході експеримента чим ближче до ядра пролітали альфа-частинки, тим сильніше викривлялася їхня траєкторія, а частинки, що влучили прямо в ядро, відштовхувалися від нього й летіли назад. На підставі результатів цього досліду Резерфорд довів, що позитивний заряд сконцентрований у центрі атома в дуже невеликому об’ємі, який назвав ядром. Ядро оточене негативно зарядженими електронами.

 

---------------------------- ПРОГРАМА 2016 року ---------------------------------

Завдання 7 Наведіть сучасне формулювання Періодичного закону. 

Властивості хімічних елементів, а також утворених ними речовин перебувають у періодичній залежності від зарядів їхніх атомних ядер.

Чим воно відрізняється від того, що ви вивчали раніше? Властивості хімічних елементів, а також утворених ними речовин перебувають у періодичній залежності від зарядів їхніх атомних ядер, а не від значення відносних атомних мас, як ми вивчали раніше.

Інші завдання дивись тут...