Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

1. Схарактеризуйте планетарну модель атома Резерфорда. Згідно з цією моделлю весь позитивний заряд атома зосереджений у центрі — ядрі — яке оточене негативно зарядженими електронами. Електрони рухаються навколо ядра певними орбітами, наче планети навколо Сонця.

 

2. Які частинки містяться у складі:

а) атома

Електрони, протони і нейтрони.

б) атомного ядра

Протони і нейтрони.

Який вони мають заряд і масу?

Елементарна

частинка

Заряд

Маса

електрон

-1

0 а.о.м.

протон

+1

1 а.о.м.

нейтрон

0

1 а.о.м.

3. Ядро атома:

а) має негативний заряд

б) позитивний заряд

в) не має заряду

Відповідь: б)

 

4. Як визначити число протонів у ядрі атома:

а) за порядковим номером елемента в Періодичній системі;

б) за номером періоду;

в) за номером групи

Відповідь: а)

 

5. Які характеристики атома вам відомі? Відносна молекулярна маса, заряд ядра атома, число електронів.

Як їх можна визначити? Відносну атомну масу можна знайти у Періодичній таблиці Менделєєва. Заряд ядра атома рівний числу протонів (порядковий номер елемента) із знаком «+». Число електронів в атомі дорівнює заряду ядра атома.

 

6. Дайте визначення поняттям «атом» і «хімічний елемент».

Атоми — це найдрібніші електронейтральні частинки речовини, які складаються з позитивно зарядженого ядра й негативно заряджених електронів, що рухаються навколо ядра.

Хімічний елемент  це різновид атома з певним зарядом ядра.

 

7. Наведіть сучасне формулювання Періодичного закону.

Властивості хімічних елементів, а також утворених ними речовин перебувають у періодичній залежності від зарядів їхніх атомних ядер.

Чим воно відрізняється від того, що ви вивчали раніше? Властивості хімічних елементів, а також утворених ними речовин перебувають у періодичній залежності від зарядів їхніх атомних ядер, а не від значення відносних атомних мас, як ми вивчали раніше.

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1. Ядро атома Гелію має заряд +2. Скільки електронів містить атом Гелію? Два електрони, оскільки будь-який атом є електронейтральним, тому число протонів завжди дорівнює числу електронів.

 

Вправа 2. Атом Карбону містить 6 електронів. Чому дорівнює заряд:

а) атома Карбону

Атом електронейтральний, тому його заряд дорівнює 0

б) ядра атома Карбону? +6

 

Вправа 3. Визначте число протонів в ядрах і заряди ядра атомів:

а) Літію

Порядковий номер Літію 3, тому протонів 3, а заряд ядра +3 

б) Сульфуру

Порядковий номер Сульфуру 16, тому протонів 16, а заряд ядра +16 

в) Феруму

Порядковий номер Феруму 26, тому протонів 26, а заряд ядра +26

г) Плюмбуму.

Порядковий номер Плюмбуму 82, тому протонів 82, а заряд ядра +82

Пояснення. Прядковий номер елемента вказує на число протонів. 

              Число протонів в ядрі = заряду ядра зі знаком +.

 

Вправа 4. Визначте заряд ядра, число електронів та масу атома і назвіть відповідні хімічні елементи, якщо атомне ядро містить:

а) 8 протонів і 9 нейтронів

Заряд ядра +8, бо дорівнює числу протонів у ядрі. Число електронів 8, бо дорівнює числу протонів.

Оскільки відносна атомна маса Ar=масове число=протони+нейтрони, тобто 8+9=17, тому маса атома=Ar а.о.м., тобто 17 а.о.м., отже, цим хімічним елементом є Оксиген. 

6) 25 протонів і З0 нейтронів

Заряд ядра +25, бо дорівнює числу протонів у ядрі. Число електронів 25, бо дорівнює числу протонів.

Оскільки відносна атомна маса Ar=масове число=протони+нейтрони, тобто 25+30=55, тому маса атома=Ar а.о.м., тобто 55 а.о.м., отже, цим хімічним елементом є Манган.

в) 89 протонів і 117 нейтронів

Заряд ядра +89, бо дорівнює числу протонів у ядрі. Число електронів 89, бо дорівнює числу протонів.

Оскільки відносна атомна маса Ar=масове число=протони+нейтрони, тобто 89+117=206, тому маса атома=Ar а.о.м., тобто 206 а.о.м., отже, цим хімічним елементом є Актиній.

 

Вправа 5* Опишіть суть експерименту Резерфорда з визначення будови атома. У 1909 р. здійснив експеримент, у якому бомбардував золоту фольгу позитивно зарядженими альфа-частинками. Більшість із них, проходячи крізь фольгу, не відхилялися від початкового напрямку, деякі трохи відхилялися, а невелика кількість альфа-частинок значно відхилялися від початкової траєкторії й іноді навіть летіли у зворотному напрямку.

Які результати цього досліду дозволили йому зробити висновки про планетарну будову атома? У ході експеримента чим ближче до ядра пролітали альфа-частинки, тим сильніше викривлялася їхня траєкторія, а частинки, що влучили прямо в ядро, відштовхувалися від нього й летіли назад. На підставі цього експерименту Резерфорд довів, що позитивний заряд в атомі сконцентрований у центрі атома в дуже невеликому об’ємі, який назвав ядром. 

Інші завдання дивись тут...