Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання
Запитання 1

Дайте визначення поняття «нуклід».

Нуклід — це різновид атомів із певним числом протонів і нейтронів в ядрі.

 

Запитання 2

Чим відрізняються стабільні й нестабільні нукліди?

Стабільні нукліди, на відміну від нестабільних, існують протягом нескінченно довгого часу.
Наведіть приклади стабільних і нестабільних нуклідів.

Усі "парні" елементи мають стабільні нукліди, а також більшість "непарних" із протонним числом меншим 84. Стабільними є нукліди Оксигену, Карбону. Хімічні елементи, що не мають стабільних нуклідів, називають радіоактивними. До них належать усі елементи, що розташовані в Періодичній системі за Бісмутом, а також Технецій і Прометій.

 

Запитання 3

Як визначити число протонів, нейтронів та електронів в атомі?

На число протонів у ядрі атома вказує порядковий номер елемента.

Число нейтронів є різницею відносної атомної маси елемента і числом протонів (порядковий номер елемента).

Число електронів дорівнює числу протонів, або порядковому номеру елемента.

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1

Ядро атома хімічного елемента містить два протони й один нейтрон. Запишіть позначення цього атома: укажіть хімічний символ, порядковий номер і масове число.

За умовою число протонів Z=2 i число нейтронів N=1, тому масове число А=Z+N=2+1=3, отже, 32Не, порядковий №2, масове число А=3

 

Вправа 2

Скільки протонів і нейтронів містять ядра

17О : протонів Z=8, нейтронів N=17-8=9

14С : протонів Z=6, нейтронів N=14-6=8

137Cs : протонів Z=55, нейтронів N=137-55=82

Порядковий номер елемента вказує на число протонів (Z).

Число нейтронів (N)=масове (нуклонне) число - число протонів (Z).

 

Вправа 3

Чим відрізняються за своїм складом ядра атомів нуклідів:

а) Літію 6Li та 7Li

Числом нейтронів, оскільки число протонів (порядковий номер) однакове, а різним є нуклонне число.

б) Урану 235U та 239U

Числом нейтронів, оскільки число протонів (порядковий номер) однакове, а різним є нуклонне число.

 

Вправа 4

Який нуклід Натрію містить таке саме число нейтронів, що й нуклід 24Мg? Число нейтронів у нукліді  24Мg обчислимо як різницю між нуклонним числом (А=24) і числом протонів Z (показує порядковий номер елемента) N=А-Z=24-12=12. Обчислимо нуклонне число Натрію, що містить таке саме число нейтронів: A=N+Z=12+11=23, отже, це нуклід 23Na.

 

Вправа 5

Назвіть елементи і напишіть позначення нуклідів, ядра атомів яких містять:

а) 2 протони і 2 нейтрони

За умовою Z=2 i N=2, тому нуклонне число A=Z+N=2+2=4, тому Гелій 42Не  

б) 15 протонів і 16 нейтронів

За умовою Z=15 i N=16, тому нуклонне число A=Z+N=15+16=31, тому Фосфор 3115Р  

в) 35 протонів і 45 нейтронів. Напишіть позначення цих нуклідів.

За умовою Z=35 i N=45, тому нуклонне число A=Z+N=35+45=80, тому Бром 8035Br

 

Вправа 6

Із наведеного переліку виберіть:

а) нукліди з однаковим нейтронним числом:

Число нейтронів=нуклонне число-число протонів, тобто

16-8=8, 14-6=8, 14-7=7, 12-6=6, 15-7=8, тому маємо:

168O, 146С, 157N

б) Нукліди одного елемента

146С, 126С; 147N, 157N; 168O

в) нукліди з однаковим нуклонним числом

У нукліді нуклонне число пишуть ліворуч угорі від символу хімічного елемента, тому маємо:

146С, 147N

 

Вправа 7

Скільки різних видів молекул води може бути утворено з трьох нуклідів Гідрогену і трьох нуклідів Оксигену?

Три нукліди Гідрогену (1Н, 2Н, 3Н) і три нукліди Оксигену (16О, 17О, 18О)

Формула води — H2О. Значить, у молекулу можуть входити два будь-яких ізотопи атомів Гідрогену і один будь-який ізотоп атому Оксигену. Розглянемо можливі варіанти молекул води: 

1Н216О,  2Н216О,  3Н216О,  1Н2Н16О,  1Н3Н16О,  2Н3Н16О

1Н217О,  2Н217О,  3Н217О,  1Н2Н17О,  1Н3Н17О,  2Н3Н17О

1Н218О,  2Н218О,  3Н218О,  1Н2Н18О,  1Н3Н18О,  2Н3Н18О

Відповідь: молекул води може бути вісімнадцять.

 

Вправа 8

Відносна атомна маса Бору становить 10,81. Як ви вважаєте, у вигляді яких нуклідів існує Бор у природі? Оскільки маси кожного протона і нейтрона дорівнюють приблизно 1 а.о.м., а маса електрона мізерна, то масове число (нуклонне число) кожного атома приблизно дорівнює його відносній атомній масі, округленій до цілих чисел, тому Бор існує у вигляді двох нуклідів 115В, 105В.

 

---------------------------- ПРОГРАМА 2016 року ---------------------------------

Запитання 1. Дайте визначення понять «нуклід» та «ізотоп».

Нуклід — це різновид атомів із певним числом протонів і нейтронів в ядрі.

Ізотопи — це різні нукліди одного хімічного елемента.

 

Запитання 3. Ізотопи відрізняються один від одного:

а) числом протонів

б) числом нейтронів

в) числом електронів

 

Запитання 5. Назвіть ізотопи Гідрогену. Н (11H)— Протій, D (21H)— Дейтерій, Т (31H ) — Тритій
Чим вони відрізняються? Числом нейтронів. Протій не має нейтронів, Дейтерій має 1 нейтрон, а Тритій  2 нейтрони.

 

Вправа 6. Із наведеного переліку виберіть:

а) ізотопи

Ізотопи — це нукліди, які мають однаковий заряд ядра, але різні нуклонні числа, тому маємо:

146С, 126С; 147N, 157N

б) нукліди з однаковим нейтронним числом

Число нейтронів=нуклонне число-число протонів, тобто

16-8=8, 14-6=8, 14-7=7, 12-6=6, 15-7=8, тому маємо:

168O, 146С,157N

в) нукліди з однаковим нуклонним числом

У нукліді нуклонне число пишуть ліворуч угорі від символу хімічного елемента, тому маємо:

146С, 147N

 

Вправа 9. Телур у Періодичній системі має менший номер, ніж Йод, проте його відносна атомна маса більша. Поясніть цей факт. Відносна атомна маса хімічного елемента (Ar) — величина, що дорівнює відношенню середнього значення мас усіх його природних ізотопів, з урахуванням їх поширеності, до 1/12 маси атома Карбону 12C, то очевидно, що в Телура наявна більша кількість важких ізотопів. 

Інші завдання дивись тут...

  • Когут
    Лутший сайт по новим підручниках
    2 жовтня 2022 22:58