Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання
1. Дайте визначення понять «нуклід» та «ізотоп». Нуклід — це різновид атомів із певним числом протонів і нейтронів в ядрі. Ізотопи — це різні нукліди одного хімічного елемента.

 

2. Чим відрізняються стабільні й нестабільні нукліди? Стабільні нукліди існують протягом нескінченно довгого часу.
Наведіть приклади стабільних і нестабільних нуклідів. Усі "парні" елементи мають стабільні нукліди, а також більшість "непарних" із протонним чмслом меншим 84. Стабільними є нукліди Оксигену, Карбону. Хімічні елементи, що не мають стабільних нуклідів, називають радіоактивними. До них належать усі елементи, що розташовані в Періодичній системі за Бісмутом, а також Технецій і Прометій.

 

3. Ізотопи відрізняються один від одного: а) числом протонів; б) числом нейтронів; в) числом електронів.

 

4. Як визначити число протонів, нейтронів та електронів в атомі? На число протонів у ядрі атома вказує порядковий номер елемента. Оскільки атом електронейтральний, то число електронів дорівнює числу протонів (порядковий номер елемента). Число нейтронів є різницею відносної атомної маси елемента і числом протонів (порядковий номер елемента).

 

5. Назвіть ізотопи Гідрогену. Н (11 H)— Протій, D(21H) — Дейтерій, Т ( 31H ) — Тритій.
Чим вони відрізняються? Числом нейтронів. Протій не має нейтронів, Дейтерій має 1 нейтрон, а Тритій має 2 нейтрони.

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1. Ядро атома хімічного елемента містить два протони й один нейтрон. Запишіть позначення цього атома: укажіть хімічний символ, порядковий номер і масове число.

32Не, Не, порядковий номер 2, масове число 3.

Порядковий номер елемента вказує на число протонів.

Масове (нуклонне) число = число протонів + число нейтронів.

 

Вправа 2. Скільки протонів і нейтронів містять ядра 17О,14С, 137Cs?

17О

протонів Z=8

нейтронів N=17-8=9

14С

протонів Z=6

нейтронів N=14-6=8

137Cs

протонів Z=55

нейтронів N=137-55=82

Порядковий номер елемента вказує на число протонів.

Число нейтронів (N) = масове (нуклонне) число - число протонів.

 

Вправа 3. Чим відрізняються за своїм складом ядра атомів нуклідів: а) Літію 6Li та 7Li; б) Урану 235U та 239U? Числом нейтронів.

 

Вправа 4. Який нуклід Натрію містить таке саме число нейтронів, що й нуклід 24Мg? 23Na

Число нейтронів у нукліді  24Мg обчислимо як різницю між масовим числом і числом протонів (показує порядковий номер елемента) N=24-12=12.

Нуклід  23Na містить однакове число нейтронів. Обчислення аналогічне: N=23-11=12.

 

Вправа 5. Назвіть елементи, ядра атомів яких містять: а) 2 протони і 2 нейтрони; б) 15 протонів і 16 нейтронів; в) 35 протонів і 45 нейтронів. Напишіть позначення цих нуклідів.

а) Гелій 42Не

б) Фосфор 3115Р в) Бром 8035Br

Порядковий номер елемента вказує на число протонів.

Масове (нуклонне) число = число протонів + число нейтронів.

Позначення нуклідів: заряд ядра, тобто протонне число, пишуть ліворуч унизу від символу хімічного елемента, а масове число — ліворуч угорі.

 

Вправа 6. Із наведеного переліку виберіть: а) ізотопи; б) нукліди з однаковим нейтронним числом; в) нукліди з однаковим нуклонним числом.

а) 146С  126С ;

    147N  157N

б)  168O   146С  157N

 

в) 146С  147N

 

а) Ізотопи — це різні нукліди одного хімічного елемента.

б) Число нейтронів = масове (нуклонне) число - число протонів. 16-8=8, 14-6=8,15-7=8.

в) У нукліді масове (нуклонне число) пишуть ліворуч угорі від символу хімічного елемента.

 

Вправа 7. Скільки різних видів молекул води може бути утворено з трьох нуклідів Гідрогену і трьох нуклідів Оксигену?

На Землі трапляються тільки два нукліди Гідрогену: Протій та Дейтерій, частка якого становить лише 0,07 % від усіх атомів Гідрогену. Тритій у мізерній кількості утворюється в атмосфері під дією космічного випромінювання.

Три нукліди Гідрогену (1Н, 2Н, 3Н) і три нукліди Оксигену (16О, 17О, 18О)

1Н216О, 2Н216О, 3Н216О, 1Н2Н16О, 1Н3Н16О, 2Н3Н16О,

1Н217О, 2Н217О, 3Н217О, 1Н2Н17О, 1Н3Н17О, 2Н3Н17О,

1Н218О, 2Н218О, 3Н218О, 1Н2Н18О, 1Н3Н18О, 2Н3Н18О, .

Відповідь: молекул води може бути вісімнадцять.


Вправа 8. Відносна атомна маса Бору становить 10,81. Як ви вважаєте, у вигляді яких нуклідів існує Бор у природі? 115В, 105В


Вправа 9. Телур у Періодичній системі має менший номер, ніж Йод, проте його відносна атомна маса більша. Поясніть цей факт.

Масове число = нуклонне число = протонне число + нейтронне число.

Оскільки протонне число (порядковий номер елемента) Телуру є меншим, то очевидно, що більшим має бути нуклонне число, отже, число нейтронів. Оскільки маси кожного протона і нейтрона дорівнюють приблизно 1 а.о.м., а маса електрона мізерна, то масове число кожного атома приблизно дорівнює його відносній атомній масі, округленій до цілих чисел. Телур і Йод являють собою суміші ізотопів.

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...