Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання
Запитвння 1

Яка незвичайна властивість електрона відрізняє його від звичайних фізичних тіл? 

Подібно до інших частинок, електрон має певну масу й заряд, але під час руху виявляє властивості хвилі. Хвиля відрізняється від частинки тим, що її положення в просторі в певний момент часу не можна точно визначити, тому неможливо визначити, якою траєкторією рухається електрон в атомі.

 

Запитання 2

У чому полягає двоїста природа електрона? Електрон виявляє подвійні властивості: одночасно виявляє властивості як частинки, так і хвилі.

 

Запитання 3

Що називають:
а) електронною хмарою

Електронна хмара — це сукупність місць імовірного перебування електрона в атомі в певну мить.

б) атомною орбіталлю

Атомна орбіталь — це частина простору, де перебування електрона найімовірніше.

 

Запитання 4

Яку форму мають s- і р-орбіталі? s-орбіталь має форму кулі феричну), а р-орбіталь  форму об'ємної вісімки (гантелеподібну).

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1 

Чим відрізняються s-орбіталі та р-орбіталі? Формою.

 

Вправа 2

Як ви вважаєте, завдяки яким взаємодіям електрони притягуються до ядра і відштовхуються один від одного? Електростатичних.

 

Вправа 3

Як ви вважаєте, чому атомні орбіталі мають саме таку форму? Про форму орбіталей ми знаємо завдяки математичним методам моделювання руху частинок, бо орбіталь побачити неможливо ані неозброєним оком, ані за допомогою сучасних приладів. У 1926 р. австрійський фізик Ервін Шредінгер вивів фундаментальне рівняння (рівняння шредінгера), яке описує рух електрона в атомі, що дозволило обчислити ймовірність перебування електрона в тій чи іншій частині простору, а отже, визначити форму орбіталей.

Чим це зумовлене? Зарядом і структурою ядра та запасом енергії в електроні.

Інші завдання дивись тут...