Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання
1. Яка незвичайна властивість електрона відрізняє його від звичайних фізичних тіл?  Електрон одночасно виявляє властивості і частинки, і хвилі, тобто має двоїсту природу. Хвиля відрізняється від частинки тим, що її положення в просторі в певний момент часу не можна точно визначити. Тому неможливо визначити, якою траєкторією рухається електрон в атомі.

 

2. У чому полягає двоїста природа електрона? Електрон виявляє подвійні властивості: він  водночас виявляє властивості як частинки, так і хвилі. Завдяки цьому при визначенні положення електронів в атомі використовують поняття про орбіталь, як частину простору, де перебування електрона найімовірніше.

 

3. Що називають:
а) електронною хмарою; Електрон в атомі перебуває не в одній конкретній точці, а утворює під час руху електронну хмару, густина якої (електронна густина) показує, у яких місцях електрон перебуває частіше, а в яких — рідше.
б) атомною орбіталлю;  Атомна орбіталь — це частина простору, де найімовірніше перебуває електрон.
в) енергетичним рівнем; Дивись наступний параграф! Енергетичний рівень об’єднує певне число орбіталей, що ма-
ють приблизно однакову енергію 

г) енергетичним підрівнем? 
Дивись наступний параграф! Кожний енергетичний рівень складається з енергетичних підрівнів, що у свою чергу складаються з певного числа орбіталей.
4. Яку форму мають s- і р-орбіталі? 
Дивись наступний параграф! Форму кулі (сферичну) і форму об'ємної вісімки (гантелеподібну, причому ядро атома міститься у місці звуження гантелі).

 

Завдання для засвоєння матеріалу  Дивись наступний параграф!

Вправа 1. Зобразіть графічно структуру орбіталей в атомі для перших трьох енергетичних рівнів.

1-ий енергетичний рівень

 

2-ий енергетичний рівень

3-ій енергеничний рівень

Вправа 2. Чим відрізняються S-орбіталі першого і другого енергетичних рівнів? Енергією s-електронів.

Що в них спільного? Мають однакову форму у вигляді кулі.

 

Вправа 3. Як ви вважаєте, завдяки яким взаємодіям електрони притягуються до ядра і відштовхуються один від одного? Електростатичним.

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...