Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання
1. Яка незвичайна властивість електрона відрізняє його від звичайних фізичних тіл? Електрон одночасно виявляє властивості і частинки, і хвилі. Хвиля відрізняється від частинки тим, що її положення в просторі в певний момент часу не можна точно визначити. Тому неможливо визначити, якою траєкторією рухається електрон в атомі.

 

2. У чому полягає двоїста природа електрона? Електрон виявляє подвійні властивості: він водночас виявляє властивості як частинки, так і хвилі. Завдяки цьому при визначенні положення електронів в атомі використовують поняття про орбіталь, як частину простору, де перебування електрона найімовірніше.

 

3. Що називають:
а) електронною хмарою

Електрон в атомі перебуває не в одній конкретній точці, а утворює під час руху електронну хмару, густина якої (електронна густина) показує, у яких місцях електрон перебуває частіше, а в яких — рідше.
б) атомною орбіталлю

Атомна орбіталь — це частина простору, де найімовірніше перебуває електрон.

 

4. Яку форму мають s- і р-орбіталі? s-орбіталь має форму кулі феричну), а р-орбіталь  форму об'ємної вісімки (гантелеподібну).

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1. Чим відрізняються s-орбіталі та р-орбіталі? Формою орбіталі

 

Вправа 2. Як ви вважаєте, завдяки яким взаємодіям електрони притягуються до ядра і відштовхуються один від одного? Електростатичним.

 

Вправа 3. Як ви вважаєте, чому атомні орбіталі мають саме таку форму? Чим це зумовлене? Про форму орбіталей ми знаємо завдяки математичним методам моделювання руху частинок, бо орбіталь побачити неможливо ані неозброєним оком, ані за допомогою сучасних приладів. У 1926 р. австрійський фізик Ервін Шредінгер вивів фундаментальне рівняння (рівняння шредінгера), яке описує рух електрона в атомі, що дозволило обчислити ймовірність перебування електрона в тій чи іншій частині простору, а отже, визначити форму орбіталей. 

Інші завдання дивись тут...