Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

1. Які енергетичні підрівні є на першому, другому та третьому енергетичних рівнях? На першому енергетичному рівні є один s-підрівень, на другому енергетичному рівні є два підрівні: s- і p-підрівень, на третьому енергетичному рівні є три підрівні: s-, р- і d-підрівень. 

Поділ на підрівні здійснено за формою атомних орбіталей електронів, що утворюють електронну оболонку атома.

 

2. Зі скількох орбіталей складається кожен з відомих вам підрівнів? S-підрівень складається з 1 орбіталі, р – підрівень – з 3 орбіталей, d-підрівень - з 5 орбіталей, f-підрівень – з 7 орбіталей.

 

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1. Як ви уявляєте собі просторове розташування однієї s-орбіталі та трьох р-орбіталей в атомі? Зобразіть це на малюнку, за початок координат прийміть центр атомного ядра.

s-орбіталь у просторі сферична, в центрі координат розміщене ядро атома.

Три р-орбіталі розташовуються у просторі вздовж осей х, у, z і мають гантелеподібну форму (причому ядро атома міститься у місці звуження гантелі), тому їх ще називають Рх-, Ру-, Рz-орбіталями.

В кінцевому випадку так:

 

Інші завдання дивись тут...

Загрузка...