Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

Запитання 1

Що називають:

а)  енергетичним рівнем

Енергетичний рівень — певна кількість орбіталей, що мають приблизно однакову енергію.

б) енергетичним підрівнем

Енергетичний підрівень — певний тип орбіталі з відповідною кількістю електронів.

 

Запитання 2

Які енергетичні підрівні є на першому, другому та третьому енергетичних рівнях?

На першому енергетичному рівні є один s-підрівень,

на другому енергетичному рівні  два підрівні: s- і p-підрівень,

на третьому енергетичному рівні  три підрівні: s-, р- і d-підрівень.

 

Запитання 3

Зі скількох орбіталей складається кожен з відомих вам підрівнів?

S-підрівень складається з 1 орбіталі,

р-підрівень  3 орбіталей,

d-підрівень  5 орбіталей,

f-підрівень  7 орбіталей.

Поділ на підрівні здійснено за формою атомних орбіталей електронів, що утворюють електронну оболонку атома.

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1

Зобразіть графічно структуру орбіталей в атомі для перших трьох енергетичних рівнів.

Перший енергетичний рівень:

Другий енергетичний рівень:

Третій енергетичний рівень:

Вправа 2

Як ви уявляєте собі просторове розташування однієї s-орбіталі та трьох р-орбіталей в атомі? Зобразіть це на малюнку, за початок координат прийміть центр атомного ядра.

s-орбіталь у просторі сферична, в центрі координат розміщене ядро атома.

Три р-орбіталі розташовуються у просторі вздовж осей х, у, z і мають гантелеподібну форму (причому ядро атома міститься у місці звуження гантелі), тому їх ще називають Рх-, Ру-, Рz-орбіталями.

В кінцевому випадку так:


Інші завдання дивись тут...