Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

1. Що називають:

а)  енергетичним рівнем

Енергетичний рівень — сукупність електронів, що мають близьку енергію.

б) енергетичним підрівнем

Енергетичний підрівень — утворений електронами з однаковою формою електронної хмари. Розрізняють s-, p-, d-, f- та інші підрівні.

 

2. Які енергетичні підрівні є на першому, другому та третьому енергетичних рівнях? На першому енергетичному рівні є один s-підрівень, на другому енергетичному рівні є два підрівні: s- і p-підрівень, на третьому енергетичному рівні є три підрівні: s-, р- і d-підрівень. 

 

3. Зі скількох орбіталей складається кожен з відомих вам підрівнів? S-підрівень складається з 1 орбіталі, р-підрівень  3 орбіталей, d-підрівень  5 орбіталей, f-підрівень  7 орбіталей.

Поділ на підрівні здійснено за формою атомних орбіталей електронів, що утворюють електронну оболонку атома.

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1. Зобразіть графічно структуру орбіталей в атомі для перших трьох енергетичних рівнів.

Перший енергетичний рівень:

Другий енергетичний рівень:

Третій енергетичний рівень:

Вправа 2. Як ви уявляєте собі просторове розташування однієї s-орбіталі та трьох р-орбіталей в атомі? Зобразіть це на малюнку, за початок координат прийміть центр атомного ядра.

s-орбіталь у просторі сферична, в центрі координат розміщене ядро атома.

Три р-орбіталі розташовуються у просторі вздовж осей х, у, z і мають гантелеподібну форму (причому ядро атома міститься у місці звуження гантелі), тому їх ще називають Рх-, Ру-, Рz-орбіталями.

В кінцевому випадку так:


Інші завдання дивись тут...