Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання
1. Скільки електронів може максимально перебувати на одній електронній орбіталі? На одній електронній орбіталі може максимально перебувати два електрони, що мають однакову  енергію, але антипаралельні (протилежні) спіни.

 

2. Скільки електронів максимально може перебувати на:
 s-підрівні? Два.
 p-підрівні?  Шість.
d-підрівні? Десять.

 

3. Який енергетичний рівень заповнюється раніше: перший чи другий? Перший.
Відповідь поясніть. Енергетичні рівні заповнюються за принципом найменшої енергії: електрони займають орбіталі послідовно, починаючи з першого енергетичного рівня, у порядку збільшення енергії рівня.

 

4. Чому в атомі Літію електрон, що міститься на другому електронному рівні, перебуває на s-орбіталі, а не на р-орбіталі? Згідно з принципом найменшої енергії кожний електрон розташовується в такий спосіб, щоб його енергія була найменшою. Серед названих орбіталей s-орбіталь має меншу енергію.

 

5. Як розподіляються електрони по орбіталях на р-підрівні? Електрон займає вільну орбіталь, а за відсутності вільної – утворює пару з іншим електроном у напівзаповненій орбіталі. Іншими словами за правилом Хунда: у межах одного енергетичного підрівня електрони розподіляються по орбіталях таким чином, щоб число неспарених електронів було максимальним.

 

6. Скільки електронів міститься на зовнішньому енергетичному рівні атомів:
а) Гелію;  Два.
б) Літію;
Один.

в) Берилію; Два.
 г) Бору; Три.
д) Карбону; Чотири.
е) Оксигену? Шість.
Для елементів головних підгруп на кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні вказує номер групи, в якій розміщений елемент.Виняток Гелій: два.

 

7. Скільки енергетичних рівнів зайнято електронами в атомах:
а) Літію, Натрію, Калію; Два, три чотири.
б) Берилію, Магнію, Кальцію; Два, три, чотири.
в) Флуору, Хлору, Брому? Два, три, чотири.

Кількість енергетичних рівнів співпадає з номером періоду, в якому розміщений хімічний елемент.

 


Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1. Складіть графічну електронну формулу Нітрогену, Флуору, Магнію, Алюмінію та Силіцію. Визначте число електронних пар та неспарених електронів на зовнішньому енергетичному рівні.

Нітроген             

 

пар 1

3 несп. ел.

Флуор

пар 3

1 несп. ел.

Магній

пар 1

0 несп. ел.

Алюміній

пар 1

1 несп. ел.

Силіцій

пар 1

2 несп. ел.

Вправа 2. За числом орбіталей, що складають енергетичні рівні, визначте, скільки електронів може максимально міститися на другому і третьому енергетичних рівнях. 8 електронів і 18 електронів.

Кожний рівень з номером n містить n2 орбіталей і 2n2 максимальну кількість електронів, тому

2-й енергетичний рівень містить 224 орбіталі і  222= 24=8 електронів.

3-й енергетичний рівень містить 329 орбіталей і  232= 29=18 електронів.

Зверніть увагу, що третій енергетичний рівень заповнюється у елементів побічних підгруп, починаючи з 4 періоду.

 

Вправа 3. Назвіть два хімічні елементи, в атомах яких повністю заповнені зовнішні енергетичні рівні.

Гелій, Неон чи Аргон, Криптон, тобто у галогенів.

 

Вправа 4. Скільки неспарених електронів в електронній оболонці атома Оксигену? Два.

Атоми ще якого хімічного елемента другого періоду містять таке саме число неспарених електронів? Карбону.

 

Вправа 5. Зобразіть будову електронних оболонок атомів Нітрогену та Фосфору.

Нітроген  1s22s22pабо [He]2s22p3 Фосфор  1s22s22p63s23p3 або [Ne]3s23p3 

Що спільного в будові електронних оболонок цих атомів? Число електронів на зовнішньому енергетичному рівні (п'ять).

Чим вони відрізняються? Числом енергетичних рівнів.

 

Вправа 6. Атоми яких елементів мають наведену електронну конфігурацію зовнішнього електронного рівня:

a) 1s2; 6) 2s2; в) 2s22p4; г) 3s23p2; д) 4s2?

a) Гелій Не

6) Берилій Ве в) Оксиген О г) Силіцій Si д) Кальцій Са

Вправа 7. Атом якого елемента другого періоду містить найбільше число:

а) електронів; 6) неспарених електронів; в) електронних пар?

а) Неон Ne

   10 електронів

6) Нітроген Ni

3 неспарених електронів

в) Неон Ne

5 електронних пар

 Інші завдання дивись тут...

Загрузка...

  • Антон
    Спасибо большое очень помогли
    14 листопада 2018 17:58