Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання
Запитання 1

Чому число відомих молекул набагато перевищує число існуючих хімічних елементів? Молекула складається з двох або більшої кількості сполучених атомів, тобто утворюється за рахунок комбінацій (об'єднання різної кількості атомів у різному порядку) вже існуючих хімічних елементів.

Наприклад, маємо один хімічний елемент Оксиген і дві молекули (утворені різною кількістю атомів)молекула кисню О2 і озону О3.

 

Запитання 2

За участю яких частинок утворюється хімічний зв'язок:

а) протонів

б) електронів

в) нейтронів

 

Запитання 3

Які взаємодії існують у молекулі водню? Взаємодії електронної природи. Електростатична взаємодія позитивно заряджених ядер і негативно заряджених електронів.
Як вони змінюються залежно від відстані між ядрами атомів? У разі зближення атомів починають діяти сили притягання між ядром одного атома і електронами іншого атома, а також сили відштовхування між ядрами й електронами обох атомів. Відстань між ними зменшується доти, поки взаємне притягання не зрівноважиться відштовхуванням двох ядер, енергія системи в цьому випадку найменша.

 

Запитання 4

Дайте визначення хімічного зв'язку.  Хімічний зв’язок — це взаємодія атомів, що зумовлює стійкість багатоатомних частинок (молекул, йонів).
Завдяки чому він утворюється? В його утворенні беруть участь кулонівські сили, носіями яких є електрони і ядра атомів. Хімічний зв’язок мають ті атоми, електронна конфігурація яких відрізняється від конфігурації атомів інертних елементів.

 

Запитання 5

Чому одні атоми взаємодіють один з одним, а інші — ні? Хімічна активність залежить від зовнішньої електронної оболонки атома. Якщо вона є завершеною, то елементи хімічно інертні. Якщо незавершеною, то під час утворення хімічного зв’язку атоми прагнуть змінити її до конфігурації найближчого інертного елемента, віддаючи або приєднуючи електрони.

 

Запитання 6

Які існують типи хімічного зв'язку? Ковалентний (полярний і неполярний), йонний, металічний, водневий.

 

Запитання 7

За яким правилом можна визначити атоми, що здатні утворити хімічний зв'язок? За правилом октету Льюїса (від латинського слова окто — вісім), оскільки атоми всіх інертних елементів (крім Гелію) містять на зовнішньому рівні по вісім електронів, а саме: атоми всіх елементів, окрім інертних, під час утворення хімічного зв’язку прагнуть змінити електронну оболонку до конфігурації найближчого інертного елемента, віддаючи або приєднуючи електрони.

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1

Скільки електронів не вистачає до октету (від латинського слова окто - вісім)  атомам:

Нітрогену  три електрони (8-5=3, де 5 — номер групи Нітрогену)

Хлору  один електрон (8-7=1, де 7 — номер групи Хлору)

Сульфуру  два електрони (8-6=2, де 6 — номер групи Сульфуру)

Карбону  чотири електрони (8-4=4, де 4 — номер групи Карбону)

Флуору  один електрон (8-7=1, де 7 — номер групи Флуору)

Оксигену  два електрони (8-6=2, де 6 — номер групи Оксигену)

 

Вправа 2

До електронної конфігурації яких інертних елементів прагнуть атоми Літію, Оксигену, Кальцію, Алюмінію, Хлору?  Атоми цих елементів будуть віддавати чи приєднувати електрони в разі утворення хімічних зв’язків?

Літій  віддавати електрон до електронної конфігурації Гелію.

Оксиген  приєднувати електрони до електронної конфігурації Неону.

Кальцій  віддавати електрони до електронної конфігурації Аргону.

Алюміній  віддавати електрони до електронної конфігурації Неону.

Хлор  приєднувати електрон до електронної конфігурації Аргону.

Пояснення: атоми всіх елементів, окрім інертних, під час утворення хімічного зв’язку прагнуть змінити електронну оболонку до конфігурації найближчого до них інертного елемента, віддаючи або приєднуючи електрони.

 

Вправа 3

Визначте, скільки електронів можуть віддати атоми:

Літію  один електрон, бо Літій є елементом І групи

Магнію  два електрони, бо Магній є елементом ІІ групи

Калію  один електрон, бо Калій є елементом І групи

Алюмінію  три електрони, бо Алюміній є елементом ІІІ групи

Фосфору  п'ять електронів, бо Фосфор є елементом V групи

Хлору  сім електронів, бо Хлор є елементом VIІ групи

Пояснення: атоми хімічних елементів віддають тільки валентні електрони (електрони зовнішнього енергетичного рівня), на їх кількість для елементів головної підгрупи вказує номер групи.

Інші завдання дивись тут...