Загрузка...

Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання
1. Чому число відомих молекул набагато перевищує число існуючих хімічних елементів? Молекула складається з двох або більшої кількості сполучених атомів, тобто, утворюється за рахунок комбінацій 
(об'єднанання різної кількості атомів у різному порядку) вже існуючих хімічних елементів. Наприклад, маємо один хімічний елемент Оксиген і дві молекули: молекула кисню О2 складається з двох атомів Оксигену, а молекула озону О3 - з трьох таких атомів.


2. За участю яких частинок утворюється хімічний зв'язок: а) протонів; б) електронів; в) нейтронів?

 

3. Які взаємодії існують у молекулі водню? Взаємодії електронної природи. Електростатична взаємодія позитивно заряджених ядер і негативно заряджених електронів.
Як вони змінюються залежно від відстані між ядрами атомів? У разі зближення атомів починають діяти сили притягання між ядром одного атома і електронами іншого атома, а також сили відштовхування між ядрами й електронами обох атомів. Відстань між ними зменшується доти, поки взаємне притягання не зрівноважиться відштовхуванням двох ядер, енергія системи в цьому випадку найменша.

 

4. Дайте визначення хімічного зв'язку.  Хімічний зв’язок – це взаємодія атомів, що зумовлює стійкість багатоатомних частинок (молекул, йонів).
Завдяки чому він утворюється? В його утворенні беруть участь кулонівські сили, носіями яких є електрони і ядра атомів. Хімічний зв’язок мають ті атоми, електронна конфігурація яких відрізняється від конфігурації атомів інертних елементів.

 

5. Чому одні атоми взаємодіють один з одним, а інші — ні? Хімічна активність залежить від зовнішньої електронної оболонки атома. Якщо вона є завершеною, то елементи хімічно інертні. Якщо незавершеною, то під час утворення хімічного зв’язку атоми прагнуть змінити її до конфігурації найближчого інертного елемента, віддаючи або приєднуючи електрони.

 

6. Які існують типи хімічного зв'язку? Ковалентний (полярний і неполярний), йонний, металічний, водневий.

 

7. За яким правилом можна визначити атоми, що здатні утворити хімічний зв'язок? За правилом октету Льюїса (від латинського слова окто — вісім), оскільки атоми всіх інертних елементів (крім Гелію) містять на зовнішньому рівні по вісім електронів. Атоми всіх елементів, окрім інертних, під час утворення хімічного зв’язку прагнуть змінити електронну оболонку до конфігурації найближчого інертного елемента, віддаючи або приєднуючи електрони.

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1. Скільки електронів не вистачає до октету атомам Нітрогену, Хлору, Сульфуру, Карбону, Флуору, Оксигену?

Нітрогену Хлору Сульфуру Карбону Флуору Оксиген
три один два чотири один два

Октет - це вісім електронів на зовнішньому енергетичному рівні (мають інертні елементи). Число електронів на зовнішньому енергетичному рівні атома для елементів головних підгруп співпадає з номером групи, в якій розміщений елемент.

Атом Нітрогену на останньому енергетичному рівні містить п'ять електронів (розташований у V групі головної підгрупи), йому не вистачає до октету трьох електронів (8-5=3).

Аналогічно міркуємо для решти елементів.

 

Вправа 2. До електронної конфігурації яких інертних елементів прагнуть атоми Літію, Оксигену, Кальцію, Алюмінію, Хлору?  Атоми цих елементів будуть віддавати чи приєднувати електрони в разі утворення хімічних зв’язків?

Літію Оксигену Кальцію Алюмінію Хлору

Гелію

віддавати

Неону

приєднувати

Аргону

віддавати

Неону

віддавати

Аргону

приєднувати

Атоми всіх елементів, окрім інертних, під час утворення хімічного зв’язку прагнуть змінити електронну оболонку до конфігурації найближчого до них інертного елемента, віддаючи або приєднуючи електрони.

 

Вправа 3. Визначте, скільки електронів можуть віддати атоми Літію, Магнію, Калію, Алюмінію, Фосфору, Хлору.

Літію Магнію Калію Алюмінію Фосфору Хлору
один два один три п'ять сім

Атоми хімічних елементів віддають тільки валентні електрони (ті, що містяться на зовнішньому енергетичному рівні). На кількість валентних електронів хімічного елемента головної підгрупи вказує номер групи, в якій він розміщений. Зверніть увагу, що атоми металічних елементів віддають електрони, а атоми неметалічних - можуть приєднувати і віддавати електрони.

Інші завдання дивись тут...

 

Загрузка...