Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання
1. Який зв’язок називають йонним? Хімічний зв’язок, що виникає в результаті притягання протилежно заряджених йонів, називають йонним.

Наведіть приклади сполук з йонним зв’язком. Йонний зв’язок характерний для основних оксидів (Na2+O-2, , Mg+2O-2), лугів (Na+OH, K+OH) та солей (Na+Сl, K+NO3).
Йонний зв’язок існує в речовинах, утворених елементами зі значною різницею електронегативностей, тобто між типовими металічними і неметалічними елементами.

 

2. Як можна відрізнити йонний зв’язок від ковалентного полярного? Умовно вважають, що зв’язок є йонним, якщо різниця електронегативності елементів ΔEH перевищує 2, якщо ж ΔEH менша за 2, то зв’язок вважають ковалентним полярним.

 

3. Cформулюйте дві відмінності йонного зв’язку від ковалентного.

Йонний зв'язок, на відміну від ковалентного, не можна характеризувати спрямованістю, бо в йонних кристалах кожний йон притягується до всіх протилежно заряджених йонів, розташованих у будь-яких напрямках і на будь-яких відстанях від нього.

У речовинах з йонним зв'язком атоми жорстко не з'єднуються один з одним, а просто притягуються один до одного електростатичними взаємодіями.

 

Завдання для засвоєння матеріалу
Вправа 1. Чим принципово відрізняється ковалентний зв’язок від йонного? Ковалентний зв’язок утворюється за рахунок об'єднання валентних електронів і утворення спільних електронних пар, а йонний  повною передачею електронів від одного атома до другого з перетворенням атомів на різнойменно заряджені йони, причому йони в кристалі між собою не зв’язані жорстко, а притягуються один до одного електростатичними взаємодіями

 

Вправа 2. Наведіть по дві формули сполук, у яких Оксиген утворює зв’язок:
а) йонний; CaO, K2O.

б) ковалентний. H2O, O2.

Ковалентний зв'язок виникає між атомами неметалічних елементів, а йонний - між атомами елементів, що суттєво відрізняються електронегативністю, тобто між типовими металічними і неметалічними елементами.

 

Вправа 3. випишіть з поданого переліку в окремі стовпчики формули сполук H2, HBr, Na2O, CaO, CO2, CO, O2, NO2, K3N, NH3, N2, NF3, F2, OF2, MgF2, у яких хімічний зв’язок:

а) ковалентний неполярний; H2, O2, N2, F2.

б) ковалентний полярний; HBr, CO2, CO, NO2, NH3, NF3, OF2.

в) йонний. Na2O, CaO, K3N, MgF2.

Ковалентний неполярний зв'язок виникає між атомами однакових неметалічних елементів, а ковалентний полярний - між атомами різних неметалічних елементів. Йонний зв'язок виникає між атомами елементів, що суттєво відрізняються електронегативністю, тобто між типовими металічними і неметалічними елементами.

 

Вправа 4. Зобразіть схему утворення йонів на прикладі:

а) калій флуориду KF;

2K+F2 = 2KF

К0 – e → К+
F0 + e → F

б) магній оксиду;

2Mg+O2=2MgO

Mg0 – 2e → Mg+2
O0 + 2e → O–2

в) алюміній броміду AlBr3.

2Al+3Br2=2AlBr3

Al0 – 3e → Al+3
Br0 + e → Br

Вправа 5. На малюнку зображена модель кристалу алюміній флуориду. Визначте, скільки йонів оточує кожний йон Алюмінію та йон Флуору. Кожен йон Алюмінію оточує шість йонів Флуору, а кожен йон Флуору оточує два йони Алюмінію.

 

Вправа 6. Поясніть, чому знання значення електронегативності елементів сполучених атомів дозволяє зробити висновок щодо типу хімічного зв’язку між ними. Бо тип хімічного зв'язку залежить від різниці електронегативностей елементів (ΔEH). Ковалентний неполярний: 0<ΔEH≤0,4, ковалентний полярний:  0,4<ΔEH≤2, йонний: ΔEH>2.

 

Вправа 7*. Поняття «валентність» некоректно застосовувати для елементів у складі йонних сполук. Як ви вважаєте, які принципові відмінності речовин з ковалентним та йонним зв’язком зумовлюють таку некоректність? 

У йонних кристалах кожний йон утворює практично необмежене число йонних зв’язків, адже притягується до всіх протилежно заряджених йонів, розміщених у будь-якому напрямку і на будь-якій відстані від нього, тому поняття про валентність, як про число хімічних зв'язків елемента, в йонних сполуках є некоректне.

У йонних сполуках немає окремих молекул. Формула йонної сполуки означає не склад молекули, а співвідношення позитивних і негативних йонів.

Інші завдання дивись тут...

  • Анюта
    Спасибі что помогли
    19 листопада 2016 10:13
  • Егор
    Спасибо за последний ответ!!!)
    24 листопада 2016 16:18