Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання
Запитання 1

Який зв’язок називають йонним? Хімічний зв’язок, що виникає в результаті притягання протилежно заряджених йонів, називають йонним.

Наведіть приклади сполук з йонним зв’язком. Йонний зв’язок характерний для основних оксидів (Na2+O-2, , Mg+2O-2), лугів (Na+OH, K+OH) та солей (Na+Сl, K+NO3).
Йонний зв’язок існує в речовинах, утворених елементами зі значною різницею електронегативностей, тобто між типовими металічними і неметалічними елементами.

 

Запитання 2

Як можна відрізнити йонний зв’язок від ковалентного полярного? Умовно вважають, що зв’язок є йонним, якщо різниця електронегативності елементів ΔEH перевищує 2, якщо ж ΔEH менша за 2, то зв’язок вважають ковалентним полярним.

 

Запитання 3

Cформулюйте дві відмінності йонного зв’язку від ковалентного.

Йонний зв'язок, на відміну від ковалентного, не можна характеризувати спрямованістю, бо в йонних кристалах кожний йон притягується до всіх протилежно заряджених йонів, розташованих у будь-яких напрямках і на будь-яких відстанях від нього.

У речовинах з йонним зв'язком атоми жорстко не з'єднуються один з одним, а просто притягуються один до одного електростатичними взаємодіями.

 

Завдання для засвоєння матеріалу
Вправа 1

Чим принципово відрізняється ковалентний зв’язок від йонного? Ковалентний зв’язок утворюється за рахунок об'єднання валентних електронів і утворення спільних електронних пар, а йонний  повною передачею електронів від одного атома до другого з перетворенням атомів на різнойменно заряджені йони, причому йони в кристалі між собою не зв’язані жорстко, а притягуються один до одного електростатичними взаємодіями

 

Вправа 2

Наведіть по дві формули сполук, у яких Оксиген утворює зв’язок:
а) йонний; CaO, K2O.

б) ковалентний. H2O, O2.

Ковалентний зв'язок виникає між атомами неметалічних елементів, а йонний - між атомами елементів, що суттєво відрізняються електронегативністю, тобто між типовими металічними і неметалічними елементами.

 

Вправа 3

Випишіть з поданого переліку в окремі стовпчики формули сполук H2, HBr, Na2O, CaO, CO2, CO, O2, NO2, K3N, NH3, N2, NF3, F2, OF2, MgF2, у яких хімічний зв’язок:

 

а) ковалентний неполярний; H2, O2, N2, F2.

б) ковалентний полярний; HBr, CO2, CO, NO2, NH3, NF3, OF2.

в) йонний. Na2O, CaO, K3N, MgF2.

Ковалентний неполярний зв'язок виникає між атомами однакових неметалічних елементів, а ковалентний полярний - між атомами різних неметалічних елементів. Йонний зв'язок виникає між атомами елементів, що суттєво відрізняються електронегативністю, тобто між типовими металічними і неметалічними елементами.

 

Вправа 4

Зобразіть схему утворення йонів на прикладі:

калій флуориду KF магній оксиду алюміній броміду AlBr3

2K+F2 = 2KF

К0 – e → К+
F0 + e → F

2Mg+O2=2MgO

Mg0 – 2e → Mg+2
O0 + 2e → O–2

2Al+3Br2=2AlBr3

Al0 – 3e → Al+3
Br0 + e → Br

Вправа 5

На малюнку зображена модель кристалу алюміній флуориду. Визначте, скільки йонів оточує кожний йон Алюмінію та йон Флуору. Кожен йон Алюмінію оточує шість йонів Флуору, а кожен йон Флуору оточує два йони Алюмінію.

 

Вправа 6

Поясніть, чому знання значення електронегативності елементів сполучених атомів дозволяє зробити висновок щодо типу хімічного зв’язку між ними. Бо тип хімічного зв'язку залежить від різниці електронегативностей елементів (ΔEH). Ковалентний неполярний: 0<ΔEH≤0,4, ковалентний полярний:  0,4<ΔEH≤2, йонний: ΔEH>2.

 

Вправа 7

Поняття «валентність» некоректно застосовувати для елементів у складі йонних сполук. Як ви вважаєте, які принципові відмінності речовин з ковалентним та йонним зв’язком зумовлюють таку некоректність? 

У йонних сполуках кількість зв'язків між йонами залежить від будови кристалічних ґраток, може бути різною і не пов'язана з числом електронів на зовнішньому електронному рівні, тому поняття «валентність» некоректно застосовувати для елементів у складі йонних сполук. 

У йонних сполуках немає окремих молекул. Формула йонної сполуки означає не склад молекули, а співвідношення позитивних і негативних йонів.

Інші завдання дивись тут...

  • Анюта
    Спасибі что помогли
    19 листопада 2016 10:13
  • Егор
    Спасибо за последний ответ!!!)
    24 листопада 2016 16:18