Інші завдання дивись тут...

У всіх завданнях ГДЗ з хімії

сірим кольором дається відповідь, а зеленим  пояснення.

Контрольні запитання
1. Дайте визначення поняттям «кількість речовини» та «моль».

Кількість речовини — фізична величина, що показує число структурних одиниць речовини (атомів, молекул, йонів).

Одиниця кількості речовини (моль) — це така кількість речовини, що містить 6,021023 структурних одиниць цієї речовини (атомів, молекул, йонів).

 

2. Яку розмірність має стала Авогадро? 1/моль або моль-1

Чому дорівнює її значення? NА=6,021023моль-161023моль-1

 

4. Наведіть формулу для обчислення кількості речовини за відомим числом частинок. n=N/NA

 

Завдання для засвоєння матеріалу
Вправа 1. У ложці води міститься близько 0,5 моль речовини. Обчисліть число молекул води в ложці.

Відомо: n(Н2О)=0,5 моль

Знайти: N(Н2О)-?

Розв'язування

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою: n=N/NA, де NА - стала Авогадро.

N(Н2О)=n(H2O)NA=0,5 моль61023моль-1=31023

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

в 1 моль води міститься 61023 молекул Н2О, тоді

в 0,5 моль води ― х молекул Н2О.

х=0,5 моль  61023 молекул : 1 моль=31023 молекул

Відповідь: у ложці 31023 молекул води

 

Вправа 2. У склянку вміщується близько 1,5 моль цукру. Обчисліть число молекул цукру в склянці.

Відомо: n(цукру)=1,5 моль

Знайти: N(цукру)-?

Розв'язування

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою: n=N/NA, де NА - стала Авогадро.

N(цукру)=n(цукру)NA=1,5 моль61023моль-1=91023 молекул

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

в 1 моль цукру міститься 61023 молекул, тоді

в 1,5 моль цукру  х молекул.

х=1,5 моль  61023 молекул : 1 моль=91023 молекул

Відповідь: у склянці 91023 молекул цукру

 

Вправа 3. У повітряній кулі міститься близько 0,9•1023 молекул азоту. Обчисліть кількість речовини азоту (у молях).

Відомо: N(N2)=0,91023молекул

Знайти: n(N2)-?

Розв'язування

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою: n=N/NA, де NА - стала Авогадро.

n(N2)=N(N2)/NA=0,91023:61023моль-1=0,15 моль

ІІ спосіб

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

61023 молекул N2 міститься в 1 моль азоту, тоді

0,91023 молекул N2  в х моль азоту.

х=1 моль  0,91023 молекул : 61023 молекул=0,15 моль

Відповідь: 0,15 моль азоту

 

Вправа 4. Визначте кількість речовини атомів Оксигену, що міститься у вуглекислому газі CO2 кількістю:

а) 0,5 моль;

Молекула СО2 складається з 2 атомів Оксигену, тому в 1 моль вуглекислого газу СО2 міститься 2 моль атомів Оксигену, а в 0,5 моль цієї сполуки кількість речовини атомів у 0,5 разів більша: 20,5 моль=1 моль.

б) 2 моль.

Молекула СО2 складається з 2 атомів Оксигену, тому в 1 моль вуглекислого газу СО2 міститься 2 моль атомів Оксигену, а в 2 моль цієї сполуки кількість речовини атомів у 2 рази більша: 22 моль=4 моль.

 

Вправа 5. Обчисліть кількість речовини озону O3, якщо відомо, що число атомів Оксигену в ньому становить:

а) 31023;

Відомо: N(О)=31023

Знайти: n(О3)-?

Розв'язування

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою: n=N/NA, де NА - стала Авогадро.

n(О)=N(O)/NA=31023 61023моль-1=0,5 моль

Молекула озону О3 складається з трьох атомів Оксигену, тому в 1 моль озону О3 міститься 3 моль атомів Оксигену. Отже, 1 моль атомів Оксигену міститься в 1/3 моль озону, а 0,5 моль атомів Оксигену міститься у кількості речовини озону у 0,5 разів більшій:

n(O3)=1/3n(O)=0,5 моль:3=0,17 моль

ІІ спосіб

Молекула озону О3 складається з трьох атомів Оксигену, тому кількість молекул буде втричі меншою, ніж кількість атомів:

N(O3)=N(O):3=31023 : 3=11023

Кількість речовини обчислюємо за формулою: n=N/NA, де NА - стала Авогадро.

n(О3)=N(O3)/NA=11023 61023моль-1= 0,17 моль

Відповідь: n(О3)=0,17 моль

 

б) 0,61019;

Відомо: N(О)=0,61019 

Знайти: n(О3)-?

Розв'язування

І спосіб

Кількість речовини обчислюємо за формулою: n=N/NA, де NА - стала Авогадро.

n(О)=N(O)/NA=0,61019 61023моль-1=0,110-4 моль

Молекула озону О3 складається з трьох атомів Оксигену, тому в 1 моль озону О3 міститься 3 моль атомів Оксигену. Отже, 1 моль атомів Оксигену міститься в 1/3 моль озону, а 0,1•10-4 моль атомів Оксигену міститься у кількості речовини озону у 0,1•10-4 разів більшій:

n(O3)=1/3n(O)=0,110-4 моль:3=0,03310-4 моль=3,310-6 моль

ІІ спосіб

Молекула озону О3 Складається з трьох атомів Оксигену, тому кількість молекул буде втричі меншою, ніж кількість атомів:

N(O3)=N(O):3=0,61019 : 3=0,21019

Кількість речовини обчислюємо за формулою: n=N/NA, де NА - стала Авогадро.

n(О3)=N(O3)/NA=0,21019:61023моль-1=0,03310-4моль=3,310-6 моль

Відповідь: n(О3)=3,310-6 моль

 

в) 3 моль;

Молекула озону О3 складається з 3 атомів Оксигену, тому в 1 моль озону O3 міститься 3 моль атомів Оксигену. 

Відповідь: n(О3)=1 моль

 

г) 0,18 моль.

Відомо: n(О)=0,18 моль

Знайти: n(О3)-?

Розв'язування

Молекула озону О3 складається з 3 атомів Оксигену, тому в 1 моль озону О3 міститься 3 моль атомів Оксигену. Отже, 1 моль атомів Оксигену міститься в 1/3 моль озону, а 0,18 моль атомів Оксигену будуть міститися у кількості речовини озону у 0,18 разів більшій:

n(О3)=1/3n(О)=0,18 моль:3=0,06 моль 

Відповідь: n(О3)=0,06 моль

 

Вправа 6. Визначте кількість речовини атомів кожного хімічного елемента, що міститься в 1 моль наведених сполук:

а) Cl2

Молекула хлору Сl2 складається з 2 атомів Хлору, тому в 1 моль хлору Сl2 міститься 2 моль атомів Хлору. 

б) H2SO4

Молекула H2SO4 складається з 2 атомів Гідрогену, 1 атома Сульфуру та 4 атомів Оксигену, тому в 1 моль сполуки H2SO4  міститься 2 моль атомів Гідрогену, 1 моль атомів Сульфуру та 4 моль атомів Оксигену.

в) H3PO4

Молекула H3РO4 складається з 3 атомів Гідрогену, 1 атома Фосфору та 4 атомів Оксигену, тому в 1 моль сполуки H3РO4  міститься 3 моль атомів Гідрогену, 1 моль атомів Фосфору та 4 моль атомів Оксигену.

г) Fe2O3

Формульна одиниця Fe2O3 складається з 2 йонів Феруму та 3 йонів Оксигену, тому в 1 моль сполуки Fe2O3 міститься 2 моль йонів Феруму та 3 моль йонів Оксигену.

д) Ca(OH)2

Формульна одиниця Са(OН)2 складається з 1 йона Кальцію, 2 йонів Оксигену та 2 йонів Гідрогену, тому в 1 моль сполуки Са(OН)2 міститься 1 моль йонів Кальцію, 2 моль йонів Оксигену та 2 моль йонів Гідрогену.

Для речовин молекулярної будови такими частинками є молекули, а для речовин немолекулярної будови такими частинками можуть бути атоми або йони.

Інші завдання дивись тут...

  • ㅋㅋ
    Велике дякую розробникам! Є всі книги які мені потрібно.
    15 грудня 2020 22:08
  • антіхімік
    оксана віталівна в мене пальці від вашої хімії кров'яні
    13 січня 2022 17:23