Інші завдання дивись тут...

Розв'язування експериментальних задач

Обладнання: штатив із пробірками.

Реактиви: розчини: нітратна кислота, кальцій гідроксид, кальцій хлорид, натрій сульфіт, натрій сульфат, барій хлорид, барій гідроксид, барій нітрат, аргентум нітрат, натрій хлорид, метиловий оранжевий.

ДОСЛІД 1.

Ґрунтуючись на схемі генетичного зв'язку між класами неорганічних сполук, запропонуйте по три способи добування кальцій сульфіту і барій сульфату. Добудьте кожну сіль не менш як двома способами, використовуючи видані вам реактиви.

Добування кальцій сульфіту не менш як двома способами

ХІД РОБОТИ

1. У дві пробірки наливаємо по 1–2 мл розчину кальцій хлориду.

2. У першу пробірку додаємо стільки ж розчину натрій сульфіту, у другу — натрій гідроксиду.

3. Що спостерігаєте? У двох пробірках спостерігаємо утворення прозорого кристалічного осаду СаSO3.

4. Складіть рівняння реакцій.

CaCl2 + Na2SO3 = CaSO3↓ + 2NaCl

Ca(OH)2 + Na2SO3 = CaSO3↓ + 2NaOH

5. Висновок: сіль кальцій сульфіту добули двома способами:

- реакцією обміну між відповідними солями в розчині.

- дією сильної основи Са(ОН)2, що має всі властивості лугів, на розчини сульфітів. 

Добування барій сульфату не менш як двома способами

ХІД РОБОТИ

1. У три пробірки наливаємо по 1–2 мл розчину натрій сульфату.

2. У першу пробірку додаємо стільки ж розчину барій хлориду, у другу — барій нітрату, у третю - барій гідроксиду.

3. Що спостерігаєте? У  трьох пробірках спостерігаємо утворення білого кристалічного осаду BaSO4.

4. Складіть рівняння реакцій.

Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓ + 2NaCl

Na2SO4 + Ba(NO3)2= BaSO4↓ + 2NaNO3

Na2SO4 + Ba(OH)2= BaSO4↓ + 2NaOH

5. Висновок: сіль барій сульфату добули реакціями обміну:

- між відповідними солями в розчині;

дією лугу Bа(ОН)2 на розчини сульфатів.

 

ДОСЛІД 2.

У трьох пронумерованих пробірках містяться розчини нітратної кислоти, барій нітрату та аргентум (І) нітрату. Використовуючи мінімальне число реактивів, визначте вміст кожної пробірки. 

ХІД РОБОТИ

1. Уміст кожної пробірки розділяємо на дві порції.

2. До вмісту кожної пробірки першої порції добавляємо по 1–2 краплі індикатора метилового оранжевого.

3. Що спостерігаєте? У першій пробірці першої порції індикатор змінює забарвлення на червоне, у двох інших пробірках  - ніяких змін не спостерігаємо. Отже, у пробірці №1 міститься нітратна кислота. 

4. До вмісту двох пробірок другої порції добавляємо по 1–2 мл розчину барій хлориду. 

5. Що спостерігаєте? У першій з двох пробірок спостерігаємо утворення білого сирнистого осаду. Отже, у пробірці №2 міститься аргентум (І) нітрат. 

6. Складіть рівняння тих реакцій, що відбуваються.

2AgNO3 + BaCl2 = 2AgCl + Ba(NO3)2

Висновок. Індикатор змінює забарвлення за наявності кислот, і це відбувається в першій пробірці першої порції. Отже, у пробірці №1 — нітратна кислота. Білий драглистий осад утворюється при додаванні барій хлориду тільки у першій пробірці другої порції, тому у пробірці №2 міститься аргентум (І) нітрат. Методом виключення робимо висновок, що в пробірці №3 — барій нітрат. 

Дослідження можна оформити у вигляді таблиці.

Проведені дії Пробірка 1 Пробірка 2 Пробірка 3

1 порція:

додаємо розчин

метилового

оранжевого

індикатор змінює

забарвлення

на червоне

забарвлення

не змінюється

забарвлення

не змінюється

2 порція:

додаємо розчин

барій хлориду

 -

випадає білий

сирнистий осад

змін не

відбувається

Висновок

експериментів

нітратна

кислота

аргентум (І)

нітрат

барій нітрат

Інші завдання дивись тут...