Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

Запитання 1

Які основи називають лугами? Розчинні у воді основи називаються лугами.

 

Запитання 2

Порівняйте фізичні властивості лугів та нерозчинних гідроксидів. 

Усі основи (луги та нерозчинні гідроксиди) є твердими речовинами, без запаху, не проводять електричний струм. Проте луги розчиняються у воді, милкі на дотик, їх розчини й розплави проводять електричний струм, а нерозчинні гідроксиди не розчиняються у воді.Залежно від металічного елемента, що утворює гідроксид, основи можуть бути різного кольору, але більшість гідроксидів — це білі речовини.

Всі основи є речовинами з йонними кристалічними ґратками з відповідними фізичними властивостями.

 

Запитання 3

Приклади лугів: калій гідроксид КОН, натрій гідроксид NaOH

Приклади нерозчинних гідроксидів: ферум (ІІ) гідроксид Fe(OH)2, ферум (ІІІ) гідроксид Fe(OH)3

 

Запитання 4

Опишіть застосування кальцій гідроксиду та натрій гідроксиду. 

Кальцій гідроксид (гашене вапно) використовують в будівництві для приготування будівельних сумішей; суспензією кальцій гідроксиду у воді (вапняним молоком) навесні обмазують стовбури дерев, щоб захистити від мурах; суміш кальцій гідроксиду разом з кальцій оксидом (негашеним вапном) використовують для очищення цукру на цукрових заводах.

Натрій гідроксид (їдкий натр, або каустична сода) використовують у виробництві твердого мила, а також ліків, виготовлення скла, штучних барвників, паперу, синтетичних волокон та очищення нафти; 40%-й розчин натрій гідроксиду є засобом для очищення каналізаційних труб.

 

Запитання 5 У складі основ обов’язково міститься:

а) гідроксильна група;

б) кислотний залишок;

в) йони Кальцію.

Відповідь: а)

 

Запитання 6 Речовини KОН, Fe(ОН)2, NaОН називають:

а) солями;

б) кислотами; 

в) основами;

г) оксидами.

Відповідь: в)

 

Запитання 7

Формули основ: NaOH, KOH, Fe(OH)3, Fe(OH)2, Ca(OH)2, Ba(OH)2

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1

Як ви вважаєте, формула якої речовини зайва в переліку: Ca(OH)2KOН, Na2О, Сu(OH)2До якого класу неорганічних сполук належить ця речовина? Оксидів

 

Вправа 2

Складіть хімічні формули оксидів та гідроксидів, що утворені елементами: 

Елементи Cu (II) Mn (II) Co (III) Li (I)

Формули оксидів:

CuO

MnO

Co2O3

Li2O

Формули гідроксидів:

CU(OH)2

Mn(OH)2

Co(OH)3

LiOH

Вправа 3

а) гашеним вапном називають кальцій гідроксид Са(ОН)2;

б) вапняною водою називають розчин кальцій гідроксиду Са(ОН)2 у воді (безбарвний прозорий розчин гашеного вапна);

в) вапняним молоком називають концентрований розчин (суспензія) кальцій гідроксиду Са(ОН)2 у воді (змулене у воді гашене вапно);

г) їдким натром називають Натрій гідроксид NaOH;

д) каустичною содою називають Натрій гідроксид NaOH;

е) їдким калі називають Калій гідроксид КОН.

 

Вправа 4

Твердий натрій гідроксид використовують у лабораторіях як осушувач. На якій властивості лугу ґрунтується його застосування? Гігроскопічність (поглинає вологу).

 

Вправа 5

Обчисліть кількість речовини гідроксидів, що містяться:

а) у 10 г натрій гідроксиду;

б) 51,3 г барій гідроксиду;

в) 15,45 г хром (III) гідроксиду.

Відомо: a) m(NaOH)=10 г; б) m(BaOH)=51,3 г; в) m(Cr(OH)3)=15,45 г. 

Знайти: a) n(NaOH)-?; б) n(Ba(OH)2)-?; в) n(Cr(OH)3)-?

Розв'язування

Кількість речовини знаходимо за формулою n=m/M, де М=Mr г/моль.

а) Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40, M(NaOH)=40 г/моль

n(NaOH)=m(NaOH)/M(NaOH)=10 г : 40 г/моль=0,25 моль

б) Mr(Вa(OH)2)=Ar(Вa)+2Ar(O)+2Ar(H)=137+216+21=171, M(Вa(OH)2)=171 г/моль

n(Ва(OH)2)=m(Вa(OH)2)/M(Вa(OH)2)=51,3 г : 171 г/моль=0,3 моль

в) Mr(Cr(OH)3)=Ar(Cr)+3Ar(O)+3Ar(H)=52+316+31=103, M(Cr(OH)3)=103 г/моль

n(Cr(OH)3)=m(Cr(OH)3)/M(Cr(OH)3)=15,45 г : 103 г/моль=0,15 моль

Відповідь: n(NаOH)=0,25 моль; n(Ва(OH)2)=0,3 моль; n(Cr(OH)3)=0,15 моль.

 

Вправа 6

Порівняйте, у якому зразку міститься більше атомів Гідрогену: в купрум (II) гідроксиді масою 19,6 г чи в алюміній (III) гідроксиді масою 11,7 г.

Відомо: m(Cu(OH)2)=19,6 г; m(Al(OH)3)=11,7 г

Знайти: у якому зразку більше атомів?

Розв'язування

Знайдемо кількості речовин у цих зразках за формулою n=m/M, де M=Mr г/моль.

Mr(Cu(OH)2)=Ar(Cu)+2Ar(O)+2Ar(H)=64+216+21=98,

М(Cu(OH)2)=98 г/моль

Mr(Al(OH)3)=Ar(Al)+3Ar(O)+3Ar(H)=27+316+31=78,

М(Al(OH)3)=78 г/моль

n(Cu(OH)2)=19,6 г : 98 г/моль=0,2 моль

n(Al(OH)3)=11,7 г : 78 г/моль=0,15 моль

За формулою визначаємо, що 1 моль Cu(OH)2) містить 2 моль атомів Гідрогену, тому 0,2 моль Cu(OH)2) міститимуть 0,2 моль2=0,4 моль атомів Гідрогену

За формулою визначаємо, що 1 моль Al(OH)3) містить 3 моль атомів Гідрогену, тому 0,15 моль Al(OH)3) міститимуть 0,15 моль3=0,45 моль атомів Гідрогену.

Відповідь: більше атомів міститься у зразку алюміній (III) гідроксиді масою 11,7 г

 

Вправа 7

Обчисліть масові частки металічних елементів у натрій гідроксиді та калій гідроксиді. У якому гідроксиді масова частка металічного елемента більша?

Mr(NaOH)=Ar(Na)+Ar(O)+Ar(H)=23+16+1=40 

ω(Na)=Ar(Na)/Mr(NaOH)=23:40 = 0,575 або,

помноживши це число на 100%, одержимо 57,5%

Mr(КOH)=Ar(К)+Ar(O)+Ar(H)=39+16+1=56

ω(К)= Ar(К)/Mr(КOH)=39:56 = 0,696, або 69,6%

Відповідь: масова частка металічного елемента більша у калій гідроксиді.

Інші завдання дивись тут...