Інші завдання дивись тут...

Контрольні запитання

Запитання 1

Опишіть фізичні властивості кислот. Кислоти являють собою рідини (наприклад, H2SO4, HNO3) або тверді легкоплавкі речовини (наприклад, H3PO4, H2SiO3), майже всі кислоти безбарвні, більшість добре розчияються у воді, розчини мають кислий смак, їдкі (роз'їдають шкіру, тканини тощо).

 

Запитання 2

Які кислоти є розчинами газуватих речовин у воді? Безоксигенові.

 

Запитання 3

Чи використовують у лабораторній практиці чисті кислоти? На практиці зазвичай використовують не чисті кислоти (окрім нерозчинної у воді силікатної кислоти H2SiО3), а їхні розбавлені розчини.

 

Запитання 4

Чи можна відрізнити кислоти від інших речовин за запахом? кольором? смаком? Наведіть приклади. Розбавлені розчини кислот зазвичай не мають запаху, але розчини зі значною концентрацією кислоти мають характерний запах. Усі концентровані розчини безоксигенових кислот мають запах відповідних газів унаслідок їхньої леткості. Наприклад, концентрована йодидна кислота НІ має запах йодоводню, а хлоридна кислота HCl - хлороводню. Майже всі кислоти безбарвні. Усі кислоти кислі на смак (наприклад, оцтова кислота).

 

Запитання 5

Опишіть поширеність неорганічних та органічних кислот у природі. Сульфатна і нітратна кислоти, утворюються під час грози і випадають на землю з дощем; домішки карбонатної кислоти містять води Світового океану, навіть прісна вода завдяки розчиненню в ній вуглекислого газу з повітря; сульфітна кислота міститься в деяких мінеральних джерелах; органічні кислоти містяться в овочах і фруктах (яблучна у яблуках, лимонна у лимонах, виноградна у винограді тощо);  хлоридна кислота в концентрації майже 0,6 % міститься у шлунковому соці; молочна кислота утворюється у м'язах при надмірних фізичних навантаженнях, а також у разі скисання молока, квашення капусти; мурашина кислота міститься в отрутах мурах та бджіл, а також у волосках пекучої кропиви тощо.

 

Запитання 6

Опишіть застосування кислот у промисловості та побуті. Сульфатну кислоту  використовують для виготовлення пального, мінеральних добрив, мийних засобів, ліків, барвників, вибухових речовин, акумуляторів, сірників тощо; нітратну кислоту - мінеральних добрив, ракетного палива, ліків, вибухових речовин, лаків, фарб тощо; ортофосфатну кислоту - мінеральних добрив, протикорозійних покриттів для металів, стоматологічних препаратів, напоїв тощо; хлоридну кислоту - для обробки та добування металів, у виробництві цукру та виноробстві, для виготовлення мийних засобів, ліків, барвників, пластмас тощо. Чимало кислот (оцтова, лимонна, винна) використовують у харчовій промисловості, як смакові приправи для надання кислого смаку, так і як консерванти для вповільнення псування продуктів.

У побуті використовують оцет - 6% або 9% водний розчин оцтової кислоти - для консервування та маринування, при випічці. В кожній домашній аптечці є аскорбінова кислота (вітамін С), ацетилсаліцилова кислота (аспірин) і боратна кислота (її спиртовий розчин використовують для дезінфекції).

 

Запитання 7

Чому під час заготівки овочів на зиму господарки використовують як консервант розчин оцтової, щавлевої або лимонної кислоти? Під дією цих органічних кислот гинуть більшість шкідливих мікроорганізмів, що потрапили у продукти, таким чином ці кислоти уповільнюють їх псування.

 

Завдання для засвоєння матеріалу

Вправа 1

Складіть формули кислот, з яких утворені солі: K2CO3, Na3PO4, Fe(NO3)3K2SiО3.

H2CO3, H2PO4, HNO3, H2SiO3

 

Вправа 2

Як ви вважаєте, формула якої сполуки «зайва» в переліку: Н2CO3, KОНН23, Н24, HCl? До якого класу неорганічних сполук вона належить? Гідроксидів

 

Вправа 3

Обчисліть відносну густину гідроген хлориду:

а) за воднем;

Мr(HCl)=Ar(H)+Ar(Cl)=1+35,5=36,5, тому М(HCl)=36,5 г/моль

Мr2)=2•Ar(Н)=21=2, тому М(Н2)=2 г/моль

DН2(HCl)=М(HCl)/М(Н2)=36,5 г/моль : 2 г/моль=18,25

б) повітрям;

М(HCl)=36,5 г/моль, М(повітря)=2 г/моль

Dповітря(HCl)=М(HCl)/М(повітря)=36,5 г/моль : 29 г/моль=1,3

в) гелієм.

М(HCl)=36,5 г/мольМ(He)=4 г/моль

DНе(HCl)=М(HCl)/М(Не)=36,5 г/моль : 4 г/моль=9,1

 

Вправа 4

Обчисліть, у якому зразку міститься більше атомів Оксигену:

а) 3,7 моль Н24 чи 100 г CaO;

Відомо: n(H2SO4)=3,7 моль, m(CaO)=100 г           

Знайти: у якому зразку більше атомів?

Розв’язування

У одній молекулі Н24 міститься 4 атоми Оксигену, тому в 3,7 моль H24 буде міститися у чотири рази більше моль атомів Оксигену, тобто 14,8 моль.

n1(O)=4n(H2SO4)=43,7 моль=14,8 моль

Обчислюємо кількість речовини СаО масою 100 г за формулою n=m/M.

Mr(CaO)=Ar(Ca)+Ar(O)=40+16=56, М(СаО)=56 г/моль

n(CaO)=m(CaO)/M(CaO)=100 г : 56 г =1,8 моль

У одній молекулі CaO міститься 1 атом Оксигену, тому в 1,8 моль CaO буде міститися 1,8 моль атомів Оксигену.

n2(O)=n(CaO)=1,8 моль

Обчислюємо число атомів за формулою N=nNA, де NА = 6,021023 моль-1.

N1(O)=n(O)NA=7,4 моль6,021023 моль-1=44,51023

N2(O)=n(O)NA=1,8 моль6,021023 моль-1=10,81023

N1(O)>N2(O)

Відповідь: атомів більше у порції H2SO4

б) 78,4 л CO2 чи 4,2 моль NaOH.

Відомо: V(CO2)=78,4 л, n(NaOH)=4,2 моль         

Знайти: у якому зразку більше атомів?

Розв’язування

У одній формульній одиниці NaOH міститься 1 атом Оксигену, тому в 4,2 моль NaOH буде міститися 4,2 моль атомів Оксигену.

n1(O)=n(NaOH)=4,2 моль

Обчислюємо кількість речовини СО2 об'ємом 78,4 л за формулою n=V/VM, де V-постійна величина і за н.у. чисельно дорівнює 22,4 л/моль.

n(CO2)=78,4 л : 22,4 л/моль=3,5 моль

У одній молекулі СО2 міститься 2 атоми Оксигену, тому в 3,5 моль СО2 буде міститися удвічі більше моль атомів Оксигену, тобто 7 моль.

n2(O)=2n(СО2)=23,5 моль=7 моль

Обчислюємо число атомів за формулою N=nNA, де NА - стала Авогадро і дорівнює 6,021023 моль-1.

N1(O)=n1(O)NA=4,2 моль6,021023 моль-1=25,281023

N2(O)=n2(O)NA=7 моль6,021023 моль-1=42,141023

Відповідь: більше атомів у порції CO2

 

Вправа 5

Масова частка сульфатної кислоти в розчині становить 4,9%. Обчисліть кількість речовини цієї кислоти в такому розчині масою 200 г.

Відомо: m(розчину)=200 г, ω(H2SO4)=4,9%

Знайти: n(H2SO4)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Обчислюємо масу сульфатної кислоти в розчині:

m(H2SO4)=m(розчину)ω(КОН):100%=280 г4%:100%= 11,2 г

2. Обчислюємо кількість речовини H2SO4 масою 112 г за формулою n=m/M, де М=Mrг/моль

Мг(Н2SO4)=2Ar(H)+Ar(S)+4Ar(O)=21+32+416=98, М(H2SO4)=98 г/моль,

n(H2SO4)=m(H2SO4):M(H2SO4)=11,2 г : 98 г/моль=0,1 моль

ІІ спосіб

Масова частка речовини в будь-якому розчині показує масу розчиненої речовини, що міститься  у 100 г розчину, тому для визначення маси речовини у всьому розчині складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

у 100 г розчину міститься 4,9 г речовини H2SO4,тоді

у 200 г розчину  х г речовини H2SO4

100 г / 200 г = 4,9 г / х г, тому х г  100 г = 4,9 г  200 г

х=m(H2SO4)=4,9 г  200 г : 100 г =9,8 г

Беремо до уваги те, що маса 1 моль речовини чисельно дорівнює молярній масі речовини.

Мг(Н2SO4)=2Ar(H)+Ar(S)+4Ar(O)=21+32+416=98, М(H2SO4)=98 г/моль

98 г сульфатної кислоти міститься в 1 моль, тоді

9,8 г сульфатної кислоти  в х моль

Складаємо пропорцію для обчислення кількості речовини і розв'язуємо її.

98 г / 9,8 г = 1 моль / х моль, звідси х моль • 98 г = 1 моль  9,8 г

х=n(H2SO4)=1 моль • 9,8 г : 98 г=0,1 моль

Відповідь: n(H2SO4)=0,1 моль

Інші завдання дивись тут...