Інші завдання дивись тут...

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №2 2016

Дія водних розчинів лугів на індикатори

Обладнання: штатив із пробірками, піпетки.

Реактиви: натрій гідроксид, калій гідроксид, вода, метиловий оранжевий, фенолфталеїн, лакмус, універсальний індикатор.

ХІД РОБОТИ

1. Розглядаємо видані нам у пробірках зразки гідроксидів Натрію і Калію. Визначаємо агрегатний стан: тверді речовини. 

2. Доливаємо до кожної пробірки по 3 мл води та акуратно перемішуємо, постукуючи по пробірці пальцем. Спостерігаємо, що зразки гідроксидів розчиняються у воді. Робимо висновок, що ці речовини розчинні. Отримані результати підтверджуються з даними таблиці розчинності: KOH i NaOH - "р".  

3. Розділимо уміст кожної пробірки на чотири частини. Додаємо по 2–3 краплі: у першу пробірку — розчину лакмусу, у другу — метилового оранжевого, у третю — фенолфталеїну, а в четверту — універсального індикатору. Спостерігаємо зміну забарвлення розчинів. У пробірці, де був лакмус розчин став синій, метиловий оранжевий - жовтий, фенолфталеїн - малиновий, універсальний індикатор - синій.

4. Робимо висновок щодо можливості виявлення лугів індикаторами. Водні розчини лугів змінюють колір індикаторів однаково: лакмус і універсальний індикатор синіють, метиловий оранжевий стає жовтим, фенолфталеїн - малиновим. Дія розчинів лугів на індикатори є універсальною. За допомогою індикаторів можна виявити наявність лугу у розчині. 

 

ЛАБОРАТОРНИЙ ДОСЛІД №3 2016 / №2 2021

Взаємодія лугів з кислотами в розчині

Обладнання: штатив із пробірками, піпетки.

Реактиви: розчини натрій гідроксиду, фенолфталеїну, сульфатної кислоти.

ХІД РОБОТИ

1. Наливаємо в пробірку натрій гідроксид об’ємом 1–2 мл і додаємо 1–2 краплі розчину фенолфталеїну. Спостерігаємо зміну забарвлення розчину, розчин стає малиновий.

2. Доливаємо до лугу краплинами розчин сульфатної кислоти, доки розчин знебарвиться. Зникнення забарвлення індикатора свідчить про те, що відбулася хімічна реакція

3. Складіть рівняння реакції. 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O

4. Зробіть висновок щодо ознак реакції нейтралізації та можливості доведення факту нейтралізації лугу. У результаті реакції нейтралізації утворилася сіль і вода, зник луг, тому індикатор набув кольору нейтрального середовища: став безбарвним.

Інші завдання дивись тут...