Інші завдання дивись тут...

Реакція обміну між солями в розчині

Обладнання: штатив із пробірками.

Реактиви: розчини натрій карбонату, кальцій хлориду, натрій сульфату, калій нітрату.

ХІД РОБОТИ

1. У три пробірки наливаємо по 1–2 мл розчину кальцій хлориду.

2. У першу пробірку додаємо стільки ж розчину натрій карбонату, у другу — натрій сульфату, у третю — калій нітрату.

3. Що спостерігаєте? Спостерігаємо утворення білого осаду у двох перших пробірках, у третій пробірці ніяких змін не спостерігаємо.

4. Складіть рівняння тих реакцій, що відбуваються.

CaCl2 + Na2CO3 = CaCO3↓ + 2NaCl

CaCl2 + Na2SO4 = CaSO4↓ + 2NaCl

CaCl2 + KNO3 - реакція не відбувається.

5. Висновок: реакція обміну між солями в розчині відбувається за умови: якщо обидві початкові солі розчинні у воді, а серед продуктів реакції одна із солей нерозчинна у воді.

Інші завдання дивись тут...