Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до робочого зошита Савчин М.М. "Хімія 8 клас"

2019, 2018 і 2016 років видання

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не використовувати на інших сайтах!

ЗМІСТ ПОСІБНИКІВ 2019, і 2018 РОКІВ ВИДАННЯ

2016 року видання дивись нижче 

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І

ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д.І.МЕНДЕЛЄЄВА.

БУДОВА АТОМА

Сторінка 8. Лужні елементи

Сторінка 10. Інертні елементи

Сторінка 13. Будова атома. Склад атомних ядер

Сторінка 16. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів №1-20

Сторінка 21. Залежність властивостей елементів та сполук від електронної будови

Сторінка 25. Періодичний закон і періодична система Д.І.Менделєєва

Сторінка 30. Періодична система хімічних елементів. Структура періодичної системи

Сторінка 34. Взаємозв'язок між місцем у періодичній системі і властивостями сполук

Сторінка 37. Характеристика хімічних елементів № 1-20 за розміщенням і будовою

Сторінка 40  Узагальнення знань з теми 1

Сторінка 41 Домашня контрольна робота

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

Сторінка 46. Природа хімічного зв'язку. Електронегативність атомів елементів

Сторінка 47. Ковалентний зв'язок. Полярний і неполярний ковалентні зв'язки

Сторінка 51. Йони. Йонний зв'язок, механізм його утворення

Сторінка 56. Лабораторний дослід №1 Ознайомлення з властивостями речовин

Сторінка 56. Кристалічні ґратки: атомні, молекулярні та йонні кристали

Сторінка 59. Узагальнення знань з теми 2

Сторінка 60. Домашня контрольна робота з теми 2

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

Сторінка 62. Кількість речовини. Самостійна робота
Сторінка 64. Кількість речовини. Домашнє завдання

Сторінка 65. Обчислення кількості речовини за певним числом молекул

Сторінка 67. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини

Сторінка 68. Обчислення кількості речовини за відомою масою

Сторінка 72. Обчислення об'єму певної маси або кількості речовини за н.у.

Сторінка 74. Відносна густина газів. Обчислення з використанням відносної густини
Сторінка 76. Узагальнення знань з теми 3.

Сторінка 77. Домашня контрольна робота з теми 3

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Сторінка 80. Оксиди, склад, номенклатура, класифікація оксидів

Сторінка 83. Кислоти, їх склад, номенклатура, класифікація

Сторінка 86. Основи, їх склад, номенклатура, класифікація

Сторінка 90. Солі, їх склад, номенклатура, класифікація

Сторінка 94. Фізичні та хімічні властивості оксидів

Сторінка 98. Поширення оксидів в природі. Способи добування оксидів

Сторінка 103. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму та кількості речовини

Сторінка 107. Розрахунки за хімічними рівняннями. Самостійна робота

Сторінка 108. Розрахунки за хімічними рівняннями. Домашнє завдання

Cторінка 110. Лабораторний дослід №2 Взаємодія хлоридної кислоти з металами

Сторінка 111. Фізичні та хімічні властивості кислот

Сторінка 113. Хімічні властивості кислот: взаємодія з основами та солями

Сторінка 115. Задачі для самостійного розв'язування

Сторінка 117. Лабораторний дослід №3 Взаємодія лугів з кислотами в розчині

Сторінка 118. Фізичні та хімічні властивості основ. Реакції нейтралізації

Сторінка 121. Хімічні властивості основ: взаємодія лугів з солями

Сторінка 124. Фізичні та хімічні властивості амфотерних гідроксидів

Сторінка 128. Тренувальні вправи, домашнє завдання

Сторінка 131. Лабораторний дослід №4 Взаємодія солей з металами в розчині

Сторінка 132. Фізичні та хімічні властивості середніх солей. Самостійна робота

Сторінка 132. Лабораторний дослід №5 Взаємодія солей з лугами у водному розчині

Сторінка 133. Властивості солей. Домашнє завдання

Сторінка 135. Лабораторний дослід №6 Реакції обміну між солями в розчині
Сторінка 136. Хімічні властивості солей: взаємодія між двома солями в розчині

Сторінка 139. Тренувальні вправи. Хімічні властивості солей. Самостійна робота

Сторінка 142. Лабораторний дослід №7. Розв'язування експериментальних задач

Сторінка 144. Генетичні зв'язки між основними класами неорганічних сполук

Сторінка 147. Узагальнення знань і вмінь з теми "Основні класи неорганічних сполук"

Сторінка 148. Узагальнення теоретичних знань "Хімічні властивості оксидів та кислот"

Сторінка 149. Узагальнення теоретичних знань "Хімічні властивості основ і солей"

Сторінка 150. Домашня контрольна робота з теми 4

-------------------------------------------------------------------------------

ЗМІСТ ПОСІБНИКА 2016 РОКУ ВИДАННЯ

2018 і 2019 років видання дивись вище

ТЕМА 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І

ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д.І.МЕНДЕЛЄЄВА.

БУДОВА АТОМА

Сторінка 8. Лужні елементи

Сторінка 11. Інертні елементи

Сторінка 14. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва

Сторінка 18. Періодична система хімічних елементів. Структура періодичної системи

Сторінка 21. Будова атома. Склад атомних ядер

Сторінка 24. Ізотопи. Нуклід

Сторінка 27. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів 1-3 періодів

Сторінка 32. Залежність характеру елементів та від електронної будови атомів

Сторінка 37. Взаємозв'язок між місцем елементів у періодичній системі і властивостями

Сторінка 40. Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем і будовою

Сторінка 43  Узагальнення знань з теми 1

Сторінка 44 Домашня контрольна робота

ТЕМА 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

Сторінка 49. Природа хімічного зв'язку. Електронегативність атомів елементів

Сторінка 51. Ковалентний зв'язок. Полярний і неполярний ковалентні зв'язки

Сторінка 54. Йони. Йонний зв'язок, механізм його утворення

Сторінка 58. Лабораторний дослід №1 Ознайомлення з властивостями речовин

Сторінка 59. Кристалічні ґратки: атомні, молекулярні та йонні кристали

Сторінка 62. Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення

Сторінка 63. Складання формул бінарних сполук за відомими ступенями окиснення

Сторінка 65. Узагальнення знань з теми 2

Сторінка 66. Домашня контрольна робота з теми 2

ТЕМА 3. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ

Сторінка 70. Кількість речовини. Моль - одиниця кількості речовини. Число Авогадро
Сторінка 71. Кількість речовини. Моль - одиниця кількості речовини. Число Авогадро

Сторінка 72. Обчислення кількості речовини за певним числом молекул 

Сторінка 74. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини

Сторінка 75 Обчислення кількості речовини за відомою масою

Сторінка 77. Обчислення об'єму певної маси або кількості речовини за н.у.

Сторінка 81. Відносна густина газів. Обчислення відносної густини газів
Сторінка 83. Узагальнення знань з теми 3.

Сторінка 84. Домашня контрольна робота з теми 3

ТЕМА 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Сторінка 87. Оксиди, склад, номенклатура, класифікація оксидів

Сторінка 91. Кислоти, їх склад, номенклатура, класифікація

Сторінка 94. Основи, їх склад, номенклатура, класифікація

Сторінка 98. Солі, їх склад, номенклатура, класифікація

Сторінка 101. Фізичні та хімічні властивості оксидів

Сторінка 105. Поширення оксидів в природі. Способи добування оксидів

Сторінка 109. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму та кількості речовини

Сторінка 114. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму та кількості речовини

Сторінка 115. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму та кількості речовини

Сторінка 117. Лабораторний дослід №2 Дія розчинів кислот на індикатори

Cторінка 118. Лабораторний дослід №3 Взаємодія хлоридної кислоти з металами

Сторінка 119Фізичні та хімічні властивості кислот

Сторінка 121. Хімічні властивості кислот (реакції з основами та солями-реакції обміну)

Сторінка 123. Задачі для самостійного розв'язування

Сторінка 125. Лабораторний дослід №4 Дія водних розчинів лугів на індикатори

Сторінка 126. Лабораторний дослід №5 Взаємодія розчинів лугів з кислотами

Сторінка 127. Фізичні та хімічні властивості основ. Реакції нейтралізації

Сторінка 130. Хімічні властивості основ: взаємодія лугів з солями

Сторінка 133. Фізичні та хімічні властивості амфотерних гідроксидів

Сторінка 137. Способи добування лугів, нерозчинних основ та амфотерних гідроксидів

Сторінка 139. Фізичні та хімічні властивості солей

Сторінка 140. Лабораторний дослід №6 Взаємодія солей з металами в розчині

Сторінка 141. Лабораторний дослід №7 Взаємодія солей з лугами у водному розчині

Сторінка 144. Лабораторний дослід №8 Реакції обміну між солями в розчині
Сторінка 145. Хімічні властивості солей: взаємодія між двома солями в розчині

Сторінка 148. Способи добування солей.

Сторінка 151. Розв'язування експериментальних задач
Сторінка 154. Генетичні зв'язки між основними класами неорганічних сполук

Сторінка 156. Узагальнення знань і вмінь з теми "Основні класи неорганічних сполук"

Сторінка 157. Узагальнення теоретичних знань "Хімічні властивості оксидів та кислот"

Сторінка 158. Узагальнення теоретичних знань "Хімічні властивості основ і солей"

Сторінка 159. Домашня контрольна робота з теми 4

Зеленим кольором у всіх ГДЗ даються пояснення

Інші ГДЗ дивись тут...