Інші завдання дивись тут...

Обладнання: штатив із пробірками, корок з газовідвідною трубкою.

Реактиви: кальцій карбонат, порошок заліза, 5%-й розчин хлоридної кислоти, розчини сульфатної кислоти, натрій або калій гідроксиду, кальцій гідроксиду, натрій хлориду, натрій ортофосфату, аргентум (І) нітрату, кальцій хлориду, натрій карбонату, натрій сульфіту. 

Завдання 1. Добування й хімічні властивості оксидів

Хід роботи

Спостереження, рівняння реакцій

1. У пробірку кладемо  невели

кий шматок кальцій карбонату

(крейди, вапняку або мармуру)

і доливаємо 5%-йрозчин

хлоридної кислоти.

2. Пробірку закриваємо корком

з газовідвідною трубкою.

Вільний кінець трубки занурте

в іншу пробірку з вапняною водою

 

1. У першій пробірці спостерігаємо

появу бульбашок газу, що нагадує

 "закипання" рідини (якісна реакція

на аніони СО32-)

СaCO3  + HCl = CaCl2 + H2O + CO2

2. У другій пробірці спостерігаємо

помутніння вапняної води (якісна

реакція на СО2):

CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O

Завдання 2. Добування і хімічні властивості нерозчинних гідроксидів

Хід роботи Спостереження, рівняння реакцій

1. У пробірку помістіть невелику

кількість порошку заліза (на кін-

чику шпателя) і долийте до нього

1- 2 мл розчину хлоридної кислоти.

2. Після закінченняреакції до добу-

того розчину прилийте 0,5-1 мл

розчину лугу (натрій або калій

гідроксиду) до утворення осаду.

3. До отриманого осаду прили-

вайте невеликими порціями

розчин сульфатної кислоти,

поки осад не зникне.

1. Спостерігаємо виділення бульба-

шок газу - водню:

Fe + 2HCl = FeCl2 + H2

2. Спостерігаємо утворення  осаду

білого кольору:

FeCl2 + 2NaOH = Fe(OH)2 + 2NaCl

або

FeCl2 + 2KOH = Fe(OH)2 + 2KCl

3. Спостерігаємо розчинення осаду:

Fe(OH)2 + H2SO4 = FeSO4 + 2H2O

Завдання 3. Добування і хімічні властивості солей

Хід роботи Спостереження, рівняння реакцій

1. У дві пробірки налийте по

1-2 мл розчинів натрій хло-

риду та натрій ортофосфату.

2. До кожної пробірки долий-

те по 1 мл розчину аргентум

(І) нітрату. 

3. У дві пробірки налийте по 

1-мл розчину кальцій 

хлориду.

4. У першу пробірку долийте

мл розчину натрій карбо-

нату, а в другу — 1 мл роз-

чину натрій сульфіту до

утворення осадів.

5. До кожної пробірки дода-

вайте розчин хлоридної

кислоти, поки осади не

зникнуть.

2. У першій пробірці спостерігаємо

утворення білого сирнистого осаду AgCl↓,

а в другій пробірці - жовтого осаду Ag3PO4:

NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3

Na3PO4 + 3AgNO3 = Ag3PO4 + 3NaNO3

 

4. У двох пробірках спостерігаємо

утворення білого осаду:

CaCl2 + Na2CO3 = 2NaCl + CaCO3

CaCl2 + Na2SO3 = 2NaCl + CaSO3

 

5. У двох пробірках спостерігаємо

виділення бульбашок газу:

СaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2

CaSO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + SO2

ВИСНОВКИ.

1. Добули кислотний оксид взаємодією кислоти з сіллю і довели, що він взаємодіє з основами.

2. Добули нерозчинну основу взаємодією солі відповідного металу з лугом і довели, що нерозчинні основи взаємодіють з кислотами. 

3. Добули сіль реакцією заміщення металу, що стоїть у ряду активності металів до водню, з кислотою. Довели хімічні властивості солей: вступають в реакції обміну з кислотами, лугами, з іншими солями в розчинах за умови утворення осаду, води чи газу. 

Інші завдання дивись тут...

  • Анонім
    Доброго дня, зробіть так, щоб можна було копіювати!
    24 квітня 2023 19:31
  • 1337
    Помогли спасибо
    16 квітня 2024 08:42