Інші завдання дивись тут...

Обладнання: штатив із пробірками, пальник, шпатель, лійка, фільтрувальний папір.

Реактиви: лакмус, барій нітрат, калій гідроксид, натрій хлорид, сульфатна кислота, хлоридна кислота, нітратна кислота, натрій сульфат, купрум (II) хлорид, натрій ортофосфат, ферум (III) хлорид.

Завдання 1. У трьох пробірках містяться розчини калій гідроксиду, сульфатної кислоти та натрій хлориду. Використовуючи мінімальне число реактивів, визначте вміст кожної пробірки.

Проведені  дії

Пробірка №1 Пробірка №2 Пробірка №3

1. Додаємо

лакмус

синій

колір

червоний

колір

без змін
Висновок

луг 

калій

гідроксид

 

сульфатна

кислота

сіль

натрій

хлорид

Завдання 2. У трьох пробірках містяться натрій сульфат, натрій хлорид та сульфатна кислота. Визначте за допомогою не більше ніж двох реактивів уміст кожної пробірки.

Проведені

дії

Пробірка №1

 

Пробірка №2

 

Пробірка №3

 

1.Додаємо

гранулу

цинку

без змін

 

без змін

 

H2SO4+ Zn=

 

=ZnSO4+H2

виділяється

газ

2.Додаємо

розчину

барій

нітрату

білий кристалічний осад:

Na2SO4+ Ba(NO3)2=

=2NaNO3+BaSO4

без змін

 

Висновок

натрій

сульфат 

натрій

хлорид

сульфатна

кислота

Завдання 3. Із купрум (ІІ) хлориду добудьте купрум (ІІ) нітрат.

Використовуючи реактиви, запропоновані у практичній роботі, спершу добуваємо основу Cu(OH)2, а потім сіль Cu(NO3)2

CuCl2 + 2KOH = Cu(OH)2+ 2KCl

Cu(OH)2 + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + 2H2O

 

Завдання 4. Здійсніть такі хімічні перетворення: ферум (III) хлорид —> ферум (III) гідроксид —> ферум (ІІІ) оксид —> ферум (ІІІ) нітрат —> ферум (ІІІ) ортофосфат. 

FeCl3 + 3KOH = 3KCl + Fe(OH)3

2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O

Fe(OH)3 + 3HNO3 = Fe(NO3)3 + 3H2O

Fe(NO3)3 + Na3PO4 = FePO4+ 3NaNO3

 Інші завдання дивись тут...

  • Алина
    А почему в задании 2 чёрточка? Типо без изменений или же просто не было смысла писать в последнем ---> Не використовуємо цю пробірку, бо результат уже відомий.
    12 травня 2022 11:57
  • Таня
    Можете объяснить как там оказалось в 4 3KOH ----> Урівняли коефіцієнти, бо формула Fe(ОН)3, тому біля KOH ставимо коефіцієнт 3.
    25 квітня 2023 17:01