Інші завдання дивись тут...

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

Вправа 1 Скільки елементів було відомо людям наприкінці XVII століття?

Чотирнадцять елементів

 

Вправа 2 Скільки елементів було відомо до кінця 60-х років XIX століття?

Шістдесят три елементи

 

Вправа 3 Розкажіть про роботи Ріхтера, Деберейнера, Мейєра, Ньюлендса.

У 1793 році німецький хімік Ієремія Беньямін Ріхтер у книзі «Начала стехіометрії, або Спосіб вимірювання хімічних елементів» розташував метали, які мають близькі властивості (натрій і калій; магній, кальцій, стронцій і барій) у ряд за збільшенням їхніх атомних мас. Уперше було визначено певну закономірність, що пов’язує хімічні властивості елементів і масу атома.

У 1817 році німецький хімік Йоганн Вольфганг Деберейнер, об’єднавши в особливу групу лужноземельні елементи (Кальцій — Стронцій — Барій), яку назвав тріадами, виявив, що маса середнього із трьох хімічних елементів, близьких за фізичними й хімічними властивостями, дорівнює, приблизно, середньому арифметичному атомних мас двох інших елементів. Він виявив ще три тріади: Літій — Натрій — Калій, Сульфур — Селен — Телур і Хлор — Бром — Йод.

У 1864 року німецький хімік Юліус Лотар Мейєр у своїй книзі «Сучасні теорії хімії та їхнє значення для хімічної статики» навів таблицю, в якій елементи були розташовані за порядком збільшення їхніх атомних мас. У цю таблицю Мейєр помістив усього 27 елементів. Намагаючись зіставити в загальній системі групи подібних хімічних елементів, він не зробив ніяких теоретичних висновків і узагальнень із цього зіставлення.

У 1865 р. англійський хімік Дж. Ньюлендс запропонував «закон октав», на основі якого склав таблицю, в якій близькі за властивостями елементи (кожний з яких уперше одержав порядковий номер), як і близькі за звуком ноти в музичній октаві, повторювалися через сім номерів. 

Інші завдання дивись тут...