Інші завдання дивись тут...

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

Вправа 1 Яку характеристику атома Д.І.Менделєєв поклав в основу свого закону? Атомну вагу, властиву елементу, яку тепер називають атомною масою.

 

Вправа 2 У якій групі розташовані елементи, які утворюють лужні метали? галогени? Хімічні елементи, які утворюють лужні метали, розташовані в І групі, а галогени  в VІІ групі.

 

Вправа 3 У чому відмінність Періодичної системи Д. І. Менделєєва від інших класифікацій? Хіміки, які займалися класифікацією елементів до Д.І.Менделєєва, відзначали лише лінійну, послідовну зміну властивостей елементів у подібних групах. Д.І.Менделєєв почав складати групи елементів за порядком зміни їхніх хімічних властивостей і атомних мас. Елементи вишиковувалися у вертикальні стовпці й горизонтальні рядки, в яких чітко простежувалася певна закономірність, тобто вперше мова йшла про періоди, а не тільки групи.

 

Вправа 4 У чому полягає періодичність властивостей хімічних елементів? У періодичній залежності властивостей елементів, а тому і властивостей утворених ними простих і складних речовин.

 

Вправа 5 Що називають періодом? групою?

Період  — горизонтальний ряд елементів, що починається лужним елементом і закінчується інертним елементом у Періодичній системі.

Група хімічних елементів — вертикальний ряд хімічних елементів у Періодичній системі.

 

Вправа 6 Скільки груп і періодів у Періодичній системі? 8 груп у короткоперіодному варіанті Періодичної системи і 18  у довгоперіодному, а періодів є 7 в обох варіантах Періодичної системи.

 

Вправа 7 Назвіть елементи ІІ групи головної підгрупи; ІV групи побічної підгрупи.

Елементи ІІ групи головної підгрупи: Берилій Ве, Магній Mg, Кальцій Са, Стронцій Sr, Барій Ba, Радій Ra

Елементи ІV групи побічної підгрупи: Титан Ti, Цирконій Zr, Гафній Hf, Розерфордій Rf

 

Вправа 8 Назвіть елементи 2-го періоду.

Літій Li, Берилій Be, Бор B, Карбон C, Нітроген N, Оксиген O, Флуор F, Неон Ne

Це малий або великий період? Малий період

 

Вправа 9 Знайдіть у Періодичній системі елемент Сульфур. Які відомості про цей елемент є в таблиці? Назвіть їх. Символ хімічного елемента S, його назвa Cульфур, порядковий номер 16, відносна атомна маса 32.

 

ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ

У завданнях оберіть одну правильну відповідь.

Завдання 1 Д. І. Менделєєв в основу періодичного закону — класифікації хімічних елементів поклав:

а) зменшення розмірів атомних ядер елементів і хімічну схожість елементів;

б) збільшення атомних мас елементів і хімічну схожість елементів;

в) збільшення зарядів атомних ядер елементів і хімічну схожість елементів;

г) збільшення розмірів атомних ядер елементів і хімічну схожість елементів.

Відповідь: б)

 

Завдання 2 Кількість періодів у Періодичній системі:

а) 4

б) 5

в) 8

г) 7

Відповідь: г)

 

Завдання 3 Кількість груп у короткоперіодному варіанті Періодичної системи:

а) 10

б) 6

в) 8

г) 7

Відповідь: в)

 

Завдання 4 Елементи тільки головної підгрупи:

а) Be, Zn

б) Al, Sc

в) C, Si

г) Cl, Mn

Відповідь: в)

 

Завдання 5 Елементи тільки побічної підгрупи:

а) Na, K

б) Al, In

в) P, V

г) Cr, Mo

Відповідь: г) 

 

Завдання 6 Виберіть найбільш активний неметалічний елемент:

а) B

б) О

в) C

г) N

Відповідь: б)

 

Завдання 7 Виберіть найбільш активний металічний елемент:

а) Al

б) Mg

в) K

г) Na

Відповідь: в)

Інші завдання дивись тут...