Інші завдання дивись тут...

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

Вправа 1 Яких учених, що вивчали атом, ви знаєте? Давньогрецький філософ Демокрит (жив близько 400 років до н. е.), англійський хімік Джон Дальтон.

 

Вправа 2 На деяких малюнках ядро займає майже половину об’єму атома? Чи відповідає це дійсності? Не відповідає.

Відповідь обґрунтуйте. Ядро займає досить незначну частину атома, його розмір приблизно в 100 000 разів менше умовного розміру атома.

 

Вправа 3 Яку масу мають протони? нейтрони? електрони? Протони мають масу 1,00728 а.о.м.≈1 а.о.м., нейтрони ― 1,00867 а.о.м.1 а.о.м., а електрони ― 0,000549 а.о.м.0 а.о.м.

 

Вправа 4 Які частинки не мають заряду? Мають позитивний заряд? 

Негативний заряд? Нейтрони не мають заряду, електрони мають негативний заряд, а протони    позитивний заряд. 

 

Вправа 5 Як визначити число протонів у атомі елемента? число електронів? число нейтронів? Число протонів й, відповідно, електронів дорівнює порядковому номеру елемента. Число нейтронів у атомі дорівнює різниці масового (нуклонного) числа і числа протонів.

 

Вправа 6 Дайте визначення протонному й нуклонному числу.

Протонне число Z — число протонів у ядрі атома нукліда, дорівнює порядковому номеру елемента й визначає заряд ядра атома.

Нуклонне число А, або масове число — це число протонів і нейтронів у ядрі атома нукліда.

 

Вправа 7 Чому дорівнює заряд ядра? +1

 

ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ

Завдання 1 Визначте число електронів у атомах Натрію, Ванадію, Арсену, Криптону. Оскільки число електронів дорівнює порядковому номеру елемента, тому в атомах Натрію є 11 електронів, Ванадію — 23 електрони, Арсену — 33 електрони, Криптону — 36 електронів.

 

Завдання 2 Визначте, що це за елементи, якщо протонні числа атомів елементів дорівнюють:

а) 46;

Паладій Pd

б) 58;

Церій Ce

в) 12;

Магній Mg

г) 2.

Гелій He

Протонне число дорівнює порядковому номеру елемента.

 

Завдання 3 Нуклонне число атома елемента дорівнює 20. Відомо, що протонне число дорівнює 10. Що це за елемент? Визначте число нейтронів.

Відомо: А=20, Z=10

Знайти: N-?

Розв'язування

Протонне число дорівнює порядковому номеру елемента, тому елемент з №10 - це Неон Ne.

Оскільки А=Z+N, звідси N=А-Z=20-10=10  число нейтронів.

Відповідь: Неон, 10

 

Завдання 4 Визначте число нейтронів у атомах таких елементів:

Калій: порядковий номер елемента, тобто число протонів Z=19, а нуклонне число A=Ar(K)=39, тому число нейтронів N=A-Z=39-19=20

Ферумпорядковий номер елемента, тобто число протонів Z=26, а нуклонне число A=Ar(Fe)=56, тому число нейтронів N=A-Z=56-26=30

Силіційпорядковий номер елемента, тобто число протонів Z=14, а нуклонне число A=Ar(Si)=28, тому число нейтронів N=A-Z=28-14=14

Купрумпорядковий номер елемента, тобто число протонів Z=29, а нуклонне число A=Ar(Сu)=64, тому число нейтронів N=A-Z=64-29=35

Аргентум: порядковий номер елемента, тобто число протонів Z=79, а нуклонне число A=Ar(Au)=197, тому число нейтронів N=A-Z=197-79=118

 

Завдання 5 Масове число Літію — 7. Визначте число протонів, нейтронів і електронів у цьому атомі.

Клькість протонів і, відповідно, електронів дорівнює порядковому номеру елемента, тому число протонів і електронів в атома Літію три. Число протонів Z=3, а масове (нуклонне) число A=7, тому число нейтронів

N=A-Z=7-3=4

 

Завдання 6 Визначте елемент і його масу, якщо до складу ядра атома елемента входять:

а) 5 протонів і 6 нейтронів

Число протонів дорівнює порядковому № елемента, тому порядковий №5 має хімічний елемент Бор.

Масове число=кількість протонів+кількість нейтронів, тому 5+6=11

б) 6 протонів і 6 нейтронів

Число протонів дорівнює порядковому № елемента, тому порядковий №6 має хімічний елемент Карбон.

Масове число=кількість протонів+кількість нейтронів, тому 6+6=12

в) 15 протонів і 16 нейтронів

Число протонів дорівнює порядковому № елемента, тому порядковий №15 має хімічний елемент Фосфор.

Масове число=кількість протонів+кількість нейтронів, тому 15+16=31

Пояснення: масу атома складають в основному протони й нейтрони, тому їх суму (нуклонне число) називають іще масовим числом.

 

Завдання 7 Атом — це:

а) позитивно заряджена частинка

б) частинка, яка змінює свій заряд

в) електронейтральна частинка

г) негативно заряджена частинка

Відповідь: в)

Інші завдання дивись тут...